Mẫu email nghỉ việc có thể sử dụng phổ biến nhiều nghành nghề

Mu n ngh vic s 1

Subject: Yu cu ngh vic – [Tn ngi vit]

Knh gi [Tn ngi qun l],

Ti l [Tn ngi vit], nhn vin ti [Tn cng ty]. Ti mun gi n qu v mt yu cu ngh vic t [ngy bt u ngh] n [ngy kt thc ngh].

Ti mun gi li cm n n qu v v cc ng nghip ca ti h tr ti trong thi gian lm vic ti cng ty. Ti mun ni rng ti hc c nhiu kinh nghim v k nng qu gi ti y.

Ti s cung cp bt k s h tr no cn thit hon tt qu trnh chuyn giao cng vic v gip cho qu trnh din ra mt cch trn tru v d dng.

Mong rng qu v c th xem xt yu cu ny v cho php ti ngh vic. Nu cn thm bt k thng tin no, xin vui lng lin h vi ti.

Xin cm n qu v xem xt yu cu ca ti.

Trn trng, [Tn ngi vit]

Mu n ngh vic s 2

Subject: Thng bo ngh vic – [Tn ngi vit]

Knh gi [Tn ngi qun l],

Ti xin gi n qu v thng bo v quyt nh ca ti ngh vic ti [Tn cng ty]. Ti s hon tt cng vic ca mnh v chuyn giao mi trch nhim n ngi khc trc ngy [ngy kt thc].

Ti mun gi li cm n n qu v v cc ng nghip ca ti h tr v gip ti trong sut thi gian lm vic ti cng ty. Ti hc c nhiu kinh nghim qu gi v pht trin k nng ca mnh ti y.

Ti s cung cp bt k h tr no cn thit hon tt qu trnh chuyn giao cng vic v gip cho qu trnh din ra mt cch trn tru v d dng. Nu cn thm thng tin, xin vui lng lin h vi ti.

Xin chn thnh cm n qu v h tr v to iu kin cho s pht trin ca ti ti cng ty.

Trn trng, [Tn ngi vit]