Giải thích câu tục ngữ “Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà”

bi: Em hy gii thch cu tc ng Con h ti m, chu h ti b

Bi lm

Ni v cng dng dc ca mt con ngi ta khng th nhc n cng sinh thnh ca cha m. C l chnh v vy khi ni v cnh con, chu khng ngoan ngon th cc bc tin nhn xa li c cu Con h ti m, chu h ti b. V cu tc ng ny cho n thi i hin nay cng nhn c nhng kin tri chiu.

Vy, chng ta hiu c rng Con h ti m, chu h ti b l th no?Ta nh thy c chnh iu ny ni ln s thng yu con chu ca i a s nhng b m hay l b ni hoc b ngoi m li c tnh yu thng chu bng cm xc ch khng phi bng l tr. C vic g m chu hay lm sai th ngi m cng nh b s ng ra bnh vc. Thm ch nhng chuyn bnh vc ny c sai i chng na. Cch ni ny khng ch m ch ngi m hay b ni, ngoi m hiu rng ra n cn ch c nhng ngi thn cn i vi a tr . Cu tc ng ny dng nh cng ni ln c nhng nh hng v s gio dc ca tt c ngi thn cn c nh hng nht nh n vi nhn cch ca nhng a tr vy.

con hu tai me chau hu tai ba - Giải thích câu tục ngữ "Con hư tại mẹ, cháu hư tại bà"

Gii thch cu tc ng “Con h ti m, chu h ti b”

V ta c thy c nhng nhn nh ny l ng n hay khng? Qa tht s nung chiu ca m hay cu cc b mi khi a tr lm sai tri mt iu g lm cho chng cm thy mnh c bao bc. S bao bc ch che khng cn bit n ng sai ny cng nh lm cho a tr khng bao gi c th nhn ra c vic sai tri mnh lm. Cho nn chng c vic mc sai v li c ch che nh th. iu ny lm cho chng nh trt di trn nhng sai lm m khng bit. Nhng ngi m v b lun l ngi ph n bao dung d dng tha th cho a con ca mnh. Qa tht ta nh thy c quan nim trn cng xut pht t mt thc t l t chnh s yu thng con ci mt cch thi qu ca ngi ph n. ng l tnh mu t bao gi cng thing ling. Nhng ng trc nhng li lm ca a con cn phi ng trn lp trng ch kin nh v tht vng vng.

C th ta nh thy c chnh v tnh thng yu qu ln m qun i rng: cn phi gio dc con ci bng s nghim khc v chc chc l phi c quy tc gia nh r rng. S yu thng con chu ca nhng b m thng thng bng con tim v cm xc, ch khng phi bng l tr. D dng c th nhn thy c rng ngi m khng dm pht con ci, v tm l chung ca nhng b m lun s chng s on gin v khng cn yu thng mnh na. Bn cnh ta nh thy c rng cng c nhng b m li qu kht khe vi nhng a con. Chnh nhng cch dy con nh yu cho roi cho vt, ght cho ngt cho bi hin nay ang ngy cng ph bin. Nhng n li gy ra nhng hu qu qu thc kh lng chnh v vy hy rn dy con chu chng ta theo nhng chiu hng tch cc v bng l tr ch ng v tnh cm ln t lm cho ngi con khng nhn ra c khuyt im ca mnh.

T trc cho n nay cc c vn cho rng kin Con h ti m, chu h ti b. Quan nim y dng nh vn c s dng v cho n l ng hon ton i vi nhiu ngi trong x hi hin nay l do mt phn xut hin do hon cnh x hi t rt lu trong x hi. c bit t trc th cc b, cc m ch yu nh v dnh ton tm ton chm lo cho i sng ca gia nh, v a con chnh l tm im chm bm t nh cho n ln. C l chnh v th m ngi b, ngi m lun thng yu con nn s nung chiu l khng th trnh ni. S nung chiu ny lm cho ngi chu b h i l ng.

Cn i vi x hi hin i hin nay, ta nh thy c ngi ph n bc ra x hi lm vic. H dng nh khng ch tp trung vo vic t gia ni tr nh trc na m ta nh thy h m ang hn rt nhiu, gii vic nc v m vic nh. Vai tr ca ngi ph n trong gia nh v x hi khng h thua km g n ng. Cho nn quyn nui dy con ci ca h cng t tng ng thm ch c th t hn ngi chng. Cho nn khi con h th trch nhim li l ca c gia nh ch khng phi l ca ngi m v ngi b na.

Qa tht ta nh thy c nguyn nhn khin cho nhng a con ngoan trong mi gia nh tr thnh h th n phi l li ca c cha ln m ch khng phi ca ring ai. Quan trng hn c chnh l bn thn ca a tr cha thc c nhng hnh ng non di ca mnh nh hng n chnh mnh, gia nh v c x hi. Ngoi ra nhng tc ng xung quanh ca mi trng n a tr cng c b l v c nh gi l mt trong nhng nguyn nhn dn n s h hng ca a b. Nui dy con chu khng phi l trch nhim ca mt c nhn no trong gia nh m n l trch nhim ca c gia nh cng nh bn thn a tr . Mi trng tc ng nhng di s hng dn lo lng cho con ci s gip cho a tr thm vng vng trc sng gi cuc i v tr thnh ngi c ch hn.

Minh Nguyt