Hãy viết thư cho một người bạn mới để làm quen

bài: Hãy vit th cho mt ngi bn mi làm quen

Bài làm 1

Qung Bình, ngày 11 tháng 12 nm 2017

Thùy Dng thân mn!

Lúc chia tay à Nng, cu ã nói vi mình rng khi nào v ti nhà, cu nht nh s vit th li cho mình ngay lp tc. Th nhng mà, cho ti bây gi mình vn không nhn c lá th nào ca cu, nên mình ành vit th cho cu trc. T mun k cho cu nghe v tình hình ca t hin ti.

Chng bit do cu vô tình là mt a ch ca mình hay vì cu có nhiu vic nên quên mt, nhng dù sao mình cng không trách cu âu. Mình ang vit th cho cu ây? Cu ng quên mình nhé!

Thùy Dng i!Cu có khe không? u nm hc ti bây gi cu có t c nhiu im mi không. Còn mình? Mình có c nhiu im mi lm nhé, ch mi hôm qua thôi, mình c im mi môn Toán nhé. Mình còn tng cân ôi chút nên trông béo hn chút không b chê là "Cò hng" nh trc na. T u nm ti gi mình c hn hai mi im mi cho môn Toán và Vn ri.

Nhng mình cng có vài chuyn không nh ý. Hôm qua cây hoa Lan mà cu mua tng mình không may b cht mt mt nhánh mình vi vàng nh m mua thuc dinh dng chm bón cho nó nên gi nó xanh tt hn ôi chút. Nhng mình vn hi lo lng.

Th hai tun trc mình không gii c bài tp môn ting Anh, mình xu h lm. Mình ã ha vi m s c gng hc nhiu hn ln sau t im cao hn nhng dù sao cng vn thy bun.

viet thu lam quen voi ban moi - Hãy viết thư cho một người bạn mới để làm quen
Vit th làm quen vi ngi bn mi

Mình và cu cùng nhau thi ua nhé, chúng ta cùng nhau hc hành chm ch, c gng t danh hiu hc sinh gii cháu ngoan Bác H, mùa hè nm ti chúng mình s gp li nhau, cùng nhau khoe thành tích hc tp ca mình.

Nh gi th cho mình ngay nhé. Mình mong th bn rt nhiu.
Chúc bn cùng toàn th gia ình mnh khe, hc gi và nhiu nim vui trong cuc sng.

Bn mi ca bn!

Thiên Trang

Bài làm 2

Thành ph H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 nm 2017

Bn Trung Ngha mn thng!

Mình là Phm Thu Tho là hc sinh ca trng tiu hc Hoa Mai. Hôm nay, c báo Thiu niên Tin Phong, thy có tm gng thành tích hc tp vt khó ca bn trên báo. Mình tht s rt n phc và ngng m bn. Chính vì vy, mình ánh liu vit th này rt mong c làm quen vi bn.

Mình xin t gii thiu qua mt chút. Mình là lp trng ca lp 5A, cng mà mt ngi có tên trong i thi hc sinh gii Toán ca trng mình. Nm va ri mình t gii nht cuc thi hc sinh gii Toán cp thành ph.

Mình cng ging nh bn rt thích c truyn tranh Doremon và có cùng c m tr thành cô giáo ging nh bn. Chính vì vy, mình tht s mong bn s sm hi áp th này cho mình.
Thông qua bc th này chúng ta có th làm quen, kt bn ri cùng nhau trao i v phng pháp hc cng nh cùng nhau thc hin c m ca mình trong tng lai.

Kèm theo lá th này mình xin mo mui gi tng bn mt s quyn sách giáo khoa. Hy vng nhng cun sách mình tng s giúp ích cho bn trong hc tp nhiu hn.

Mình rt mong ch th hi âm ca bn. Chúc bn sc khe gp nhiu may mn trong cuc sng tip tc tr thành mt tm gng sáng trong hc tp mình và các bn còn hc tp.

Thân mn!

Thu Tho