Nêu suy nghĩ của em về anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long

bài: Nêu suy ngh ca em v anh thanh niên trong “Lng l Sa Pa” ca Nguyn Thành Long.

Bài làm

Gp li truyn ngn “Lng l Sa Pa” ca Nguyn Thành Long, lòng ta c xao xuyn vn vng trc v p ca con ngi, trc nhng tình cm chân thành, nng hu trong cuc sng y tin yêu. Dù c miêu t ít hay nhiu, nhân vt nào ca “Lng l Sa Pa” cng hin lên vi nét p và li trong lòng ngi c nhng tình cm quý mn. Trong ó anh thanh niên làm công tác khí tng thy vn kiêm vt lý a cu ã li cho chúng ta nhiu tình cm khó phai m.

Anh thanh niên vi vóc ngi nh nhn, mang bit hiu “ngi cô c nht th gian” vì anh phi làm công tác khí tng kiêm vt lý a cu mt mình trên nh núi Yên Sn cao 2600m, quanh nm mây mù lnh lo. Sut ngày anh ch cô c, làm bn vi công vic “o gió, o ma, o nng”, vi mi ngày báo cáo v “nhà” bn ln mt cách chính xác. Nhng khc nghit, bng giá ca núi rng Sa Pa dù ma tuyt hay gió chc ào ào xô ti cng chng khin anh chùn bc. Tuy là công viêc nhàm chán, bun t nhng anh vn luôn yêu, trân trng nó. Anh ã dng cm vt qua ni cô c và him nguy mà chính anh phi i din. Qua ó chúng ta thy sáng lên lý tng sng cao p ni anh. Giá tr ích thc ni anh chính là l sng – sng vì mi ngi, sng vì cng ng

Anh luôn tìm c nim vui gia nhng khó khn, gian kh trong công vic, t tng ca tác phm lng ng nhiu trong lòng ngi c hn là li tâm s ca anh thanh niên vi ông ha s già: “Mình sinh ra là gì, âu, mình vì ai mà làm vic”. ó là nhng li tâm s xut phát t tn y lòng. Và y cng chính là nhng suy ngh lc quan giúp anh vng vàng trc nhng khó khn, th thách và th thách ln nht là s cô c. Hn na nha còn ý thc c công vic ca mình giúp , giúp ích c cho bit bao ngi. Khi anh bit nh anh phát hin mt ám mây khô, không quân ta ã h c bit bao tên ch trên cu Hàm Rng, anh ã cm thy rt hnh phúc. Âm vang ca cuc sng Sa Pa lng l và khúc nhc cuc sng n t tâm hn anh, n ci ca anh trong mi khó khn, th thách.

suy nghi ve nhan vat anh thanh nien trong lang le sa pa - Nêu suy nghĩ của em về anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa Pa” của Nguyễn Thành Long
Nêu suy ngh ca em v anh thanh niên trong “Lng l Sa Pa” ca Nguyn Thành Long

Bên cnh vic ht mình vi công vic, anh thanh niên còn bit sp xp lo toan cuc sng riêng ngn np, n nh.Anh nuôi gà, trng hoa, c sách, thnh thong anh xung ng tìm gp bác li xe cùng hành khách trò chuyn cho vi bt ni nh nhà.

Anh rt ci m, chân thành vi mi ngi, khao khát c gp ngi c trò chuyn, cái áng yêu ca anh chính là s “thèm ngi” ca anh, lòng hiu khách n nng nhit và s quan tâm n ngi khác mt cách chu áo. Lòng mn khách, nhit tình ca anh ã gây c thin cm t nhiên i vi ngi ho s già và cô k s tr ngay t nhng phút u gp g. Nim vui c ón khách dào dt trong anh, toát lên qua nét mt,c ch:anh biu bác lái xe c tam tht, mng quýnh ón quyn sách bác mua h, h hi ón mi ngi lên thm, hn nhiên k v công vic, ng nghip và cuc sng ca mình ni Sa Pa lng l. Khó ngi c nào có th quên, vic làm u tiên ca anh khi có khách lên thm ni ca mình là:hái mt bó hoa rc r sc màu tng ngi con gái ln u quen bit. Bó hoa cho cô gái, nc chè cho ông ho s già, làn trng n ng cho hai hai ngi…Tt c không ch chng t anh là ngi con trai tâm lý mà còn là k nim ca mt tm lòng tn tình áng quí vô cùng.

im ni bt hn trong nhân cách rt cao p ca ngi thanh niên còn là c tính cc k khiêm tn ca anh na. Anh sng và làm vic trong gian nan, cc kh, nhng thành qu trong công vic ca anh là óng góp quan trng cho t nc, nhng ngi thanh niên nhit tình và sôi ni y, ngh và nói v mình trong s khiêm nhng áng quý. Anh cm thy óng góp ca mình bình thng, nh bé so vi bao nhiêu ngi khác. Bi th anh ngng ngùng khi ông ho s già phác tho chân dung mình vào cun s tay. Con ngi khiêm tn y hào hng gii thiu cho ông ho s nhng ngi khác áng v hn mình: “Không, không, bác ng mt công v cháu, cháu gii thiu cho bác nhng ngi khác áng v hn. “ó là ông k s vn rau vt qua bao vt v to ra c su hào ngon hn, to hn. ó là “ngi cán b nghiên cu sét, 11 nm không xa c quan ly mt ngày”… Anh ã mang nng nhng ân tình ca mnh t Sa Pa này, anh cng ht sc thu hiu s hy sinh lng thm ca nhng con ngi ang ngày êm làm vic và lo ngh cho t nc.

Anh thanh niên là mt con ngi có phm cht tt p. Anh xut hin tht bt ng, kp li cho chúng ta chúng ta nhng n tng p trc tâm hn cao p ca anh, cm nhn c nhit huyt cuat thanh niên thi y, nhng con ngi không qun ngày êm, khó khn, vt v, chung tay xây dng t nc thêm phn ti p.

Minh Nguyt