Kể lại một tiết học mà em yêu thích

bài: K li mt tit hc mà em yêu thích

Bài làm

Hàng ngày em c hc rt nhiu môn hc vô cùng thú v và hp dn. Nhng tit hc ca gi Vn ngày th sáu va qua tht s li cho em nhiu iu vô cùng thích thú. Nó mãi mãi là mt k nim không th nào quên trong lòng em. Nó tr thành mt k nim thiêng liêng vô cùng quan trng trái tim ca em, là hành trang theo em ti sut cuc i ca mình.

Nó bi dng cho em rt nhiu kin thc, cho em hng ti c m tng lai ca mình, bit yêu quê hng t nc nhiu hn. ó chính là nhng tit hc ca gi Vn do cô Nhung ging dy.

Ngày hôm y tri vô cùng trong xanh trên nhng cành cây cao có nhng chú chim hót líu lo, to nên mt bn tình ca hp dn cho mt ngày mi. Khi ting trng vào lp vang lên chúng em nhanh chóng n nh ch ngi ca mình. Khi cô ti ca lp bn lp trng kh hô "Các bn ng" chúng em vi vàng ng lên chào cô, th hin hành ng tôn s trng o ca mình vi thy cô giáo.

Cô Nhung bc vào, các bn nhanh chóng m sách chun b cho gi hc mi. Cô nhìn c lp n mt n ci thân thin trên môi, sau khi n nh ch ngi cô hi c lp "Các em ã làm bài c cha?" C lp ngoan ngoãn ng thanh áp li li cô "D tha cô ri !" Ri cô bc v bc ging chun b kim tra bài c.

Cô gi bn Trang, bn Tùng lên bng tr li ming, bn nào cng thuc bài tr li lu loát nhng gì cô hi nên t im cao. Hôm ó, cô Nhung mc mt chic áo dài màu thiên thanh vô cùng tinh t, tng ng kim mi ch rt va vn làm cho thân hình cô trong thanh tao, trang nhã. Cô buông mái tóc en dài mt ti ngang lng ca mình khin cho ti hc trò n chúng tôi nhìn cô vô cùng ngng m, xuýt xoa khen cô p quá!

Cô giáo rt vui, hài lòng khen c lp có tinh thn hc tp bài c. Ri cô nhc c lp m v ghi bài mi, cô mi bài bng nhng li gii thiu vô cùng hp dn, n tng.

ke lai gio hoc thu vi - Kể lại một tiết học mà em yêu thích
K li mt gi hc mà em thích nht

Cô nói v tài quê hng "Trong mi chúng at ai cng có mt min quê, ni chôn rau ct rn. Ni sinh ra nuôi dng chúng thanh thành ngi. Cng nhng nhng câu th mà nhà th Trung Quân ã vit:

"Quê hng mi ngi ch mt
Nhng là ch mt m thôi
Quê hng nu ai không nh
S không ln ni thành ngi"

tìm c tình yêu quê hng, t nc bt ngun t ni nào thì chúng ta cn phi tìm hiu trong bài hc sau ây "Lòng yêu nc. C lp lng nghe tng li cô ging nh ung tng git mt ngt.

Sau ó cô giáo gii thiu v tác gi, ri ti ni dung tác phm. Cô hng dn cách c mu nh th nào cho úng cách, ging ca cô vô cùng nh nhàng trm m, truyn cm khin cho chúng em vô cùng thích thú.

Cô gi ban Mai c li bài ca mình, ging c ca bn vô cùng rõ ràng rành mch, khin cho các bn trong lp vô cùng ngng m. Sang phn phân tích cô din t vô cùng linh hot, tinh t, khin chúng tôi vô cùng d hiu và cm thy yêu bài hc hn bao gi ht.

Cô giáo t nhng câu hi, các bn gi cánh tay gi lên u thng tm tp. Bn nào cng mun cô s ý ti mình, mun c cô gi có th tr li. Không ai còn l là, mà rt tp trung, không còn ai m màng ngoài ca lp, dù bên ngoài nhng ting chim vô cùng líu lo, ríu rít.

Lòng yêu nc bt ngun t nhng vic vô cùng nh bé nh yêu quê hng, yêu ngi thân, bn bè, ngi thân ca mình.Bài hc ã kt thúc nhng li in m trong tâm thc ca chúng em. Em mong sao mình s c hc nhiu gi hc b ích, hiu qu nh th.

ông Tho