Home / Giáo dục / Văn mẫu lớp 6 / Nếu ý nghĩa và cảm nghĩ về hình tượng nhân vật Thánh Gióng

Nếu ý nghĩa và cảm nghĩ về hình tượng nhân vật Thánh Gióng

Nếu ý nghĩa và cảm nghĩ về hình tượng nhân vật Thánh Gióng

Hướng dẫn

Truyện Thánh Gióng – tức là truyện Phù Đổng Thiên Vương – tượng trưng một cách tuyệt vời lòng yêu quê hương và sức mạnh nhân dân chông xâm lược. Chắc là từ ngàn xưa tổ tiên chúng ta đã phải đấu tranh quyết liệt và đã chiên thăng vẻ vang để bảo vệ địa bàn sinh tụ của mình. Từ thuở ây người xứ Văn Lang đã sinh ra nhiều tuấn kiệt trên chiên trường, cho nên trên mặt văn hóa, nghệ thuật dân gian mới có thể sáng tạo ra được hình tượng chiên sĩ cực kì hùng tráng như Thánh Gióng.

Thần Hê-rê-clét của Hy Lạp, chủ yếu là bắp thịt rắn chắc, tài chiến đấu, nhưng mục tiêu chiên đấu là gì thì bất cần, tâm địa thần tầm thường. Trong truyện Thánh Gióng Việt Nam không thây nói đến băp thịt mà nói đêh đức tính trước hết. Đức tính nào cũng cao cả, hình tưọng nào cũng phơi phới. Thần anh hùng của ta trí dũng kiêm toàn, đạo đức không gọn một hạt bụi, mọi ý nghĩ và hành động đều tập trung vào một việc, mà việc ây là việc cứu nước. Trong truyện Thánh Gióng, trí tưởng tượng như đằng vân giá vũ, độc đáo hết sức. Phải là nhân dân yêu nuóc đêh tận mỗi tế bào và mỗi ý nghĩ lớn thì mới có thể sáng tác ra được một truyện thu hút như truyện Thánh Gióng. Đứa nhỏ hôm qua chưa biết nói, hôm nay nghe tiêng rao cầu hiền đánh giặc của sứ giả vua Hùng Vương thứ sáu, nó liền biêt nói và tiếng nói đầu tiên là tiếng nói yêu nước, là lòi xin tình nguyện đánh giặc ngoại xâm. Cái độc đáo của trí tưởng tượng và lòng yêu nước cũng là, mói hôm qua trong thời bình, đứa trẻ còn nhỏ mà hôm nay, khi đâít nước lâm nguy, nó vưon vai một cái túc thì nó cao lớn hon trượng. Dường như hê nhiệm vụ nặng nề bao nhiêu thì nó cao lớn bây nhiêu để thừa súc giết giặc. Giết giặc xong, vị thần làng Phù Đổng cưỡi ngựa lên trời chứ không về triều: ý chí phục vụ vô tư thật là gương mẫu.

Thánh Gióng là hình tượng nghệ thuật dân gian tuyệt đẹp, là truyện cổ tràn đầy tư tưởng yêu nước – tấm lòng căm thù giặc, ý chí quyết thắng, không truyện cổ tích nào so sánh kịp. Chúng ta hãy chú ý một chi tiết: Thánh Gióng xuất hiện dưới đời Hùng Vưong thứ 18. Thế là trong tâm trí của tổ tiên chúng ta, tư tưởng thưong nòi yêu nước bắt nguồn từ rất xa trong lịch sử. Hai truyện, một trị thủy vì dân, hai đánh giặc vì nước bổ sung với nhau và làm cho truyện họ Hồng Bàng phát triển được hoàn chỉnh nội dung tư tưởng của nó.

Hàng ngàn năm đã qua rồi mà truyện Phù Đổng, truyện Thánh Gióng vẫn giữ nguyên giá trị giáo dục và động viên lớn.”

Nguồn: Vietvanhoctro.com

Check Also

10 quy luat cuoc song 310x165 - Phát biểu cảm nghĩ về "Cây bàng"

Phát biểu cảm nghĩ về “Cây bàng”

Đề bài: Phát biểu cảm nghĩ về "Cây bàng" Bài làm Trên sân trường em …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *