Những stt tâm trạng dài chán nản trong cuộc sống sâu sắc

Nhng stt tm trng di hin nay ang c rt nhiu bn tr yu thch v chia s rng ri nhm by t nhng tm t v tnh cm ca mnh n nhng ngi thn yu. Vi ngha su sc din t trn vn nhng cm xc au n mt mi chn thc nht khin ngi c cm thy ngm ngi chua xt. Mnh nhau cng nhau theo di nhng stt tm trng ngay by gi nh!

Trn b nhng stt tm trng di hay v ngha nht hin nay

Nhng stt tm trng di hin nay khng cn xa l g i vi gii tr bi chng xut hin khp mi ni trn cc trang mng x hi. Chc hn cc bn s t m bi ti sao chng li c sc ht n th ng khng no? Hy theo di nhng stt tm trng ngay sau y ri bn s hiu ngay thi. ng b l nh!

1.Anh lun bn cnh em v lm tt c v em, do vy khi gp kh khn g ng ngn ngi hy chia s n vi anh nh. Anh s nm cht tay em bc qua mi sng gi, chng gai trn cuc i ny

2. Em , anh b cm nng v bnh rt nng ri. Liu thuc duy nht c th cu anh by gi l c nhn thy nh mt, n ci hoc ch cn mt tnh yu nh em dnh cho anh.

3. Hnh phc phi tm trong chng gai

Tng lai phi tm trong qu kh

Tnh yu phi tm trong 3 ch Hai ch yu thng mt ch ch

4. Tnh yu tuyt vi nht c th nh thc tm hn,

a chng ta tin xa hn, thi bng ln ngn la trong tim v mang n s bnh yn cho tm hn.

chnh l nhng g anh hy vng c th trao cho em mi mi.

5. Quan tm nhau i khi n gin lm

Ch l:

1 tin nhn cho bui sng

1 li chc ng ngoan

1 s im lng lng nghe ngi khc ni nhng ut c trong lng

V i khi

Cng l ng 1 gc khut no

Di theo bc chn ngi y!!!

n gin th thi!

6. C mt ni v, l nh.

C nhng ngi yu thng, l gia nh.

C c c hai, l hnh phc

7. Khng phi mi tnh yu u c mt kt thc p, yu nhau, c c nhau, cho k c lu li nhng thi khc p nht, cng l mt loi hnh phc!

8. Tnh yu ln khng phi l yu nhiu ngi, m l yu mt ngi v yu sut i

9. Hnh phc khng phi lm ra cho ai xem. Hnh phc n gin ch l nm tay ngi bn i ca mnh kin quyt j trn con ng mnh chn

10. Ti yu ngi y bng th tnh cm chn thnh nht, ch cn ngi khng bung tay th d tri t ny c ngng quay ti cng khng bao gi bung tay ngi y.

11.Nu bn tht s quan trng vi mt ngi, th ngi s lun c thi gian dnh cho bn: khng l do, khng di tr v khng tht ha

12. Im lng l cch tt nht bit ai ang cn ta v ai ang nh n ta.

13. Bnh yn nht vi mt c gi l c ngi mnh yu thng m trn vo lng v qun i tt c ! Em nh anh tht nhiu

14. Chia tay l khi: Hai con ngi, hai ng r. ng lng l nhn nhau ri, mt pht lng thm ri xa nhau mi mi

15. Ti sao c nh c thng

Ti sao c mi vn vng trong lng

Ti sao c i c mong

Ti sao c mi ngng trng mt ngi

16. Ha hn iu

Nhng

Liu c v nhau m lm tt c?!?

Hay…

Li bung th khi c ngi th ba!?!

Yu nhau cung say

Yu nhau tha thit

Nhng ricng c ngy

bc qua nhau

nh Chng h quen bit!!???

17. Nu bn tht s quan trng vi mt ngi, th ngi s lun c thi gian dnh cho bn: khng l do, khng di tr v khng tht ha

18. Nu bn tht s quan trng vi mt ngi, th ngi s lun c thi gian dnh cho bn: khng l do, khng di tr v khng tht ha

19. Anh tn ti trong em nh mt hnh xm. Xa c anh em nh t tng mch mu.

20. Ngi ta khc ngt cha chc g kh, ti ming ci m l m trong tim

21. au kh nht l khi yu ai , thng ai m khng th bn, khng th ni ra ni lng ca mnh vi ngi y.

