Kể lại buổi chia tay của học sinh cuối cấp

bài: K li bui chia tay ca hc sinh cui cp

Bài làm

Khi nhng ting ve mùa hè ngân vang mt cách rn rã ó là thi khc vô cùng thiêng liêng trong cuc i hc sinh ca mi chúng ta. Khi chúng ta phi ri xa mái trng thân yêu ri xa nhng bn bè thy cô trong sut bn nm gn bó, vi bao nhiêu k nim vui bun. Giây phút chia xa tt c nh v òa cm xúc, nghn ngào rng rng dòng nc mt chia xa.

Ni góc sân trng, cây phng v già nua thp lên nhng chùm hoa rc vi nhng cành lá xanh ti nh báo hiu gi phút chia ly sp ti. Mt phng v rc nh màu máu con tim ca nhng cô cu hc trò, cht cha bit bao nhiêu bun vui vng phn v mt tha "Nht qu, nhì ma". Mt thi vui bun thoáng lên ôi mt, b mi, cht vui cht bun nh ma bóng mây.

Có chút gì nghèn nghn ni c hng, trong trái tim ang rung lên thn thc không th nói thành li. Thi gian trôi nhanh, thm thoát mi hôm nào tt c mi ngi còn b ng bc chân vào ngôi trng trung hc c s, ln u b ng hi tên nhau, thì nay tt c ã ch còn trong k nim.

Chúng ta không còn là nhng cô cu hc trò bé nh b ng, rt rè, nhút nhát na…Mà ã tr thành nhng chú chim trng thành chun b ra gian, bay khi ngôi trng Nguyn Trãi thân thng này.

ke lai ky niem chia tay cuoi cap - Kể lại buổi chia tay của học sinh cuối cấp
K li k nim chia tay cui cp

Mi hôm qua thôi, tt c vn còn ng ngác, khi ln u bc chân vào ngôi trng to ln, vi bit bao iu l lm, bao lo lng cho ln u tu trng. Vy mà gi ây chúng ta ã thành anh thành ch ca các bn hc sinh lp di.

Ngày u vào trng chính ánh mt du dàng trìu mn ca thy cô cho chúng ta cm giác m áp thân quen cho chúng ta mt cm giác gn gi nh c v nhà ca mình.

Thi gian trôi i lng l nh nhng dòng sông nh mang phù sa bi p cho cuc i n nhng bông hoa ti thm. Thy cô vi tm lòng bao dung, lng, giàu lòng v tha ca mình ã nuôi dng nhng tâm hn tr th ca chúng ta trng thành, dy cho chúng ta nhng bài hc làm ngi không th nào quên, cho chúng ta nhng kin thc tri thc vô giá.

Cho chúng ta c hi nhìn li nhng sai phm li lm ca mình chúng ta tr thành con ngoan trò gii, thy cô chính là ngi chp cánh cho nhng c m ca chúng ta bay cao bay xa ti nhng chân tri rng m hn.

Gi ây sau bn nm i qua chúng ta thy mình ã trng thành hn, công lao to ln ó chúng ta luôn ghi sâu trong tim, nh mãi công n dy d ca thy cô, vi chúng ta.

Bui sáng hôm y, là ngày cui cùng chúng tôi tu trng, nhìn li tt c nhng gì ã vn thân thng quen thuc. âu ó, nhng bn hc sinh trong lp ang trao cho nhau nhng cun s lu bút hc trò ghi li nhng dòng nht ký thân thng, nhng tình cm ngây ngô ca tui hc trò.

Trên bc ging li thy cô vn vang lên trong tit hc cui cùng, c lp dng nh nghn ng ni cung hng khi bn lp trng trao cho cô giáo ch nhim bó hoa và mt món quà nh th hin tm lòng tri ân ca c lp vi cô trong sut bn nm cô ch nhim theo sát tng bc i ca hc trò mình.

ó là nhng bông hoa ti thm nht mà chúng tôi mun dành tng cô. Ting ve ngoài kia vn ngân nga vang di, nhng ca khúc vô cùng huyên náo nhng bun ti nao lòng. Nó báo hiu gi khc chia tay ngày mt ti gn, tt c chúng tôi u v òa trong cm xúc, nhng git nc mt, nhng ting cm n, tt c u nghn ngào, rng rng.

Chúng tôi cu chúc cho cô s luôn khe mnh, tip tc trên con ng s nghip trng ngi, trên con ng thp sáng nhng c m ca nhiu cô cu hc trò mai sau. Tôi cht nh ti bài hát "Mong c k nim xa" ca nhc s Xuân Phng có nhng li ca nh sau:

"Thi gian sao trôi mau ch còn li nhng k nim, k nim thân yêu i s còn nh mãi ting thy cô. Bn bè mn thng i s còn nh mãi lúc gin hn, ri mai chia xa lòng cht dâng nim thit tha, nh bn bè nh mái trng xa"

ông Tho