Những stt hay về tình yêu hạnh phúc khiến triệu trái tim thổn thức

Nhng Stt hay v tnh yu hnh phc khin triu tri tim xao xuyn thn thc nhn c rt nhiu lt chia s n t cng ng mng, c bit l cc i bn tr ang chm m trong tnh yu. Tnh yu l th tnh cm rt i thing ling trong cuc i mi ngi. Nhng Stt hay v tnh yu hnh phc l cu ni gn kt tnh cm thm mn nng hn na. Hy cng gi n ngi mnh yu Stt hay v tnh yu hnh phc y ngt ngo ny nha.
Di y l tng hp nhng Stt hay v tnh yu hnh phc y s lng mng lm chao o bao tri tim. Nhng Stt hay v tnh yu hnh phc lun em n cho chng ta nhng nim vui v b trong tnh cm la i. Cuc sng ngn ngi, tnh yu khng d dng g c c, hy chia s Stt hay v tnh yu hnh phc n vi ngi y thm gia v yu thng nh

Stt hay v tnh yu hnh phc ngn

Stt hay v tnh yu hnh phc ngn nhng cha trn vn tnh cm chn thnh nht ca bn mun gi gm n ngi y. Trong tnh yu, hy lun bit cch trn trng v s chia cng nhau tnh yu y luon tht p v bn vng nh. ng qun gi Stt hay v tnh yu hnh phc n vi ngi yu ca bn mang n nhng pht giy nng nn bn nhau nh.
1. Em rt thch hoa d qu loi hoa i din cho tnh yu mnh lit, chung thy. Ging nh tnh cm em i vi anh, mi yu.
2. Tnh yu p khin cho chng ta thay i, c gng v nhau tt hn.
3. Gp nhiu ngi thi im khc nhau cng khng huy hong bng gp ng ngi ng thi im.
4. Cho i tnh yu s nhn li hnh phc, hy vng v c m.
5. Hy tnh yu din bin tht t nhin, l duyn th cng chng s lc ng.
6. Nu khong cch gia i ta l 1000 bc, em ch cn bc mt cn anh s bc 999 bc cn li.
7. Cm n i mi sm mai thc dy, ta c ngy na c tin nhn yu thng.
8. Ni no c anh, ni tn ti tnh yu.
9. Em khng cn mt tnh yu qu ln, nhng em cn mt tnh yu va em cm thy an tm.
10. Yu chnh l mun cnh ngi khng ri d ch mt pht mt giy.
11. Ma i vi ngi tuy bun nhng vi ti n cha mt k nim su sc. Anh xut hin di cn ma mang n cho tm hn ti s ti mt v cng.
12. Hnh phc l l, em thy bn thn mnh trn cy.
13. Khi i ta yu nhau, n ci s gii quyt mi th.
14. Tnh yu l s ng iu l k ca hai tri tim, nh ha chung mt nhp, l chia s, l gn kt, l xem ai nh c th gii, l mun bn ai mt i.
15. Trng di nc l trng ng trn tri. Ngi ng trc mt l ngi ng trong tim.
16. Anh s l tr sa ca ring em.
17. V tr yu thch ca anh l g? l em.
18. Em yu anh nhiu hn ch thng, em cng mong anh yu em va bng mt ch thng.
19. Chocolate ng u di nhng ngt cung hng, nh tnh cm em v anh.
20. Cm n em n bn anh, anh bit c hy sinh l nh th no.
21. Hy yu em tht nhiu kip sau chng ta c lm cha con, v ngi ta hay ni con gi l ngi tnh ca cha kip trc anh.
22. i mt y khin em nh b t lit.
23. Anh thng em khng th ni bng li, ch c th trng cy vo chic nhn kia. Lm v anh, em nh.
24. V tr o ngt lm ngy ngt, n ci anh ngt nh ko bng gn.
25. Hon ho phi nh ngha nh th no? L yu mt ngi ng lc ngi cng yu mnh.
26. Em khng cn mt ngi n ng qu hon ho, ch cn mt ngi n ng chung thy. Chng ta s mi yu nhau mt cch t nhin anh nh.
27. Anh bit khng, trn i ny c hai th anh khng nn nh mt. Th nht l em, v th hai l tnh yu ca em.
