Những stt thất tình con trai cảm động thấm đẫm nước mắt

NhngStt tht tnh con traicm ng thm m nc mt c kh cc chng trai quan tm chia s nhiu nht mng x hi. c bit l nhng chng trai va mi tri qua mt mi tnh khng trn vn. Khi tnh yu v tan ri khng ch mnh con gi kh s vt qua m cm gic ca con trai cng rt l ti t y nh. c nhng Stt tht tnh con trai cm nhn c iu nh
Di y l nhng Stt tht tnh con trai lay ng lng ngi. Nu cc chng trai ang mun trt bu tm s sau chia tay hy tham kho ngay nhng Stt tht tnh con trai vi i ni lng vi bao bn b, bao day dt v c tic nui v mt c gi mnh tng thng nh. Xem ngay Stt tht tnh con trai thi no

Stt bun con trai ngn

Stt tht tnh con trai ngn nhng cha trn vn bao tm t tnh cm, bao cm xc tuyt vng ca nhng chng trai va mi chia tay. Con trai tuy t th hin tm trng ra pha ngoi, nhng ng tng h lun mnh m nh, c nhng lc h cng yu mm lm y. Xem nhng Stt tht tnh con trai cm nhn bn nh
1. au nht l khi bn nhn ra s tn ti ca bn i vi ai l c cng c m khng c cng chng sao.
2. Tnh yu khng c li. Li l do hai ngi yu nhau m khng bit n hai ch: v nhau.
3. ng trch ai lm bn tht vng, m hy trch bn thn trng i qu nhiu.
4. Con tim anh khng cn em mt ln na thng hii chn anh sc t ng ln
5. Nu mi ni au u c th quyn i, th u tn ti lm g ci th gi l nc mt
6. Anh bt khc khi tnh ta tan v, i vai gy khng ngn ni bc chn em
7. S c mt bn tay khc m hn tay anh, cht hn tay anhnm ly tay em. Nhng anh chc rng tnh yu ngi y dnh cho em, khng th nhiu bng tnh yu m anh dnh cho em, em
8. Cng v anh yu em, nn anh khc nhn thy anh ci nn anh thy vui lng m bnh yn bn ai khc. Nn anh s quan tm mc d bit l tha thi. Nn anh ging nh mt k ngc ng vai mt thng h..
9. C th rt mun nhng rt xa xi, nhng iu nh nhoi nhng lun xut hin ng lc, Em ! lc ny y anh ang rt cn b vai ca em, em bit khng?
10. Anh s khng bao gi hi em c mun tip tc mi quan h ny khng?V anh hiu rng, nu em mun th s chng anh bc i nh th. nhng cu ni hay v tnh yu bun ca con trai
11. Mn m dn bung v ni nh v em c nhiu thm, vn n ci y, nh mt y, i mi y, nhng gi n khng ci, khng nhn anh m ui, v hn anh ngt ngo na ri. Chc em hnh phc bn ngi em nh.
12. Ngt ngo cng l anh, chua cay mn ng cng l anh, vy vi em anh l g, hay ch l v v..
13. Anh khng lnh lng, anh cng chng v tm, anh l anh ca ngy hm qua, ngy hm nay v ngy mai vn th.
Em bit khng? anh cng nh bao ngi con trai khc trn th gii ny thi. n gin nht l tim anh cng bit au v i mt anh khng su che i nhng ni bun khi em ang vui bn mt ai khc.
14. Khi em khc v anh, l khi anh ang cm nhn c em yu anh rt nhiu. Nhng khi anh khc v em, th em , th nhng git nc mt , dnh cho ngi con gi anh yu nht trn i.
15. Trong lng mi ngi u c mt ngi khng cn l ngi yu cng khng th tr thnh bn b. D mun hay khng th thnh thong chng ta cng s nh n ngi y nh mt thi quen kh b.
