Nêu suy nghĩ của em về lòng tri ân

bài: Nêu suy ngh ca em v lòng tri ân

Bài làm

Lòng bit n, tri ân c xem là mt trong nhng truyn thng o lý tt p ca con ngi Vit Nam chúng ta. Nó c coi nh thc o phn giá tr, nhân cách o c ca mt ngi. Lòng tri ân có ý ngha vô cùng quan trng nh trong cuc sng ca chúng ta.

T xa n nay, ông cha ta vn luôn cn dn th h mai sau cn phi “ung nc nh ngun”, phi luôn ghi nh công lao ca nhng ngi ã cho ta cuc sng ca ngày hôm nay. Bi vy, lòng bit n luôn là thái sng cn phi nâng niu và trân trng. No mang nghia biêu lô s ghi nh va biêt n sâu sc nhng ngi a hi sinh vi ta, a giup ta trong kho khn, se chia niêm vui va nôi buôn cung ta.

Trong xã hi ngày nay, lòng bit n là truyn thng tt p t i xa li. Mi ngi, mi cá nhân cn phi nhn thc c iu này cùng nhau xây dng mt tng lai tt p hn.

Mi ngi chúng ta sinh ra u có ngun gc, không ai t nhiên mà sinh ra. Mi ngày chúng ta trng thành và khôn ln, công lao dng dc, sinh thành y rt v i. Cn phi ngh v h, ngh v quá kh và nhng gì ã qua thy c nhng nhc nhn vt c mà h ã tri qua i ly s yên bình cho chúng ta hôm nay.

suy nghi ve long tri an - Nêu suy nghĩ của em về lòng tri ân
Suy ngh ca em v lòng tri ân

Lòng tri ân mang giá tr nhân vn sâu sc, là tm lòng gia ngi vi ngi. Lòng bit n không ch là nói suông, cn th hin bng hành ng thì nó mi thc s ý ngha.

Vy lòng tri ân có ngha là gì? Lòng tri ân ó là tình cm bit trân trng, ghi nh công n ca ngi khác dành cho mình, ã giúp mình vt qua cn hon nn khó khn. Ti sao chúng ta phi có lòng tri ân? Bi vì nó th hin o c cn có mi chúng ta.

Hng ngày chúng ta bng bát cm trng, do thm n. Chúng ta có bit rng làm ra ht cm thm lng, trng tinh y ngi nông dân ã ra bit bao nhiêu công sc, m hôi, nc mt. Nhc nhn mt nng hai sng, lo lng v mùa tht bát là nhng iu mà không phi ai cng thy và cm nhn c.Bi vy, cn có lòng tri ân, bit n vi nhng ngi nông dân.

có mt xã hi thái bình thnh vng nh ngày hôm nay, ông cha ta ã phi tri qua hai cuc chin tranh xâm lc m máu và nc mt. Bao nhiêu ngi ã ngã xung, bao nhiêu ngi còn li nhng thân th không c lành ln na. Nhng con ngi ánh i c tui tr, ánh i c mt ngi vì s nghip thng nht t nc. Hng nm vn có ngày l k nim các anh hùng thng binh lit l 27-7 vi mc ích nh li, tri ân nhng gì mà h ã mang li cho chúng ta hôm nay.

Khi bit n, tri ân mt ai ó ã giúp , cu mang mình vt qua s phn ngt nghèo, vt v, nó khin cho con ngi tr nên tt p hn trong nhân cách, trong suy ngh ca mình, giúp cho ta tin tng, tin yêu thêm trong cuc sng. Bên cnh ó, lòng bit n còn là c s xây dng nên nhng th tình cm tt p khác na nh tình cm bn bè, tình yêu thng, lòng kính trng…Và trong mt khía cnh khác ca cuc sng. Khi chúng ta tha hng nhng thành qu tt p mà ngi khác mang li cho ta, ta cn phi nh n n ngi ó. Ví nh, bn phn là con cái chúng ta phi luôn luôn nh n ba m ã kh nhc sinh thành, nuôi nng và dy d ta nên ngi. Không ch nh n ba m, mà còn phi bit n thy cô, nhng ngi lái ò thm lng, luôn mang n cho chúng ta nhng iu k diu, tuyt vi ca kin thc nhân loi, nhng tình cm thiêng liêng t trng lp. ng thi ta c hng nhng thành qu ca ngày hôm nay vi mt t nc hòa bình, c lp, t do và hnh phúc. Cha anh ta ã phi i bit bao xng máu, nc mt ánh i. H ã phi hi sinh c tui thanh xuân ca mình. Vì vy, bn phn ca chúng ta là phi luôn khc ct ghi tâm s hi sinh cao c ó.

Mt khác, bên cnh nhng con ngi luôn bit n là nhng k vong n bi ngha. Nhng con ngi này cuc sng có tt p hn mt chút thì li vi vàng quên i cui ngun, gc gác ca mình. Quên i nhng ngi ã mang n cho h cuc sng m êm, hnh phúc và s trng thành. H ã quên i ngi cha ngi m, ngi thy ngi cô ca mình. Nhng k không bao gi bit n ã cp trên chc chn chính là nhng k cn phi b xã hi lên án, phê phán. Ngày nay, lòng bit n c biu hin trên nhiu mt, nhiu khía cnh. âu âu chúng ta cng thy c lòng bit n luôn hin hin khp ni. Là iu mà mi ngi u có th nhn thc c là cn làm, cn ghi nh.

Nhng lòng tri ân không phi ai cng có th làm c. Có rt nhiu ngi ã chà p lên thành qu ca xã hi, không coi trng nhng gì mình ang có, iu ó ng ngha vi vic không coi trng th h i trc ã dng xây và vun p.

Tóm li, lòng tri ân là phm cht o c cao quý ca con ngi. Bit n, tri ân, n áp công n mà ngi khác dành cho mình là iu nên làm bi ó chính là truyn thng quý báu ca dân tc Vit Nam. Riêng bn thân mi ngi, cn phi luôn nh n ba m mình, thy cô ca mình và luôn ý thc có trách nhim gi gìn, vun p, phát huy bng nhng vic làm c th.

Nguyn Lu