Kể lại những kỉ niệm đầu tiên đi học lớp 1 hay nhất

K li nhng k nim u tin i hc lp 1 hay nht

Hng dn

ó là mt bui sáng mùa thu mát m. Nhng tia nng ca bui sm mai nh nhng si t vng xung tng lá cây, ngn c. M dât tay em ti trng vi ôi mt trìu mn. Con ng quen thuc sao hôm nay bng tr nên mi l! Nhng hàng cây hal bên ng nh ang vn tay ra chào ón em trên con ng "tri thc". Nhng chú chim cng ang tu lên mt bân nhc vui tai, rn ràng. Và ri, em ã ti trc cng trng. Ngôi trng mi sôi ni hn hn so vi trng mm non c ca em. âu âu cng thy các bn, các anh ch ang vui ùa, chy nhy. Em rt mun vào chi cùng nhng còn b ng nên em lin ng nép sau áo m. Bng ting trng trng gic giã vang lên báo hiu mt nm hc mi ã bát âu. M dân em vào lp. Em ã rt rt rè và tng mình s khóc nhng sau khi gp cô giáo, câm giác s hãi trong em bng tan bin hân. Ngày hôm ó, hai mi bây con ngi, hai mi bây tính cách khác nhau, hai mi bây c m ã cùng hp li chung mt mái nhà…

Ngày âu tiên i hc ca em là th ó. Nó s mãi khc sâu trong tâm trí em nh mt k nim không bao gi phai. Mc dù lên lp Ba nhng em s luôn trân trng kí c này bàng tt c tình câm ca em.

Ngun: Vietvanhoctro.com