16. Con trai rt t khi khc trc mt ai th nhng nu mt khi ri l v tnh yu th t l ni au y phi gp nhiu ln so vi con gi.
17. C nhng vt ct tuy c cha lnh nhng vn li so. C nhng k c tuy c xa m nhng vn mi l ni au.
au kh nht l khi thng mt ai , nh mt ai m khng c ni chuyn, yu ai n v cng nhng vn phi chia tay.
18. Cn bao nhiu lu quyn mt ngi tng l tt c.
19. Yu mt ngi tht s rt kh nn ng v cht gi m vi vng bung tay. Yu mt ngi rt au nn hy v nhau m gn gi.
18. Nu xem anh l ngi dng. Th ng bao gi ni vi anh hai ch tng
19. Ti nghip nht l khi ngi n sau. Ngay c au cng sau ngi n trc
20. au kh nht l khi thng ai , nh ai m khng c ni chuyn. Yu ai v cng nhng cui cng phi chia tay.nhng cu ni hay v tnh yu bun ca con trai
21. Sai lm nht trong cuc i anh, l c hi cho ngi con trai khc lm em hnh phc.
22. Mt khng thy th khng au, gi nh mnh ng bit nhau th tim khng ri nc mt.
23. Anh ang nh em, thc s rt nh, nhng chng bit lm cch no n bn em v m em tht cht.
24. V hy yu thng nhau khi cn c th, nn anh u th b hnh nh em ra khi tri tim anh
25. Anh hiu rng khi em chng nhn thy tim em, th tnh yu ca anh c ln n bao nhiu cng ch l mt s 0 trn trnh.
26. Mun hon ton qun i mt ngi m mnh yu l mt chuyn khng h d dng, nhng i khi khng qun khng c ngha l cn yu.
27. * Vn nh ai
* Vn quan tm ai
* Vn di theo ai
V
* Vn yu ai nhiu lm.!!
Nhng
* Khng dm hi vng na!
* Khng dm mong c na!
* Thiu vng ai lng ti rt nh
* Mt m mng nhn tn u u
28. i a vn i
Ch l a khng bit mnh ang i iu g
i e quay tr li..
Hay..
i bn thn mnh s ht yu em?
29. Khi yu mt ai qu nhiu th d bit l rt au nhng vn mi khng th bung tay.
30. Cht nhn ra:
* By gi mi khi mnh bun.
* Chng th nhn tin cho ai tm s.
* Ch online lng l c stt.
* Vit v copy nhng stt ging tm trng ca mnh.
* T k ?
Khng hn l th..
* l ang vit ra nhng g mnh ang ngh.
nhng cu ni hay v tnh yu bun ca con trai
31. Anh v em nh hai ng thng song song khng mt tia hi vng.
32. C l chng ta chng th i cng nhau mi mi, nhng anh nguyn chng ta hy i tht xa, xa mi, c c khng em?
33. Ngi ta vn thng ni vt thng ri s li lnh, nhng trong tnh yu mt khi c vt thng th n s mi in hn trn , d bn c lm g th cng chng th xa nha.
34. Vt thng ngoi ra su my cng c ngy lnh li. Vt thng trong lng th kh c th phai nha
35. Sau tht bi trong tnh yu, con trai s vt b s chung thy. Con gi bin mnh thnh k lnh lng
36. Ni bun ln nht ca con trai l c t ra hnh phc, ni au ln nht l lun c gng mn ci.
37. Sau khi chia tay, iu au nht khng phi l nhn thy h i vi ngi khc m au nht l nh li nhng li ha ca h vi mnh.
38. n mt lc no nhng git nc mt m em li cho anh s kh i nhng ni au th l mi mi.
39. Th mt mnh c n cn hn hai mnh m vn cm thy trng tri.
40. Trm k khin em ci nhng ti sao em li yu mt ngi lm em khc.