28. Em chng mong anh ht ln vi c th gii rng anh yu em, cng chng cn anh phi ha hn s yu em mi mi. Nhng anh bit khng, con gi ti em vn rt nhy cm.
Nu em c v c hn di th ch v em yu anh nhiu hn nhng g anh c th cm nhn c. Nu i khi em cn mt li ha th ch l em yu v t hy vng vo tng lai hai a.
29. V chng ta u ln khn chu trch nhim vi tnh cm ca mnh. Mt tnh yu lu, su s cn s vun vn n t hai pha, cng ging nh mt s dy mun cng th phi ko mnh c hai u. Nu mt ngy no mnh quyt nh khng bc tip cng nhau, em cng tin mnh cam tm m bung b.
30. Cui ngy ta s li gp nhau, n cng mt ba cm, xem cng mt b phim v ng chung mt ging. l hnh phc khng g c th nh i c.
31. Nu i khi e cn mt li ha th ch l e yu v t hy vng vo tng lai hai a.
32. C a u cng l hnh phc. Em nh anh.
33. Nh anh c bn ru khng m sao ni chuyn vi anh em say qu.
34. Gia Si Gn to ln ng ngi, ch cn anh ng cnh em l khng s lc ng.
35. Mi nm chng ta s cng nhau i du lch, nm nay c mt cu nhc siu quy ging anh. Em c th chm c c hai chng trai nh b ny khng? V yu.
36. Trong i anh hin ti c hai ngi ph n chen nhau m ng vo tim anh. Em v con gi b nh, tim anh rng lm va cho hai m con em.
37. Nu git nc l nhng n hn, anh s trao em bin c. Nu l l nhng m p vut ve, anh s tng em c rng cy. Nu m di l tnh yu, anh mun gi em c tri sao lp lnh. Nhng tri tim anh khng th dnh tng em c v ni thuc v em.
38. Gi ngi ti yu. L ngi u tin ti dnh ht yu thng. L ngi u tin ti t ht nim tin v hi vng. L ngi u tin ti kin nhn ch i. Ngi u tin cho ti bit cm gic s. S mt i ngi ti yu hn cuc sng ca mnh.
39. Anh ch c mt tnh yu duy nht dnh tng em by gi v mi mi. Du anh i n tn cng tri t, vn hng v em bng trn con tim.
40. Ti khng mun mt mi quan hkhi m mi ngi nhn vo ri ni: H tht p khi bn nhau.
M ti mun mt mi quan h khi mi ngi nhn vo v ngng m ni: H tht hnh phc khi bn nhau.
41. Anh s cho em tt c cuc i ny i li c nhn thy em ci, c nm tay em. Anh s lun lng nghe mi iu em ni, anh s lun cnh em. Em hy sng hnh phc, ng lng ph cuc sng ca mnh, v anh dnh cho em. Hy tin anh, em nh!
42. Tnh yu ging nh khng kh m chng ta khng nhn thy nhng chng ta lun bit n rt cn thit! iu cng ging ht nh anh, em s khng bao gi nhn thy anh nhng anh lun lun cnh em v em s bit anh mi lun yu em.
43. Lng ngi rng ln hn c bu tri, em c th khin khong rng tr nn nh b hay khng. Cm n anh lun yu em.
44. Ch cn chng ta yu ai bng c tri tim th lun c gi l mi tnh u.
45. Nu bit trc anh s yu em nhiu th ny th anh yu em ngay t ci nhn u tin.
46. Nh lon coca ma h, ht cacao ma ng. Em n bn anh tht nhanh v ng lc.
47. Anh thch ngm con gi mi cao, vc dng mnh mai,.. Nhng nu l em, anh thch ht m khng a ra tiu chun.
48. Ngy xa em lun t ra mu hnh tng bn trai, t khi gp anh cc tiu chun bin mt hon ton.
49. Khi ta n bn nhau, mi sng gi u ha yn bnh. Cp nhn tuy nh nhng cha ng c mt i minh chng cho tnh yu i mnh.
50. Cm gic hnh phc v bnh yn nht chnh l c m trn ngi mnh yu vo bui ti v nhn thy h u tin vo bui sng.

