Lập dàn ý bài văn tả mẹ

Lp dàn ý bài vn t m

Hng dn

I.M bài: Gii thiu v m

-M là ngi gn gi vi em nht.

-Nm nay, m ã ngoài bn mi tui.

II.Thân bài: T v m

a)T hình dáng:

– Dáng ngi tm thc, thon gn.

-Là giáo viên nên m mc áo dài i làm; nhà m mc b cho tin làm vic nhà.

-Gng mt y n; mái tóc dài en mt, khi làm bp m hay búi tóc lên.

-ôi mt en sáng vi ánh mt du dàng, thân thin.

b)T tính tình, hot ng:

-M là ngi chu áo, cn thn; c trong nhà sp xp gn gàng nh vy nhà tuy nh nhng trông vn thng thoáng.

-Tính tình ôn hoà, nhã nhn trong li n ting nói, m thng dy em: “Chim khôn hót ting rnh rang. Ngi khôn nói ting du dàng d nghe”.

-M là ngi ht lòng vi công vic, trng m c các thy cô quý mn. Vic dy hc chim ca m rt nhiu thi gian, sau gi dy trng m còn phi em bài ca hc sinh v nhà nhn xét, ri son giáo án chun b cho nhng tit dy sp ti.

-Bn th nhng m luôn quan tâm n vic hc ca em. Lúc chun b bài mi có gì cha hiu, m luôn là ngi giúp em tìm cách gii quyt mt cách tài tình; nh ó, em luôn t tin khi n lp, c thy cô ánh giá cao trong gi hc tp.

III. Kt bài

M luôn tn tu, to tn, chm sóc, dy bo em vi mong c duy nht là em c nên ngi, tr thành ngi hu ích cho xã hi.

– Em luôn c gng t thành tích tt, em li nim vui cho m. M i, con yêu m lm!