Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

bi: Em hy gii thch cu tc ng L lnh m l rch

Bi lm

Dn tc Vit Nam ta c bit n l mt dn tc anh hng, v vn l mt dn tc m c truyn thng yu thng gip ln nhau. Qa tht ta nh thy c rng chnh lng yu thng, tinh thn nhn o dng nh c ngi sng trong hon cnh kh khn v c nhng gian kh. Ta nh thy c rng chnh truyn thng y thm nhun vo mu tht, vo xng ty ca con ngi v n cng c c kt li thnh nhng bi hc, nhng cu tc ng m ng cha ta thng nhc nh cho th h by gi chnh l li dy “L lnh m l rch

“L lnh m l rch l mt cu tc ng hay v tht ngha, ta nn bit c rng khng phi ngu nhin m ng cha nh mn hnh nh chic l lm bi hc gio dc cho con ngi. Cu tc ng c sc trn cng gi ln nhng hnh nh quen thuc, n nh rt gn gi vi nhng s vic bnh thng trong cuc sng con ngi ca chng ta hin nay.

la lanh dum la rach - Giải thích câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách”

Gii thch cu tc ng L lnh m l rch

L lnh chng ta lun nh ngay ra chnh l chic l cn nguyn vn. Chic l lnh n nh cn gi nguyn dng hnh khng b rch hay va p vo u. Cu ni L rch chnh l chic b su n, c khot hoc gi lm ti i nn khng cn nguyn vn nh lc trc na. Nu nh ta ngc nhn ln mt ci cy xanh ti th s thy c nhng tn l xanh c kt cu bi nhiu chic l an ci vi nhau. C c vi l chic l rch v chic l lnh, l lnh nh m ly l rch lm cho cy thm xanh hn. V ni chuyn ca nhng chic l th gi ra chuyn ca con ngi hin nay. L nhng ngi, nhng gia nh m kh gi v kinh t, cuc sng sung tc y th s gip cho nhng gia nh gp kh khn, h cu mang v m bc ln nhau c th vt qua nhng bp bnh cuc sng ngy nay.

Hng nm c vo ma bo l nhn dn min Trung li phi chu nhng tn tht ht sc nng n. V lc ny th tinh thn L lnh m l rch c nu cao. Vi tnh thng, s tng tr ln nhau ca c cng ng th gip cho ngi dn min Trung nhanh chng phc hi c phn no nhng au thng, mt mt. Qa thc L lnh m l rch khng h sai khi c coi l mt bi hc su sc v o l lm ngi m mi ngi chng ta cn thc hin tt o l ny. C nh th th nhn dn ta mi thot c nhng cnh i kht.

Ngc li nu nh chng ta khng gip s chia nhng ngi km may mn trong khi mnh li c kh nng gip h phn no. Th bn ng l mt ngi v lng khng c tnh thng nhn loi, chc chn trong cuc sng nu nh con ngi m li v n trn ni au ca ngi khc th bn s t c lp mnh. Mt th gii c n thiu vng i nhng s chia s v cm thng s ba vy xung quanh bn. Nu nh bn khng mun tr thnh ngi bit lp th hy dang rng tay ra gip con ngi d l mt phn nh thi, bn nh!

Ta c th nhn thy c rng chnh nhng s gip t nhng tm lng ca ngi may mn th chc chn h s an i c phn no mt mt au thng ca k gp kh khn. Nhng s cu mang, m bc, yu thng gip ln nhau lun lun c nh gi l mt tnh cm thing ling qu bu. Hn ht cn c nhn ln chnh l o l lm ngi. Khi chng ta li cng sng trn mt lnh th, ni cng th ting, c cng mt t tin, mt lch s. Cho nn chnh v nh vy l anh em trong mt nh. Chuyn L lnh hay l rch th tu chung li n cng vn l l vy, khng ai c th thay i c iu ny. So vi cnh ngho hay giu, sang hay hn khi sng ng vi lun thng o l u l con ngi, th mi chng ta i x vi nhau cho ra c nhng l phi nhng o l lm ngi su sc v cn phi hc hi.

Thng qua li dy trn th gi gm cho chng ta mt bi hc su sc v o l lm ngi m dng nh trong mi ngi chng ta cn thc hin tt. V c th c c nh th th mi ngi s yu thng nhau, v s m bc ln nhau trong cn hon nn kh khn v x hi s tt p bit dng no. Qa tht ta nh thy c rng chnh nhng li nhc nh ca cha ng s nh l mt kim ch Nam, nh mt phng chm cho hnh ng ca mi chng ta khi sng trong ci i ny.

Minh Nguyt