Stt con trai khc

Stt tht tnh con trai khc khin cc bn nam phi ri nc mt khi c n. Ai ni chia tay ri ch mnh con gi bun, ch mnh con gi c khc, con trai th khng. c nhng Stt tht tnh con trai khc di y hiu hn v tm t ca con trai sau chia tay cng au kh, tuyt vng lm nh
1. Sai lm ln nht ca mnh l qu bi ly v yu, v sai lm th 2 l yu m vt b lng t trng.
2. Gp mt ngi xa l bng nh mt ngi, gp li mt ngi quen bng thy mnh xa l. Chng c loi ty no c th xa sch c nhng g c. V chng c loi bt no c th v li nhng g mt.
3. Im lng l cch tt nht nhn bit ai cn ta v ai nh n ta.
4. C mt th tnh cm m thm nhng chy bng, cn co. Vy m ch dm ng nhn xayu n phng l nh vy .
5. Con tim anh khng cn em mt ln na thng hi. i chn anh sc t ng ln.
6. au nht l khi bn nhn ra s tn ti ca bn vi mt ai l c cng c m khng c cng khng sao.
7. Th yu mt ngi bnh thng cm thy mnh c bit cn hn l yu mt ngi qu c bit ri b cho l tm thng.
8. Ci lnh nht khng phi l cn gi khi tri sang ng m l s v tm ca ai m bn xem h l tt c.
9. Tnh yu khng c li, vy ti sao k v tnh yu th li l sai.
10. Th l ngi n sau lng nghe ni au ca ngi n trc cn hn l ngi n trc m phi nhng bc cho ngi n sau.
11. Con trai rt t khi khc nhng nu ri l v tnh yu th t l ni au y phi gp nhiu ln so vi ngi con gi.
12. ng trch ai lm bn qu tht vng hy trch bn thn ta trng i qu nhiu.
13. Khi yu ai qu nhiu th d bit l rt au nhng khng th bung tay.
14. i khi bn bit rng ngi ang la di bn. Song bn vn gi v nh mnh khng h hay bit g. Nhng su thm trong thm tm, l cch bn lng l chn tha th.
15. S lm ci cm gic tng chng nh m trn yu thng. Ri bng nhin bin mt nh cha tng tn ti.
16. ng lu ngy khng i s mc y c. Ngi lu ngy khng gp bng tr nn thnh ngi dng.
17. Nu mi ni au anh u c th qun i th u cn phi tn ti lm g th gi l nc mt.
18. Anh bt khc khi tnh ta tan v. i vai gy khng gi ni tri tim em.
19. V hy yu thng nhau khi cn c th nn anh u th b hnh nh ca em ra khi tri tim anh.
20. S tht c th khin chng ta au kh trong mt lc, nhng ni au m bn phi tri qua v b la di, phn bi th c th ko di n ht cuc i.
21. au kh nht l khi thng mt ai , nh mt ai m khng c ni chuyn, yu ni n v cng nhng vn phi chia tay.
22. Ngt ngo cng l anh, chua, cay, mn, ng cng l anh. Vy vi em, anh l g hay ch l v v?
23. Mt thng kh c th m mt mt, mt g thng minh c th m mang tr c nhng ch c chng trai tt mi c th m li vo tri tim.
24. Mt khng thy th tim khng au, gi m mnh ng bit nhau th tim khng ri nc mt.
25. Trong mun vng tnh yu anh chn mt tnh yu v cng vt v. Trong mun vn vt v anh chn mt ngi kh t l em.
26. Sai lm ln nht ca i anh l mt thng con trai khc c c hi lm em hnh phc.
27. Ngi n ng thc s yu em s c i lc hi tr con, v tm nhng h s khng bao gi bn bc ra khi cuc i h.
28. Tha th th d dng nhng tin tng mt ln na th khng d dng nh vy.
29. Ni bun ln nht l c t ra hnh phc. Ni au ln nht l lun c gng mm ci.
30. Khi em thy c n, lng em nh ai.
31. Anh bt khc khi tnh ta tan v. i vai gy khng gi ni tri tim em.
32. Con tim anh khng cn em mt ln na thng hi. i chn anh sc t ng ln!
33. Nu mi ni au anh u c th qun i th u cn phi tn ti lm g th gi l nc mt.
34. Cuc i dy ti phi bit tn trng tnh yu nhng n cng bo ti ng qu gi cu xin th tnh yu .
35. Khng cn mt ngi tt v mi mt, ch mong mt ngi thnh tht v mi th.
36. C nhng th khng phi c ni qun l s qun c. C nhng ngi khng phi c ni bung l s bung c
37. Gi vn thi xuyn qua min k c. Pht giy ny, lng ngc thy au au.
38. ng thy anh v tm m cho rng anh m thm thay i. Ch l anh thy mt mi lc ny thi!
39. Lc anh bun nht l giy pht anh nhn ra trong em anh khng h tn ti. Cng l lc anh hiu rng hng c anh th em vn hnh phc y thi.
40. Anh khng bit gia chng ta l tnh bn hay tnh yu vy em?

