Giải thích câu tục ngữ “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”

bi: Em hy gii thch cu tc ng n trng ni, ngi trng hng

Bi lm

Nhng bi hc ca ngi trc thng gi gm nhng o l su sc m tht thm thy trong kho tng vn hc dn gian. c bit l trong nhng cu t ng, mi cu tc ng l mt bi rn dy khuyn nh con con ngi hng thin, cch i nhn x th ra sao cho vn i bn. Qa tht nhng bi hc cho n nya vn cn vn nguyn nhng gi tr. Ni v php tc lch s th tc ng cng c v vn cu ni v iu ny. Cu tc ng n trng ni, ngi trng hng chnh l mt trong nhng cu tc ng n tng v cha ng c bi hc su sc.

u tin ta phi hiu c rng n trng ni, ngi trng hng l g? y l li khuyn con ngi cn phi t trong vic nh nht nh ang ngi n cm cng vi gia nh, hay tp th. Khi chng ta ngi n cm nhng ch ng ngi th khi n phi bit t nhn mi ngi xung quanh nh th no? Xem mi ngi ngi y cha? Trong khi n trong mm c c ai l ngi ln tui nht th phi bit hnh x ng mc, phi bit knh trn nhng di. Khng c n nh rng cun m khng quan tm n mi ngi xung quanh. Thm ch ngi xa c ngi php tc n mc khi ngi gi, nhng ngi ln tui h a khng n na th bn thn mnh cng nn thi. Khng ngi n m khng c ai c. Thc s y l mt trong nhng li khuyn khng h tha thi cht no cho chng ta ngay trong thi i ngy nay.

an trong noi ngoi trong huong - Giải thích câu tục ngữ “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”

n trng ni, ngi trng hng

Chng ta vn cn nh cu chuyn v hai v chng n, chng ham n khi i n c l n khng bit n mi ngi xung quanh. n ht phn ca ngi khc khin cho mi ngi thy kh chu v khng mun ngi n cng anh ny c mi ln c m. Bit vy ch nh ngh ra mt k sch chnh l buc mt si dy vo tay anh no sau cn dn c git dy th mi c gp mt ming. Anh chng nghe theo mi u n cn t tn nhng m ng ngi qua li vp vo dy khin anh tng v gic n nhanh nn quen thi anh ta li n ht phn ca mi ngi. Cu chuyn cho thy c rng chng ta cng phi c thc khi i n nhng ch ng ngi.

Cc bc tin nhn trc rn dy rt ng, l li khuyn c khi u t nhng vic rt c th chnh l nhng vic n th no? ngi th no? C l rng y l mt li rn ch phi nht l trong x hi xa kia. X hi m ming n c coi trng, ci i ci ngho c mi eo bm v gia nh chng ai d gi g c. Trong ba cm mi ngi ton nhng nhn nhau khi n. L ra l vy nhng thc t c rt nhiu ngi n ung khng h bit ch bit n no ci bng ri v. n trng ni tc l khi n phi xem cm cn hay ht cn bit m dng li. Khi nh ng ngi th phi n t i ch khng c ch chm chm bit n bn thn. Trc khi lm mt vic g cng phi suy ngh trc sau, mnh l khch, mnh l ngi tr trong mm cm cn phi knh ngi gi v tr nh. Ch cn t mt cht trong ba n thi l ngi ta cng c th nh gi c phn no con ngi ca bn ri . Trong ba cm con ngi c th by t c nhng tnh cm, nhng li hi thm nhau v y cng chnh l s khc bit trong vn ha phng ng v vn ha phng Ty.

Cn vic ngi trng hng chng ta cng phi hiu, hng y khng phi l cc hng ng Ty Nam Bc m chnh l v th tng quan vi ngi khc trong ba n. Cn ngi nh th no hp l, trong ba n c ngi cao tui chng hn th khng c cc c ngi ngay cnh ngi cm v thng thng ngi ngay gn ni cm s phi xi cm cho cc thnh vin. Cng khng th c ngi xa mm cm qu khng gp c thc n. Cho nn hy nhn mi ngi xung quanh v chn cho mnh mt ch ngi thch hp nht. L khch th bn nn ngi gn ni c th th hin s ci m gp mt phn nh vo trong ba cm l xi cm cho mi ngi. ng thi cng trng ni m bit c mnh nn dng n nhng cho nhng ngi khc. V trng hng cng ng ngha vi vic xem thi ca mi ngi m c c nhng cch hnh x tt nht ca mnh.

Cu tc ng tht ng n khuyn chng ta nn t tn v c nhng cch hnh x khn kho khi i n nhng ch tp th. Nhng phong thi c ch ca bn trong lc n cng ni ln c nhng phm cht ca bn ri. Khi chng ta thc c ng ngha ta l mt ngi c vn ha lch s.

Minh Nguyt