Những câu nói đá xoáy người yêu cũ của con gái cực thâm hiểm & bá đạo

Nhng cu ni xoy ngi yu c ca con gi cc thm him & b o, m bn khng nn b qua. Trong tnh yu, mt khi i n kt thc, i n li ni chia tay cui cng cng ng ngha vi vic tnh cm chng bao gi c th cu vn c na. V ngi b tn thng nhiu nht bao gi cng l ch em ph n v cng tht ng tic cho nhng ai gp phi mt chng trai chng ra g. Vy nu c gi mt li no ti ngi yu c th bn s ni ln iu g m t by lu nay dn nn qua lu anh ta hiu c rng, nh mt bn trong cuc i l mt trong nhng sai lm t hi nht.
Hy cng Baiviethay.com tham kho nhng cu ni xoy cc thm gi cho ngi yu c bn di y nh!

Nhng cu ni u con gi gi ngi yu c

1. Anh s khng bao gi tm thy mt c gi xinh p nhng mt li b m nh ti na u.
2. Cm n anh tng yu em. Cm n anh khng yu em na.
3. Tri cao trn, mt t lm chng. Cu cho anh sau ny yu ai cng yu phi ngi c gng mt ging ti, ngay c ci lm ng tin cng ging tin.
4. Bn phi nh mt iu, ngi y ch l ngi i cng bn mt on ng, tri ma xung a tay che , cn thn, du dng, khng bn dnh d ch mt git ma. Nhng bn cng phi hiu c mt iu, ngi y cn phi i, bi v ch khi ngi y i ri, th tng lai ca bn mi l tri quang my tnh.
5. m ci ca anh em chc chn s khng ti, nhng m ma ca anh, lm n bo cho em. Em nht nh s mua pho hoa, pho pt, pho thp, pho d, pho thng thin, pho nh thanh, pho dy, pho nn, pho bnh, pho dim, pho tp, pho giycho anh. Ch l cht lng thnh, xin anh hy nhn ly.
6. Nu c mt ngy, em mc ln mnh b vy ci, tr thnh c du ca ngi khc, anh s khng nhc li nhng cung si mt thi. Nu c mt ngy, anh khoc ln mnh b veston, tr thnh ch r ca ngi khc, em vn l gic mng thu ban u ca anh.
7. Nhn thy mt ngi rt ging anh, em vi vng ui theo, ri cht nh ra thnh ph ny khng anh, em bung vin gch trong tay xung, haiz, sut th nh nhm ngi.
8. Kip sau anh nht nh s tr thnh mt ngi ng style em thch, sau khng thch em.
9. Bao cu mng chi anh ngoi ming, nhng trong lng li yn lng chc anh hnh phc. Chc hai ngi hnh phc l gi, nhng chc anh hnh phc l tht.
10. Dng a ch l vit a ch ngha trang ?
11. Em s tr nn tt hn, do anh, nhng khng phi v anh.
12. Em gt mi ngi yu anh, vy m anh chng h hay bit.
13. Mun c mt ln na chi tu cao tc trong cng vin cng anh, sau ni cao nht ca ng tu, ci dy an ton ca anh ra.
14. c ht cc status em vit, coi ht nhng g em lm, nhn ht nhng nh em post, thm ch ni ny ni kia hi han tin v em, th nghe nhng bi ht em thch, c nhng cun sch em yu, nhng tht ng tic, em cha bao gi bit c mt ngi tng c gng nhiu nh vy yu em, trn trng em.
15. Hy vng nhng cn gi thi qua c th vng nhiu vng m ly anh. Hy vng anh c th tnh c nghe c bi ht anh thch mt gc ph nh. Hy vng anh c th tnh c nhn c mt ly nc mi khi kht. Hy vng anh c th ng tht ngon mi lc cn bun ng p ti. Hy vng anh s lun c n nhng mn n nng hi mi lc i mm. Hy vng nhng g em khng th lm cho anh na, s c mt ngi ti thay th em bn anh. Hy vng nhiu nm v sau, c anh v em u tm c mt na cho chnh mnh.
16. Lc anh kt hn, em nht nh phi ti , ch khng th khng c c du, anh s xu h lm.
17. Ln sau gp li, xin anh hy dng danh ngha lu khng gp m em mt ci!
18. Quen anh lc em bt u thi bng li, chng hiu sao thi mi khng c, gi anh i ri, cui cng em cng thi u, anh vi bn gi qua ng nh cn thn nha
19. Gi ci g m gi, t mi nhanh nhn c ch.
20. Nghe ni anh sng khng c tt lm, em mng qu.
21. Chc anh c n, th 100 tui.

Nhng cu xoy ngi yu c c nhiu ngi chia s

1. Anh chc chn s khng bao gi c c hi tm thy mt c gi xinh p nhng mt li b m ging ti mt ln na u.
2. Chc anh lun c n, th c 100 tui.
3. m ci ca anh em nht nh s khng bao gi ti, nhng m ma ca anh th lm n bo cho em mt ting. Em nht nh s mua tht nhiu pho hoa,cho anh. Mong anh s nhn ly tm lng ny ca em.
4. Cm n anh v anh tng yu em. Th nhng em cm n anh nhiu hn v khng cn yu em na.
5. i ng nhn thy mt ngi trng rt ging anh, em ui theo mt cch tht vi vng, ri mi cht nhn ra mnh nhm nn em bung vin gch trong tay xung, cng may khng th nh nhm ngi.
6. Nghe ni by gi anh ang sng khng c tt cho lm, em tht s rt mng.

Nhng cu chi xo ngi yu c bng ting anh

1. I will be better, because of you, but not for you.
(Ti s tr nn tt hn, do anh, nhng khng phi l v anh.)
2. You will never find a any beautiful girl but the eyes are blind like me.
(Anh s khng bao gi tm thy mt c gi no c v ngoi xinh p nhng i mt li b m nh ti na u.)
3. My ex-lover will soon arrive at a place far away, not England, Australia, America or Japan, the place is hell
(Ngi yu c ca ti s sm ti mt ni rt xa, khng phi Anh, c, M hay Nht, m ni l a ngc)
4. Love someone who can do everything for you
But do not love a person who only describes about the future
(Hy chn yu mt ngi c th v bn m lm tt c
ng vi yu mt ngi ch bit m t v tng lai)
5. When you go with that girl
Leave me alone, do you remember me?
Follow her, dont back to me
Because my love is abundant, but not noble surplus
(Lc anh i vi ngi
B ri em mt x anh c nh ti em?
theo ngi khc th ng v y
Bi em d yu thng ch khng tha cao thng)
Trn y l nhng cu ni xoy ngi yu c cc thm v b o, hy vng s gip cc nng c thm nhiu gi gi ti cho ngi yu c s khanh ca mnh. i khi khng cn hnh ng m ch cn mt li ni ngn gn nhng ngn t mang tnh kch chm bim cng chng ta cm thy nht , cm thy mnh tht ng khinh b. Chc bn thnh cng, lun mnh m, sm tm c mt na hnh phc xng ng cho mnh v ng qun ng hnh v ng h Baiviethay.com nh!