22. B mt anh li cng vi ni au chng cht, ng tnh anh v em mi s khng ng nht.

23. Anh trn u k qu, em tm hoi khng ra.

24. By gi ti mi au kh nhn ra mt s tht l c nhng ngi ch c th trong tim ta ch khng bao gi c th bc cng ta i n cui cuc i.

25. Chia tay l khi: Hai con ngi, hai ng r. ng lng l nhn nhau ri, mt pht lng thm ri xa nhau mi mi.

26. Chn ngi yu ch cn ba iu ny l : Khng la mnh-Khng lm mnh tn thng- Bng lng bn mnh.

27. m nay, m mai, m sau na Ti nh 1 ngi cha tng nh ti.

28. Em s khng ti qu kh ca anh. Nhng ng bin em thnh k ngc hay mt ngi thay th th ba.

29. C nhng thng ngy chng chnh n k l. Mt cht au thng, mt cht mt mi xen ln nhng lo lng v mun vn mun phin, khng bit chia s cng ai.

30. Ti, vn ang i ai n yu ti nghim tc.

31. Ni bun ln nht l khi lc no cng phi t ra mnh ang hnh phc. Ni au ln nht l lun phi c gng mm ci.

32. Im lng l cch tt nht cho ai bit rng bn tn thng bit bit nhng no.

33. iu bt ng nht l ha ra ti vn cn tn ti trong tr nh ca cu v ti c th nhn ra cu khi cu ng trc mt ti. Cm n cu, ngi l tng quen.

34. Ngy em n, Em dy anh cch yu thng trn vn mt ngi Ngy em i, em cha dy anh cch qun i mt ngi anh tng trn vn yu thng.

35. Khi yu s nht l ngi ta vn nhn li yu nhng trong tri tim ca h cha bao gi xut hin hnh bng ca mnh.

36. Hnh phc chng sung tc c bao lu, m ni au th in su khng th xa.

37. K t khi gp cu, mi th dn thay i rt nhiu. Nhng ngy t nht sau ny li bng nhin nhiu dng bo.

38. Tnh yu ca anh Nh nhng nh gi, mng manh nh nng V ri li cho em, Cay ng ngt ngn.

39. Tht ng s nu bng dng mt ngy mnh thc dy v nhn ra rng mnh khng c ai v khng cn iu g ch i.

40. Rt nhiu ngi thc m khng phi v mt ng, cng khng phi v cng vic no . C l v qu mt mi tinh thn vi nhng vic ban ngy ngn h ngh ngi. Nhng stt hay v cuc sng s khin bn vui v hn.

41. Tin bc em v vi ngi, giu ni au vo trong lng.

42.Tng m anh b v anh vn m: Yu ngi trong mng!

43. C l v em tin, tt c nhng iu ai ni C l v em nghe, nhng th khng thuc v anh

69+ Stt tm trng di v cuc sng ngha nht

Nhng stt tm trng di v cuc sng lun li du n su sc trong lng c gi. Cuc sng c nhng nt thng trm khin bn cm thy chn nn v mt mi, nhng lc nh vy bn tm n nhng stt tm trng chia s v trt b i nhng lo toan cuc sng. Hy cng nhau theo di ngay by gi nh!

1. ng bao gi chia s nhng b mt ca bn vi bt c ai v n c th hy hoi bn. y c l l li khuyn quan trng nht i m stt hay v cuc sng mun chia s vi bn.

2. ng k rc ri ca bn cho bt c ai. 20% chng quan tm, cn 80% th vui mng v bn gp chuyn.

3. Cuc sng cng tng t nh mt tr m bc. Tht bi khng c tuyn b khi bn ng xung m l khi bn t chi ng dy!

4. Ci ti chnh l th duy nht hy hoi mt mi quan h. Hy l mt ngi trng thnh, bung b ci ti ca chnh mnh.

5. Nim tin chnh l bc i bc u tin ngay c khi bn khng nhn thy ton b chic cu thang.

6. Mt a tr hi Thng : Nu mi th u c vit vo s mnh vy ti sao con phi c?

Thng mm ci v tr li: C th mt s trang ta vit nh con c.

