Kể về “Tấm gương vượt khó trong học tập”

bài: K v "Tm gng vt khó trong hc tp"

Bài làm

Trong cuc sng ca con ngi chúng ta ai may mn thì c sng trong tình yêu thng có cha, có m y . Nhng bên cnh ó, còn có rt nhiu ngi gp nhng iu bt hnh trong cuc sng, thiu thn tình cm ca cha, ca m.

Có nhiu bn có nhng hoàn cnh gia ình vô cùng khó khn, nhng các bn y luôn giàu ngh lc, kiên cng vn lên trong cuc sng và trong hc tp. ó chính là bn Hoàng mt bn hc sinh cùng lp vi em.

Bn Trn Huy Hoàng có dáng ngi nh nhn, luôn thp hn các bn trai cùng lp na cái u. Bn y có nc da en vì sm nng, khuôn mt nh nhn vi ôi mt vô cùng tinh anh, vng trán cao thông minh vi nhng si tóc qun qun nh râu ngô. Mái tóc thì luôn luôn hung hung tng nh nhum màu khói hung nhng thc cht là b cháy nng.

Khi mi nhìn Hoàng thì không bit bn có hoàn cnh c bit c, bi Hoàng luôn n mc chnh t ti lp, dù qun áo bn mc không p nhng luôn gn gàng sch s. Chic khn quàng lúc nào cng c bn nâng niu git sch ri tht tht gn gàng nên nhìn Hoàng luôn sch s có v d nhìn nh bao bn khác trong lp.

Th nhng, khi hc cùng nhau gn na nm thì các bn trong lp 7A5 mi bit rng Hoàng có hoàn cnh gia ình vô cùng c bit. Ba bn mt sm trong mt tai nn lao ng khi bn y mi c ba tui và em gái bn y mi c 7 tháng. Mt mình m bn y bn tri, mu sinh nuôi hai con nh i hc vô cùng vt v.

M bn Hoàng li có tin s v bnh tim nên thng hay b m, nhng công vic nng nhc thì không th làm ni. Nhng bác y li có ôi bàn tay vô cùng khéo léo vì vy bác y thng nhn may do sa cha qun áo cho mi ngi kim thêm thu nhp. Ngoài ra, trong gia ình Hoàng cng là mt nhân lc lao ng óng góp nhiu cho m.

tam guong vuot kho trong hoc tap - Kể về "Tấm gương vượt khó trong học tập"
K v ngi bn "Tm gng sáng vt khó trong hc tp"

Ngoài gi hc trên lp, v nhà Hoàng giúp m rt nhiu vic trong gia ình nh cm nc, git gi qun áo, ri chm sóc cho àn gà ang thi k trng, trng nhng lung rau xanh trong vn, tng gia sn xut có thêm thc phm cho ba n trong gia ình. Hoàng còn i bóc ti thuê cho ngi ta kim thêm tin n cho m. Trong làng em nhiu nhà kinh doanh ti, c bit là các loi ti en dùng làm thuc. Chính vì vy, nhng nhà này cn ngi bóc ti thuê cho h, mi gi làm vic Hoàng c ch 10 ngàn. Nu không ti nhà ngi ta bóc ti thì có th nhn v nhà làm tính tin theo kilogam.

Hoàng thng tâm s vi em rng "Bn rt thng m vì m thng xuyên phi thc khuya may và sa cha qun áo cho mi ngi. Nhiu êm tri lnh m ngi chong èn sut êm may nhng cn ho c kéo ti liên hi làm cho Hoàng vô cùng lo lng. Bn có bo m i ng mai làm tip, nhng m bn nht nh không chu vì s mai ngi ta ti ly mình không làm xong h gin không ti may cho mình na thì mt khách.

Dù hoàn cnh sng trong nhà vô cùng khó khn eo hp nhng Hoàng luôn là mt lp trng gng mu ca lp 7A5, là mt hc sinh xut sc ca trng luôn giành gii thng cao trong các k thi hc sinh gii ca trng, ca huyn và ca tnh. Nm va ri, Hoàng còn là hc sinh tiêu biu trong mi hc sinh gii ca huyn c v thm lng Bác H th ô Hà Ni.

Dù nhà nghèo nhng Hoàng sng vô cùng ngay thng và trung thc. Tun trc, bn y còn c tuyên dng trong l chào c u tun ca trng vì có thành tích "Nht c ca ri em tr li ngi mt". Hôm y, trên ng i hc v Hoàng nht c mt chic ví tin ca mt ngi trong xã, trong ví có hn hai mi triu cùng mt giy t tùy thân, nhng Hoàng không h my may ni lòng tham bn vi vàng mang ví tin giao np cho cán b công an xã nh h chuyn ti tay ngi mt.

Sau ó, ch nhân ca chic ví tin ã ti tn trng gp thy hiu trng và cm n nhà trng vì ã dy d c mt em hc sinh trung thc tht thà. Ch nhân ca chic ví ó ã tng cho Hoàng mt b sách giáo khoa nhân dp nm hc mi sp ti. ó là mt món quà vô cùng ý ngha vi bn.
trong trng Hoàng không ch gii môn Toán mà bn còn rt thông minh môn ting Anh và là ngi có nng khiu vi môn Vn. Hu ht các môn hc Hoàng u thuc nhng bn s mt s hai ca lp, th ba không chu.

Hoàng hc gii nhng rt gn gi vi mi ngi trong lp ai không hiu gì hi Hoàng u c bn y ch dn tn tình, vô cùng thân thin vui v. Nhng bn nhà giàu nhng thành tích hc tp yu kém trong lp lúc u không a Hoàng lm các bn thng kim c chc phá Hoàng.

Bi Hoàng làm lp trng có trách nhim phi ôn c qun lý các bn v gi gic, trang phc ri kim tra bài c trên lp, nên các bn cm thy khó chu vi Hoàng.

Nhng chính tm lòng chân thành ca Hoàng ã cm hóa c các bn ó, và nhiu bn còn tr thành bn thân ca Hoàng thng xuyên giúp nhau trong hc tp và cuc sng, ri cui nm lp 7A5 ca chúng em vi s dn dt ca cô Nhung ch nhim và bn Hoàng lp trng ã tr thành lp tiêu biu xut sc nht toàn trng vì thành tích hc tp toàn bn khá và gii.

Và hnh kim ca các bn u mt trm phn trm tt. Lp mt trm phn trm là gi A và A+ trong s u bài. ây tht s là mt n lc vô cùng ln lao ca c lp c bit là ca lp trng Hoàng và cô ch nhim.

Bn Hoàng tht s là mt tm gng sáng trong thành tích hc tp cng nh trong cuc sng chúng em phi noi theo. C tp th lp 7A5 ca chúng em u yêu mn Hoàng và coi bn nh mt ngi bn thân thit, áng trân trng trong cuc sng.

ông Tho