Giải thích câu tục ngữ “Giàu vì bạn sang vì vợ”

bài: Em hãy gii thích câu tc ng Giàu vì bn sang vì v

Bài làm

Có th thy c câu “Giàu vì bn, sang vì v” chính là mt câu tc ng nói lên cái kinh nghim sng ca ngi con trai. Thc s ta nh thy c ó cng chính là s phóng thoáng ca ngi con trai dành vi bn mình. Có l rng iu này dng nh cng nh là s sang trng i vi v ca mình. Câu tc ng trên dng nh cng ã mang trong mình mt quan nim sng sâu xa nhng y nhng tình cm cha ng bên trong khin ngi khác phi suy ngh.

Câu tc ng “giàu vì bn sang vì v” nh không ch vy Giàu vì bn, sang vì v nó còn toát lên c cách ng x, li “ng nhân x th” ca ngi con trai i vi bn ca mình cng nh là v mình. Câu tc ng ng nh cng ã mang li mt cái gì ó rt an toàn và y nhng t tin khi mà ta nh có th thy cng nh là cm nhn c chính ngi con trai i ra ngoài xã hi. Cng không h sai khi ây cng là nhân t giúp ngi con trai thành công trong công vic cng nh cuc sng ngày nay dng nh c luân phiên trôi chy mãi.

giai thich cau giau vi ban sang vi vo - Giải thích câu tục ngữ “Giàu vì bạn sang vì vợ”
Gii thích câu tc ng “Giàu vì bn sang vì v”

Trong câu tc ng ta nh thy c i vi ngi con trai thì dng nh bao gi cng vy. Ngi con trai dng nh c h gp bn bè, dù nghèo khó tht, chàng trai này vn nh luôn luôn t ra giàu có và hào phóng. Còn v phn i vi v, chàng li tht khôn khéo khi ã t ra mình là ngi sang trng, có tài c nhiu ngi kính phc. Có th nói c rng chính câu tc ng này còn có mt cách ngh khác ó là khi ngi con trai xa và nay khi mà h có ra ngoài xã hi nu mà thi v vn gì ó v tin bc hay tình cm s chia s có th nh bn bè có th h giúp cho. Còn ta nh thy c chính i vi nhi v ca mình thì s cho lo cho ngi con trai v cách n mc làm bn khi mà i ra ngòai thì cng nh có th n mày n mc vi bn bè mình.

Thc t cng cho thy c li nh có mt s ngi có cách hiu khác v câu tc ng này. Theo h, thì chính câu tc ng này dng nh li có ý nói ó chính là vì nh có bn bè và ngi v tt mà chàng trai mi tr nên giàu sang. Có l cng chính vì vy, chàng trai lúc này ây dng nh cng cn phi quý trng bn bè và v con. Và qu tht nhng iu ó dng nh cng là mt cách cho h nhn thc c cách chn bn bè chi. Và cho câu t ng li có th i ra vi xã hi ngày nay.

Không nhng vy thôi nhé! Ngi i nay dng nh cng có các câu tc ng cng nhm phê phán nhng ngi d thay lòng i d. c bit hn khi mi chúng ta mà nghèo khó thì anh còn bit chi vi bn nghèo. Và hn na ta nh thy c rng chính mi khi giàu có, thì chính hn ta s bn nghèo làm phin nên b bn c tìm n bn giàu kt bn mong c li lc. Bên cnh ó, ta cng không th không nói n ó chính là chính khi mà bn thân ca chính mình gp khó khn thì nh bn bè giúp nhng n khi bn bè gp khó khn thì mình li làm ng, không giúp bn trong lúc bn gp khó khn.

Ta dng nh cng ã thy c rng chính vic không ch bn bè mà khi ngi con trai có chc v tt thì h dng nh cng cân xng tìm nhng ngi tng xng vi mình. Có th thy c vic cân xng tòm c ngi “ng thanh tng ng, ng khí tng cu” ch không ngh là mình có yêu hay không. ó dng nh cng là mt thói xu mà cau tc ng nhm nói ti ây.

Vi vic thông qua câu tc ng này ông cha ta mun nói dù có th nào i na thì cng không nên làm nhng chuyn trái vi lng tâm. c bit hn ta nh thy c c nhng khi khó khn hon nn mình tìm h mà khi h có chuyn mình li làm ng. Bên cnh ó, ta dng nh không th không nói c rng chính câu tc ng còn nói lên s quan trng ca ngi bn và ngi v ca mình i vi bn thân mình. Và, hn ht bn thân ca chúng ta phi bit trân trng nhng cái tt p ó, ng vùi p nó i bn nhé!

Minh Nguyt