7. Chic ti rng dy bn mt triu iu trong cuc sng nhng chic ti y li lm hng bn trong mt triu cch.

8. Nhng ngi sai lun dy bn nhng bi hc ng trong i. gi l kinh nghim sng.

9. Tt c mi th ch qu gi ti 2 thi im: Trc khi c c v sau khi mt i.

10. 2 iu mang li hnh phc v thnh cng trong cuc sng: Cch bn xoay x khi khng c g v thi ca bn khi bn c mi th.

11. Hai ni gi tr nht trn th gii: Ni p nht trong suy ngh ca mt ngi v ni an ton nht trong li cu nguyn ca mt ngi.

12. Thnh cng l g? l khi nhng bc nh ca bn c ti ln Google thay v trn Facebook.

13. Thi tt nht chnh l: Lng ca ti khng phi l mt hp th thoi. Vui lng ni bt c iu g bn mun trc mt ti.

14. Hy hng v pha mt tri v bn s khng bao gi nhn thy bng ti.

15. Chng no ta cha tha th cho nhng ngi lm ta tn thng th h cn chon tm tr ta chng y.

16. ng chin thng ngi khc bng tranh ci. Hy nh bi h bng n ci ca bn. Bi v nhng ngi lun mun tranh ci vi bn khng th chu ng c s im lng ca bn.

17. Hi c lun c bit. i khi, ta bt ci v nh li nhng ngy mnh khc v i khi ta bt khc v nh li nhng ngy mnh ci.

18. S tin tng ging nh mt ming dn. Tho n ra mt ln, c th dn li ln na nhng n s khng cn dnh cht nh ln dn u tin.

19. Nu git nc ri xung h, n s bin mt. Nhng nu ri xung l sen, n s ta sng nh mt vin ngc. Ri ging nhau nhng cng ai mi l iu quan trng.

20. Mi th v tng lai u khng chc chn, nhng c mt iu chc chn: Thng sp t ngy mai ca tt c chng ta. Hin ti chng ta phi tin tng Ngi v trong vn ny, bn phi ht sc kin nhn.

21. Chng ta thng khng phn bit c gia nhng ngi ch mun nghe nhng cu chuyn ca mnh vi ngi tht lng mun hiu cm gic ca chng ta sau nhng g tri qua.

22. Trong cuc sng c i lc ging nh mi th u chng li bn. Nhng ng vi b cuc, s c gng s em bn n vi th m bn mun

23. ng l cuc sng c rt nhiu ng r nhng khng phi lc no bn thn cng c th chm c mt con ng d i nht.

24. ng khi quyt nh vic g khi bn ang sc ng d vui hay ang bun. N s khin cuc sng ca bn gp rc ri.

25. Thi gian l min ph nhng n v gi. Bn khng th s hu n, nhng bn c th s dng n. Bn c th dng n, nhng bn khng th gi n. Mt khi bn lm mt n, bn s khng th no c li c n.

26. Trong cuc sng hin i: N ci gip bn gii quyt nhiu vn cn im lng gip bn trnh xa v s vn rc ri.

27. Cuc sng lun bt cng, ngng than phin. Hy to ra gi tr ring cho bn thn bn.

28. Lo lng s cp i thi gian v nim vui ca bn. Bt suy ngh khi n khng c thay i gip ch cho bn.

29. Khng tranh ci vi k ngu, nu khng s khng bit ai l k ngu tht s.

30. Bc l nng ny ra bn ngoi l bn nng ca con ngi. Km nn c nng ny l ngi c bn lnh.

31. Duyn phn i ngi c v mt cun sch, c qua loa th chng ta s chng tm, nu chm ch c s khin con ngi phi ri nc mt.

32.Tr th khng th ha gii c th hn. Khoan dung, tha th mi c th lm c vic . Hy cuc sng ca chng ta c yn bnh.

33. Nhng th bn thu nht khng nm v b ngoi, m n nm trong tm hn ca con ngi.

34. Pha sau mt cuc i ti p l khng t nhng au kh.

35. Ni au ln nht cuc i con ngi l con ci mun bo hiu nhng cha m khng cn na!

36. Cuc sng vui v l phng thuc k diu gip con ngi c sc khe tt. Ngi c cuc sng vui v l ngi c cuc sng trng th.

Trn y, chng ti chia s n cc bn nhng stt tm trng di mang ngha su sc. Nu cc bn ang cm thy chnh vnh trong cuc sng th hy tm n nhng stt tm trng ny c s chia v thy lng mnh nh nhng hn. Cm n cc bn theo di bi vit ny ca chng ti!