Stt hnh phc khi yu anh

Stt hay v tnh yu hnh phc khi yu anh l iu em mun ni vi anh nhng cha tng ni ra. Em yu anh bng tt c yu thng, bao tnh cm y em gi gm qua Stt hay v tnh yu hnh phc ni vi anh rng cm gic bn anh tht bnh yn v hnh phc. Nhng c gi ang ngi ngng cha dm th l vi chng hy lu li ngay Stt hay v tnh yu hnh phc thay li mun ni nh.
1.Ai cng hi em rng l do g em li thch anh nh vy. Em khng tr li c, v ngay c chnh bn thn em cng khng hiu v sao. R rng l nu ai v tr nh em, thch 1 ngi u hiu rng, thch hay yu 1 ai u khng cn bt c l do g.
2. Khi em bit mnh thch anh ri, th d l ci tn, nh mt hay n cihay ch l ci dng v gy cm ca anh thiem u thch tt. V l ci tn ngi em yu, v l nh mt bit ni, l n ci git ngi, v l ci dng lc no em cng ch mun m trn ly trong vng tay mnh ca ngi em yu. Em thch anh, n gin l vy y.
3. Hnh phc u th m ong
Khng cn cao sang, hoa m
Hnh phc ch cn gin d
C ai nh mi ngy
Hnh phc l g anh nh?
i khi em t nh mnh
Hnh phc vi em vn d
Em gi hnh phc l Anh
4. Em bit cuc sng tht s khng ch c mt mu hng v khng cn ch m mng, nhng yu m, giy pht li ng yu qu i, vy th mt ln b li mi hin thc pha sau, sng trong ci mu hng m tnh yu mang n, ng th phi khng anh?
5. Em khng nh ngha c 2 t Hnh Phc, nn em gi tt l Anh
6. Hnh phc xut pht t nhng iu bnh thng trong cuc sng C th vi nhiu ngi, nhng iu trn qu i nh nht. Nhng vi em, cm gic c mt ngi s lun bn mnh, quan tm n mnh v l b vai cho mnh da bt c lc no l iu hnh phc nht ri!
7. , hnh phc ca em chnh l anh y!
8. Hnh phcl trn tng con ng mnh i qua u c tay anh nm cht tay em- nh th s rng ch cn bung li mt cht thi l ta s mt nhau vy, d nng d ma vn th, bi anh ni s chng ai c th mang em i khi th gii ca anh- bi th gii vn d ch dnh cho ring mnh em.
9. Hnh phc ca em by gi anh bit l g khng? Hnh phc ca em l tnh yu ca anh, l hng ngy c nhn thy anh, nghe anh ni, c thy anh ci v c m anh tht trong vng tay ca mnh. Nh vy c c khng vy anh?
10. Nu ch l mt cn gi i ngang cuc i nhau th em mong mnh l mt cn gi hnh phc, nhng sao em thy hnh phc y li qu i mong manh n vy?
11. Anh c bit rng nhng ngy thng em yu anh l nhng ngy thng em hnh phc nht, mt hnh phc cho n by gi em mi c c d hi mun mng. Nhng gi pht ngt ngo, nng nn, say m khi em c bn anh l nhng gi pht tuyt vi nht m c anh v em u cm nhn rng s khng bao gi c ai ngoi anh v em.
12. Anh Du Yu! Em vn bit mt ngy no anh s b qun em vo d vng v chng cn nh g v em mt ngi i qua i anh v cng mang n cho anh hnh phc tuy khng vn trn. Vi ring em c yu anh d tnh yu ca em v anh khng l vnh cu nhng em lun trn trng, gn gi vo su tri tim mnh v mi mi song hnh bn i em: Hnh Phc Ca Em Chnh L Anh , du yu !
13. Tng bn nhau trong mt thi gian dai vt qua bao kho khn, vui bun, th thach, n cui con ng em a rt hanh phuc vi cung anh i ht oan ng con lai. Hay mai la cua em va bn em anh nhe.
14. Em yu nhng mn qu, nhng bc th, nhng dng tin nhn y yu thng anh tng cho em, yu nhng khi anh hnh din khoe em vi mi ngi. Em yu nhng lc anh nn n em ng gin anh na. V anh bit em yu nht l g khng? L anh !
15. C anh bn em l iu hnh phc nht m em c. Mm ci nh n anh l iu tuyt vi nht em ang lm.
16. Hnh phc l g anh c hiu khng?
17. Hnh phc l em c bn anh lc em nh anh.
18. Em tht s vui v hnh phc vi tnh yu anh dnh cho em. Em khao kht v ch mong ngy c bn anh. Em s hnh phc bn anh. ng xa em nh anh yu!!!
19. Vn bit rng yu n phng mt ai l mt chuyn chng d dng g. Th m em vn yu anh v em tin rng anh chnh l nh mnh ca cuc i em.
20. Hnh phc l g anh c hay?
Hnh phc l khi em ngh v anh mi lc, mi ni
Hnh phc l khi em bit tri tim anh, tnh cm ca anh trao em l tht s chng i thay!!!
21. Hnh phc l khi mt em ngn l th anh xut hin m ly em v ni c anh y ri

