Nêu ý nghĩa truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Nêu ý nghĩa truyện Sơn Tinh Thủy Tinh

Hướng dẫn

Không phải lúc nào giữa đất và nước cũng tương khắc. Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh chứa đựng những yếu tố nghệ thuật ấy. Trong nhiều bản kể, Sơn Tinh là con út của thần Rồng (Nước) xứ Lạc. Sơn Tinh đã dùng gậy thần kì để cứu con vua Thủy (tức Thủy Tinh) và được vua Thủy tặng sách ước… Đó là những mặt kết hợp hài hòa giữa đất và nước. Nhưng cuộc chiến đấu giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh lại biểu hiện mặt tương khắc của đất, nước. Sơn Tinh, Thủy Tinh là sự hình tượng hóa sức mạnh tự nhiên bằng trí tưởng tượng của người xưa. Có người coi Thủy Tinh như là một bạo chúa, ác độc, xấu xa, tâm địa ti tiện… đưa lên sân khâu với bộ mặt gớm ghiếc là điều chưa thỏa đáng. “Bất cứ truyện thần thoại nào cũng dùng tưởng tượng, mượn tưởng tượng đế chinh phục tự nhiên, đem tự nhiên mà hình tượng hóa” (Mác).

Trong tâm trí người Việt, vị đệ nhất phúc thần không phải là thần trời, thần đất, thần sâ'm sét, thần mây mưa, thần lửa, thần gió, mà là thần Tản Viên. Nhắc đến thần người ta gọi là Ông Chon Von, Ông Đột Ngột Cao Sơn, Ông Tẩn vần… và thần nhanh chóng khoác bộ áo lộng lẫy của người anh hùng lịch sử. Thần đại diện cho lực lượng to lớn của tập thê con người đang chủ động mở rộng lịch sử của mình. Thần là con rể của vua Hùng, là tướng tài chống Thục và cũng là sứ giả của hòa bình khuyên vua Hùng Vương thứ 18 nhường ngôi cho Thục Phán là người có tài, có sức bảo vệ quê hương. Thần dạy dân đánh cá, săn thú rừng, làm nhà cửa, trồng cây thuốc, dựng nhà cửa… Thần là một trong Tứ hất tử trên thần điện Việt Nam thường âm phù cho các anh hùng lịch sử thời sau, làm thâ't bại âm mưu độc ác của tên chúa xâm lược Cao Biền.

Sơn Tinh là biếu tượng của bản lĩnh dân tộc. Qua truyện ta bắt gặp một anh hùng chông lũ lụt, chông ngoại xâm, bảo vệ hạnh phúc gia đình.

Nguồn: Vietvanhoctro.com