Stt con trai trng thnh

Stt tht tnh con trai trng thnh s gip bn xa tan bao ni day dt mt mi ca mi tnh qua, v sng trn vn hn cho tng lai pha trc. Con trai trng thnh s khng cn m khc lc na sau chia tay na, h s chn cch mnh m ng ln, hng v tng lai. Xem ngay nhng Stt tht tnh con trai trng thnh hiu hn nh bn.
1. Tnh yu ging nh hai ngi cng ko mt si dy thun. Nu mt ngi bung, ngi cn nu gi s au n.
2. Tht ng ngc nhin rng ai c th lm tri tim bn tan v, y vy m bn vn yu ngi y vi tng mnh nh.
3. Mun hon ton qun i mt ngi m mnh yu l mt chuyn khng h d dng, nhng i khi khng qun khng c ngha l cn yu.
4. Nhiu ngi ni, yu xa l kh, ai chp nhn yu xa l kh, c gng v yu xa l v ch. Thnh thong trn ph bt gp nhng cp i i xt bn nhau, cng ci, cng ni, cng nm tay bng nhin cm thy lng mnh lc lng v nh ti ai kia n au lng.
7. Gp mt ngi xa l bng nh mt ngi, gp li mt ngi quen bng thy mnh xa l. Chng c loi ty no c th xo sch c nhng g c. V chng c loi bt no c th v li nhng g mt!
8. C khi no xung quanh vn lun c rt nhiu ngi thc lng yu thng ta nhng su bn trong ta vn thy n c l loi?
9. Tri t ngy no cng quay th t nhin khng c em anh cng vn sng. Nhng anh cm thy tnh yu ca chng mnh tht s vn cn u y.
10. Gc qun quen, ly c ph bui sng, anh vn thng hay ngi ngm nhn em c sch. Hm nay cng th nhng tri ma v em i tht xa anh ri.
11. Anh v tnh hay em mi v tm. Em c bit mi ln xem tin nhn bo xem m khng thy em tr li l lng anh bun lm khng?
12. S v tm chnh l con dao nhn m vo tnh yu v sau li mt vt thng khng bao gi ht so.
13. i khi ch l khong trng ca mt ngi li m cho d c c th gii vn khng th lp y.
14. Nhiu lc ngi ta c n khng phi v khng c bn b hay ngi thn bn cnh, m n gin ch l trong lng khng c ai hng v!
15. S mt mt khin chng ta trng rng nhng hy hc cch khng s au kh ng li tri tim v tm hn mnh. Hy cuc i y li bn. Di y u su, dng nh iu l khng th nhng nhng nim vui mi ang ch i lp y khong trng.
17. Ta mun trng thy em trn dng di xui ngc.
Nhng chng bao gi em cho ta c c hi c gp em.
18. Bt ci ngy ng trong ci hnh phc ngt ngo
ri nc mt tun tro khi nhn ra tt c ch l o
19. Tnh yu nh tch c ph.
C t v ngt nhng lai nhiu v ng.
B thm ng th lm ngi ung khng cn cm gic thn quen
..m khng b ng th li qu ng.
Chnh em l tri ng trong cuc i anh.
20. Sao em n vi ti trong lc em bun m li bn cnh ngi khc trong lc em vui.
21. au kh nht l khi yu ai , thng ai m khng th bn, khng th ni ra ni lng ca mnh vi ngi y.
Trn y l nhng Stt tht tnh con trai vi bao ni tm t c cc chng trai ca chng ta bc bch trong . Hi vng rng vi nhng Stt tht tnh con trai s gip bn gii ton tm l, nh bay ni bun hng ti tng lai, tm c tnh yu ch thc ca cuc i nh. Chc bn vui v