Stt tnh yu hnh phc vk ck

Stt hay v tnh yu hnh phc ca i v chng mang n cho chng ta nim vui sng ngp trn. Gp g c nhau l mt duyn phn k l, nn duyn c v chng th mnh c phn rt ln. c lm v ca anh l iu m em cm thy hnh phc nht trn i. Gi n anh y nhng dng tm t tnh cm chn thnh nht vi nhng Stt tnh yu hnh phc di y cc v nh.
1. Hy lun nh rng iu quan trng nht trong mt cuc hn nhn tt p khng phi l hnh phc m l s n nh.
2. Thun v thun chng tt bin ng cng cn
3. Ru tm nu vi rut bu
Chng chan v hp gt u khen ngon
4. Khng c g tht cao qu v ng knh trng hn lng chung thy
5. Cn duyn k n ngi a,Ht duyn i sm v tra mc lng.
6. V chng ngha nng tnh su. Thng nhau n lc bc u cn thng
7. Sau mi thnh cng ca ngi chng lun c hnh bng ngi v k bn.
8. Mt cuc hn nhn tt l gia b v m v ng chng ic
9. Trm nm tnh vin mn. Bc u ngha phu th.
10. Khng mt gia nh no l hon ho vn c ci v, vn c chin tranh, thm ch l s lnh lng trong mt thi gian rt di, nhng cho n cui cng, gia nh vn l gia nh ni tnh yu lun lun hin hu
11. Nu hai v chng c chuyn bt ha, xy ra ci v.L ngi v, hy ht sc nhn nhn vo lc , bn c th khng mun ni chuyn, khng lm vic nh nhng tuyt i khng thng mt ci li chng mnh.Ch mt cht nng gin c th lm 2 ngi c nhng hnh vi, cu ni gy tn thng nghim trng cho nhau.
12. Chia s nim tin vi ngi bn i l mt bo m cho hnh phc.
13. ng bao gi lc no cng ngh ti s din ca bn thn, nht l trong gia nh, trong quan h v chng mnh l ngi v th nn nhng nhn mt cht.S din ca ngi n ng rt cao, sng vi nhau th cn b ci ny sang mt bn yu nhau, hiu nhau.C nh vy mi bn lu c.c bit l trong vn ha phng ng..
14. Mt ngi n ng c bn phn trc tin l che ch cho v mnh
15. Khi yu nhau hai ngi c th rt lng mn, mnh lit, nhng khi l v chng ch cn n gin v thc t thi, ch yu by gi chuyn thnh ch thng nhiu hn ch cn bnh yu nm tay ngi i gia nhn gian l
16. Chng gin th v phi lui, Chng gin, v gin th di n qung.
17. Trc gic l th cho ngi v bit ngi chng lm sai ngay t trc khi anh ta ngh ti vic (Khuyt danh)
18. Ngi n ng thnh cng l ngi kim c nhiu tin hn v mnh c th tiu. Ngi ph n thnh cng l ngi tm ra c ngi n ng (Khuyt danh)
19. Hn nhn l cuc chin tranh duy nht m bn ng vi k th (Khuyt danh)
20. Ti thu hiu mt iu, hn nhn khng tnh yu l hn nhn khng o c (Lu Hiu Khnh)
21. Ti ngh khi n mt tui no , mt vi ngi n ng s trng thnh hn. C v n ng cng gi th h li cng i tm v tr (Elizabeth Taylor).
22. Tnh yu chng ta c trong tui tr ch l hi ht so vi tnh yu m mt ngi n ng gi nua dnh cho ngi v gi ca mnh (Will Durant)
23. C ngi ni rng hn nhn cn tr s lng mn. Khng nghi ng g. Mi khi bn c mt cuc lng mn, th no v bn cng s can thip (Groucho Marx)
24. Hollywood, c du gi li b hoa v nm ch r i (Groucho Marx)
25. ng sau mi ngi n ng thnh cng l mt ngi ph n, ng sau nng l v ca anh ta (Groucho Marx)
26. B mt ca mt cuc hn nhn tt p l tha th cho bn i v ly mnh (Sacha Guitry)
27. Mt ngi v l tng l ngi chung thy vi bn, nhng c gng tr nn quyn r c nh th nng khng chung thy (Sacha Guitry)
28. Khi mt ngi n ng trm mt v ca anh, khng c s tr th no thm c hn l c hn gi ly nng (Sacha Guitry)
Hi vng nhng Stt tnh yu hnh phcchn lc trn y gip nhng cp i ang yu hay nhng cp v chng cng chung mt mi m nhng pht giy vui v bn nhau nh. Cuc sng ngn ngi, c c tnh yu v hn nhn l iu hnh phc nht ca i ngi. Hy bit trn trng tnh yu ca mnh, ngi yu mnh chn thnh bn nh.