Giải thích câu tục ngữ “Chết trong còn hơn sống đục”

Đề bài: Em hãy giải thích câu tục ngữ Chết trong còn hơn sống đục

Bài làm

Sự tự trọng là một trong những khía cạnh rất quan trọng mà con người đặc biệt là người Việt Nam cũng luôn luôn quan tâm. Có lẽ chính vì thế dân gian ta mới có nhiều câu tục ngữ khuyên ngăn đồng thời như cũng răn dạy chúng ta rằng mỗi chúng ta nên có cách sống đúng đắn, đồng thời cũng nên tạo thật nhiều giá trị cho bản thân và đó chính là câu “ Chết trong còn hơn sống đục”.

Câu tục ngữ “ Chết trong còn hơn sống đục” được hiểu như thế nào cho đúng? Ta hiểu theo nghĩa hàm ngôn của câu nói thì câu nói dường như cũng đã và đang mang ý nghĩa to lớn trong cuộc sống xưa và nay. “ Chết trong còn hơn sống đục” – câu tục ngữ này thực sự như đã mang ý nghĩa to lớn khuyên ngăn con người nên sống đúng đắn hơn trong cuộc sống. Nó như khuyên chúng ta cũng nên sống vinh còn hơn sống nhục, đồng thời như khuyên chúng ta rằng, mỗi người chúng ta cũng hãy làm sao để mà sống luôn phải ngẩng cao đầu trong cuộc sống không phải luồn cúi ai cả. Mỗi người hãy phải ý thức được những việc của mình làm có gây ra những ảnh hưởng cho những ai và tránh những điều không tốt ra. Câu tục ngữ ngắn gọn nhưng dường như cũng đã luôn luôn đúng đắn, như răn dạy con người ta cũng phải biết được và sống đúng với những chuẩn mực đạo đức, sống cần phải biết được chuẩn mực để có thể hành xử đúng đắn trong cuộc sống.

giai thich cau tuc ngu che trong con hon song duc - Giải thích câu tục ngữ “Chết trong còn hơn sống đục”
Giải thích câu tục ngữ “Chết trong còn hơn sống đục”

Câu tục ngữ “ Chết trong còn hơn sống đục” như một lời răn dạy đúng với mọi thời đại. Thực sự ta như thấy được câu tục ngữ dường như nó cũng đã được xem như quy chuẩn sống của rất nhiều con người. Không còn gì phải suy xét khi nói được câu tục ngữ đồng thời cũng chính là kim chỉ nan cho con người cố gắng phấn đấu và sống đúng đắn hơn trong cuộc sống của mình hơn nữa. Thực sự ta như thấy được cuộc sống con người luôn phải trải nghiệm và luôn phải gặp những khó khăn, những cạm bãy mà khó có thể giữ được lòng tự trọng. Điều tốt xấu dường như cũng chỉ cách nhau trong ganh tấc và mong manh lắm. Chúng ta phải luôn luôn ý thức được những điều mình làm để từ đó mới có những nhận định đúng đắn. Bỏ qua những cái tôi thường ngày đi để rồi được tiếp nhận những điều tốt. Ở đó mà con người ta vẫn giữ được thiên lương trong sạch trong cuộc sống xô bồ này. Hãy tin vào chính mình, hành động phải suy xét không bị những cám dỗ lợi dụng.

Có thế nhận thấy được âu tục ngữ trên là hoàn toàn đúng đắn, nó dường như cũng đã để lại cho con người nhiều suy ngẫm trước những vấn đề của cuộc sống. Thật sự ta như thấy được rằng chính mỗi chúng ta đều phải tự nhìn nhận lại chính mình trong các mối quan hệ xã hội. Và ta cũng nên hiểu được rằng chúng ta khi được sống trong ở đây được hiểu là sống đúng đắn, đồng thời mỗi chúng ta cũng sống đúng với quy tắc chuẩn mực mà xã hội đề ra, đồng thời chúng ta cũng nên phải biết sống đúng với chuẩn mực giá trị của cuộc sống.

Câu tục ngữ “ Chết trong còn hơn sống đục” dường như cũng đã để lại cho con người nhiều giá trị to lớn cho cuộc sống. Thực sự nó cũng chính là kim chỉ nam cho chúng ta. Và nó dường như cũng đã khuyên ngăn con người cần sống đúng đắn hơn trong cuộc sống của mình. Câu tục ngữ như đã luôn luôn sống và đi đôi với những trải nghiệm từ thực tế. Chính vì như vậy cuộc sống của chúng ta mới thực sự có ý nghĩa, đòng thời dường như cũng đã đem đến nhiều bài học có giá trị, luôn nhắc nhở mỗi chúng ta cần phải biết cách sống đúng tiêu chuẩn mà xã hội quy định cho chúng ta.

Thực sự ta như thấy được rằng chính trong cuộc sống của mỗi chúng ta luôn đi liền với biết bao nhiêu giá trị ý nghĩa mà cuộc sống đề ra. Chúng ta sống trên đời này cũng nên phải sống trong sạch, thiên lương trong sáng, đúng đắn với mọi người. Hơn nưa ta như phải luôn luôn thể hiện được bản chất của mình với cuộc sống, con người chúng ta cũng sống đúng đắn đó là những điều đem đến cho con người nhiều bài học có giá trị, đồng thời có ý nghĩa to lớn nhất trong cuộc sống của mình.

Ta như biết được rằng chính mỗi con người chúng ta cần phải luôn cố gắng học hỏi, tu dưỡng và rèn luyện bản thân của mình. Hơn nữa mỗi chúng ta cũng không nên vì lợi ích cá nhân mà bán rẻ lương tâm của mình. Thực sự điều này cũng đúng như dân gian ta đã có rất nhiều câu tục ngữ hay nói về vấn đề này như: “ chết vinh còn hơn sống nhục.

Minh Nguyệt