Giải thích câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần”

bi: Em hy gii thch cu tc ng Bn anh em xa mua lng ging gn.

Bi lm

Nhng cu tc ng ca ngi xa lun l nhng li rn dy hu ch c c kt li cho con chu i sau. Cuc sng ca ngi dn Vit Nam xa kia th ngi dn thng sng gn b vi nhau trong mt lng x. H thn quen nhau v tr thnh ngi thn thit nh rut tht. Cho nn c cu tc ng cng ni v vn tnh lng ngha xm Bn anh em xa mua lng ging gn.

u tin ta phi hiu c ngha ca cu ni l g? Thc ra chng ta cng phi bit c rng trong cu ni nh nhc n chuyn mua bn nhng khng phi vy. Cu ny nh c khuyn rn mi ngi chng ta nn n cng nh phi sng tht vui v ha ng vi hng xm lng ging k bn. L do y chnh l bi anh em h hng d l thn tnh, d l mu m nhng xa th khi m c nhng vic h trng v khn cp th khng th no m c th ti ngay y c. iu ny li nh gi nhc chng ta n vi cu tc ng Nc xa khng cu c la gn. Khi c vic quan trng m ngi thn rut tht khng c y th nhng ngi hng xm li sang gip v nh l nhng ngi thn vy.

Khi con ngi bt c u cng cn phi c c mt s gn kt cng ng c th chia s cng nh gip cng nhau sng vui v lc quan. Cu tc ng tht c sc Bn anh em xa mua lng ging gn nh ly chuyn mua bn ra ni, nhng n tng hn l li bn anh em xa i ly vic mua lng ging gn. Nh trn ni th khng c mt cuc mua bn no y, m cu tc ng nh ch mun nhn mnh rng khi n mt ni xa m khng c ngi thn rt tht th phi bit yu nhng ngi xung quanh, yu nhng ngi hng xm. Ta cng cn phi hiu cu tc ng mt cch linh hot hn, ch khng phi c thn quen vi hng xm nhn c s gip . C ai tng ni rng Cn g p trn i hn th! Ngi vi ngi sng yu nhau. Khi chng ta i xa, n mt ni khng c ngi thn quen chc chn rng s thy rt vt v, l lm v c s c n. Chc chn ai ai cng s c tm l nh vy. Cho nn vic mua lng ging gn nh mt cch gip cho chnh bn thch nghi c vi cuc sng ni phng xa .

ban anh em xa mua lang gieng gan - Giải thích câu tục ngữ “Bán anh em xa mua láng giềng gần”

Gii thch cu tc ng Bn anh em xa mua lng ging gn

Ni n hng xm ngi dn Vit Nam ta rt hay coi trng, bi h l nhng ngi gn vi nhau. H c th chia s, gip chnh mnh, v khng dng li mnh cng i gip chnh h. ri nhng ngy kh khn li cu mang m bc nhau gip nhau c th vt qua c kh khn. Thc t cho thy c rt nhiu khu, lng c nhng ngi hng xm thn thin. H dng nh ch sng trong nhng ngy hnh phc, h cng thy c rng c tin cng khng mua ni tnh lng ngha xm. Khi mt nh c chuyn, c xm cng lo lng v ng cm cho nh ngi . Chnh nhng ci nm tay, nhng nh mt tru mn ca nhng ngi hng xm nh chnh l ng lc gip cho gia nh gp chuyn thm m lng hn.

Ta nh vn thy c nhng ngi hng xm thng sang nh nhau chi ni chuyn. Cc chuyn t trn tri xung di bin, min sao h cm thy vui v. Ngi nng dn xa kia th li cn c tnh lng ngha xm hn bao gi ht. Vi cnh nh nng quanh nm sut thng phi bn mt cho t, bn lng cho tri nh c mi eo bm h. Nhng ngi hng xm chung cn ngho kh h nh cng thng nhau hn, m bc nhau nh ngi thn. H cng nhau lao ng, cng nhau s chia mi th trong cuc sng ri khi mi ngi trong s h khi i xa li khn ngui nh nh, nh qu v nh c nhng tnh lng ngh xm.

Trong x hi hin i ngy nay th ngi ta li khng hiu c ht ngha ca cu ni Bn anh em xa mua lng ging gn. X hi ngy nay ai bit nh y, hng xm gn nhau m khng bit tn nhau cng l hin tng d nhn thy. Song, bn cnh ta cng khng th ph nhn c nhiu tp th hng xm hin nay vn gi c tnh cm lng xm thn thit . Khu nh, khu ph s tr ln vui ti hn khi c c nhng ting ci vui ca hng xm.

Thng qua cu tc ng Bn anh em xa mua lng ging gn gip cho ngi c thy c s cn thit cng nh tm quan trng ca nhng ngi hng xm. Tnh lng ngha xm cng c xem l mt trong nhng th tnh cm p v ng c ca mi con ngi.

Minh Nguyt