Khám phá app Bài văn hay tham khảo dành cho học sinh

App Bi vn hay chia s nhng bi vn hay mi nht cho hc sinh, th vin bi tp lm vn mu chn lc, hng dn lm vn hay dnh lm ti liu vn tham kho cho hc sinh v gio vin.

Link ti app: cho Android

Hn 30.000 bi lm vn mu hay nht c tng hp v chia s:

– Vn Bnh Ging
– Vn Bnh Lun
– Vn Cm Ngh
– Vn Chng Minh
– Vn Gii Thch
– Vn K Chuyn
– Vn Miu T
– Vn Ngh Lun
– Vn Phn Tch
– Vn Thuyt Minh
– Vn T S
– Vn Son Bi
– Vn Vit Th
– Vn Tm Tt

Hnh nh app Bi vn hay trn in thoi di ng:

unnamed.png3  - Khám phá app Bài văn hay tham khảo dành cho học sinhunnamed.png5  - Khám phá app Bài văn hay tham khảo dành cho học sinhunnamed.png4  - Khám phá app Bài văn hay tham khảo dành cho học sinh

ng dng bao gm rt nhiu tnh nng hay nh :

– H tr kh nng tm kim t kha c du v khng du nhanh chng chnh xc
– Bi vn mu rt a dng phong ph v c cp nht hng ngy
– Lu li bi vn mu hay xem li khi cn thit
– D s dng vi nhng hiu ng p bt mt