Những câu stt hay về đôi chân có sức lan tỏa mạnh mẽ

i chn l mt b phn quan trng ca chng ta gip chng ta di chuyn v i n nhng ni m chng ta mun. i chn gip chng ta c th d dng t c nhng iu m mnh mun. Hy cng Baiviethay.com theo di nhng stt hay v i chn nh! ng b l nha!

Tng hp nhng cu Stt hay v i chn hnh trnh cuc sng

i chn l mt hnh tng xut hin nhiu trong th ca v n nhc s d nh vy v chng c v nh mt cng c gip bn vt qua kh khn v thc hin nhng hoi bo ca mnh. Hy cng nhau tham kho nhng st hay v i chn ngay by gi nha!

1. Sng c m c nhng hy i chn mnh bc i trn hin thc.

2. Trn con ng thnh cng khng c du chn ca k li bing.

3. Yu n phng nh t i vo chn vy. Ngi khc th thy in nhng ta li thy rt m p.

4. Con ngi sinh ra khng phi tan bin i nh mt ht ct v danh. H sinh ra in du li trn mt t, in du li trong tri tim ngi khc.

5. Mi sng thc dy, con linh dng Phi chu bit rng: N s b git nu khng chy nhanh hn con s t nhanh nht! Mi sng thc dy, con s t bit rng: N s cht i nu khng chy nhanh hn con linh dng chm nht! D bn l s t hay linh dng, bn u phi chy khi mt tri l rng.

6. ng vng v khng ngh rng mnh s ng th s chng bao gi ng.

7. Ti khng tin Cha Tri thc s tn ti nhng ti tin Qu D l c tht, v nhng ni ti i qua ch ton thy kh au.

8. Hy yn ch khi bn gp tht bi, bn thc s vn ang ng trn i chn ca chnh mnh.

9. Nu mun tn hng cuc sng th hy lm cho i chn ca mnh m p.

10. Ta dng nh t n i chn ca mnh. Nhng nh c n m ta i c qua bao nhiu vng t. Vy nn hy bit qu trng nhng iu nh b trong cuc sng m mnh ang c.

11. C ni bun im lng v chng tan

Ch m thm theo thi gian ng mi

C ni bun nng di i chn ai

Sao i mi ngoy li nh vn cn

12. Cuc i sao qu au thng. Thn em mt bng bn ng chi vi. Ha s th v t tri. Cn em v ni tip i chn mnh.

13. Nhng ngy qua ti lun mong bnh an. L i chn qua nhng con ng hoang vng. Cht ng li thy i chn hn si . Trong m h nghe vng ting chung ngn.

14. i chn ngy y v u xa lm? Na ma xun, na ma h, ma thu. Na ma ng lng chng cn say nng. Nu o em bay di bng mt m.

15. i chn cn mit mi i c hoang.

Vn ma gi ngp trn khi nc mt.

Bng hoa ti ai cm dao vi ct?

Tan tc ngy th mng cht trn ngn.

16. Vn vo mi th xa gn. ng ln vt chy qua thn phn ngi. Tp i tm chc tui ri.i chn li tr v thi cha i.

17. L ph n hy tp t ng trn i chn ca chnh mnh bi n ng ch c mt i chn h i.

18. Khi cn c th hy dng i chn ca bn i n mi ni m bn mong c.

19. Nu bn khng c thc lun khin i chn ca mnh cm thy d chu th bn c l him khi quan tm n ngi khc mt cch tht lng.

20. Cha m cho bn i chn t i v sng c lp, khng phi ng da vo ngi khc.

Hoi Bo V Tham Vng, Bc u Trn Con ng n Vi Thnh Cng

21. Nhng bn n chn ngn thng rt d thng, song cng rt l lm.

22. Em chn ngn i chm, nn anh ng lo khng th ui kp em nh.

23. Chn ngn nhng vn xinh xn, ln nhng vn n n ngi yu.

24. Nu c mt ai lm chm bc chn ca bn, hy nh nhng r sang hng khc.

25. ng t chi bt c c hi no i.

26. Nu mun i tht nhanh th hy i mt mnh, nu mun i tht xa th hy i cng nhau.

27. Nu l con ng ca bn, bn phi t bc i. Ngi khc c th i cng, nhng khng ai c th bc h bn.

28. Lun nhn v pha trc v gi cho i chn lun vng bc trn con ng. Ch cn bn bit ni mnh mun n, chc chn bn s n c .

29. Nu khng tin ln pha trc th bn lun dm chn ti ch.

30. Hy nh rng Tri t thch cm nhn i chn trn v ln gi lun thch chi a vi mi tc ca bn.

31. Trong mi bc i cng vi thin nhin, chng ta nhn c nhiu hn nhng g ta tm kim.

32. Tht bi khng ng s, dm chn ti ch mi ng s.

33. Ti s khng cho php bt k ai bc qua tm tr mnh vi i chn bn ca h.

34. Ai khng i th s khng hiu c gi tr con ngi.

35. Bng c mt ngy cm thy s chng chn mi gi, mi th tr nn mng lung, xa vi, khng bit l c nn i tip hay dng li.

36. Si gn ch cho ta nhng k c p . Si gn khng gip g c ch c th hiu theo ngha khc: Bn ang ng kiu hnh trn i chn mnh v bc i ngo ngh gia t Si thnh, mc cho sng gi cuc i chao o.

37. Hy lm nhng th kh khn khi chng cn d dng v lm nhng th v i khi chng cn nh b. Hnh trnh ngn dm bt u bng nhng bc chn.

38. Gi i mt ca bn hng ln bu tri v i chn trn mt t.

39. Hy s dng i chn nh mt chic xe hu ch v khng bao gi ht xng.

40. C nhng ngi khng dm bc v s gy chn, nhng s gy chn m khng dm bc th khc no chn gy.

41. Cuc sng ny l nhng th thch y trng gai, c bc qua c hay khng th hy vng tin vo i chn ca bn thn mnh. ng bn thn mnh phi sng theo quyt nh ca ai .

42. Ti mun i m chn khng th bc, ti mun chy m l tr khng cho, nh li vi mun vn tm s, nh sng chung vi bao li u su.

43. Bu tri th c chn tri v ti tin rng c i th cui cng cng s c im dng li.

44. Hy sng mnh m c th t ng trn i chn ca mnh, khn ngoan bit khi no cn ngi khc cu gip, v dng cm yu cu s gip .

45. C ni bun im lng v chng tan, ch m thm theo thi gian ng mi, c ni bun nng di i chn ai, sao i mi ngoy li nh vn cn.

46. ng s hi, hy bc i trn i chn ca chnh mnh.

47. C nhng con ng d ta c i n mn gt cng khng in li du, c nhng h su d ngi ta c n nhng du chn y vn in hng vnh cu.

48. i chn l cng c t lc ta thc hin c m.

49. Hy chy n ch bng chnh i chn ca mnh cho d bn c l ngi n cui cng.

50. Thng ban cho bn i chn l bn t thn vn ng.


Hi vng sau khi c xong bi vit trn bn s c nhng cm ngh ring cho mnh lun trn trng hin ti m mnh chn.D bn ang gp kh khn hay th thch nhng nu bn c ch th mi chuyn tt s n c thi. Cm n cc bn theo di bi vit ny ca chng ti nh! Thn i!