Tả bố của em

bi: Em hy miu t b ca em

Bi lm

Trong gia nh nu nh m l ngi lun lun chm sc cho ch em em nhng ba cm, nhng gic ng,th b em li l ngi ch dn cho chng em bit c u l nhng iu hay l phi. Em cng rt qu mn v yu mn b rt nhiu.

Trong gia nh em c 4 ngi, m em, b em, ch gi v cui cng l em. M em lc no cng du dng lo cho chng em, c khi em cn thy m cng rt nung chiu na. Nhng b em li khc. B em c mt v mt nghim ngh nhng cng ht sc vui tnh. V mt nghim ngh l vy nhng i mt ca b cng rt hin t, v cng rt tinh anh. Sng mi cao tht p. Khun mt ca b em hnh ch in. B rt cao, cao n ni mi khi b v hai ch em em c phi king ln c th ly c mn qu t tay b xung. B em khng mp lm. li c v tht l khe khn. L do l b em thng xuyn tp th dc, hn na cng vic ca b li l b i. B ni vi em Mun lm c mt vic g , th u tin ta phi c sc khe.

ta cha - Tả bố của em

Vn mu t b ca em

L b i nn b cng hay phi i cng tc xa nh. Nn mi ln v b em u mua qu cho hai ch em em. B lun cn dn chng em phi hc tht gii c th thnh ngi ti gii v gip ch cho cuc sng. Hai ch em em lun t ha vi bn thn c gng hc tht gii c th thc hin mong mun m b gi gm cho chng em. Em yu b lm, nhng bi hc, nhng cu chuyn b k n khng n gin l mt cu chuyn bnh thng, m n cn chnh l nhng ngha cuc sng b kho th hin vo .

Cng vic vt v l nh th nhng khng bao gi b ku than. B em cng rt yu m, lun s m phi lm nhiu vic mt nhc. Chnh v th c khi no c ngh php b u v cng m i ch nu nhng ba cm ngon cho c nh. Nhng bi hc lm ngi lng thin em c bit n v hiu mt cch su sc nh b. B lun ginh nhng iu tt p nht n vi c gia nh.

Em yu b em lm! Qa thc l chnh nh c b m c gia nh sng trong cnh m no, hnh phc. Cho nn, lc no hai ch em em cng c gng hc tht gii chho b em c vui lng.

Minh Nguyt