Home / Giáo dục / Văn mẫu lớp 5 / Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Kì 2

Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Kì 2

Ôn Tập 1 Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Kì 2

Hướng dẫn

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Lập bảng thống kê về 3 kiểu câu kể: Ai làm gì?; Ai thế nào?; Ai là gì?

Theo mẫu sau:

M: Kiểu câu Ai làm gì?

Thành phần câu

Chủ ngữ

Vị ngữ

Câu hỏi

Ai? Cái gì? Con gì?

Làm gì?

Ý nghĩa

Chỉ những sự vật có hành động được nêu ở vị ngữ.

Chỉ hoạt động của sự vật được nói đến ở chủ ngữ.

Ví dụ

Bạn Lan

đang học bài

– Em lập bảng thống kê vào vở với 2 kiểu câu Ai thế nào? Ai là gì?

Gợi ý:

3. Viết vào những chỗ trống để hoàn chỉnh bảng tổng kết sau:

Gợi ý:

Các loại trạng ngữ

Câu hỏi

Ví dụ

Trạng ngữ chỉ nơi chốn

Ở đâu?

Ngoài đường, xe cộ đi lại như mắc cửi.

Trạng ngữ chỉ thời gian

Khi nào?

Buổi sáng, đường phố tấp nập.

Trạng ngữ mở đầu bằng vì, do, tại…

Vì sao?, do đâu?, tại sao?

Vì vắng tiếng cười, vương quốc nọ buồn chán kinh khủng.

Trạng ngữ mở đầu bằng để

Để làm gì?, Vì cái gì?

Để bảo vệ môi trường, chúng ta không xả rác bừa bãi.

Trạng ngữ mở đầu bằng với, bằng

Bằng gì?, Với gì?

Bằng giọng nói nhỏ nhẹ, cô giáo khuyên Hùng không nên trêu chọc bạn.

4. Dựa vào các số liệu dưới đây, em hãy lập bảng thống kê về tình hình phát triển giáo dục tiểu học của nước ta từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005:

a)Năm học 2000 – 2001

-Sốtrường:13 859

-Sốhọc sinh:9 741 100

-Sốgiáo viên:355 900

-Tỉlệ học sinh dân tộc thiểu số:15,2%

b) Năm học 2001 -2002

– Số trường:13 903

-Số học sinh:9315 300

-Số giáo viên:359 900

-Tỉ lệ học sinh dântộcthiểu số:15,8%

a)Năm học 2002 – 2003

-Số trường:14 163

-Số học sinh:8815 700

-Số giáo viên:363 100

-Tỉ lệ học sinh dântộcthiểu số:16,7%

b)Năm học 2003 – 2004

-Số trường:14 346

-Số học sinh:8346 000

-Số giáo viên:366 200

-Tỉ lệ học sinh dântộcthiểu số:17,7%

e) Năm học 2004 – 2005

-Số trường: 14 518

-Số học sinh: 7 744 800

-Số giáo viên: 362 400

-Tỉ lệ học sinh dân tộc thiểu số: 19,1%

Theo NIÊN GIÁM THỐNG KÊ 2004

Gợi ý: Bảng thống kê theo 5 năm học nêu với 4 số liệu. Như vậy, cần phải có 5 cột ngang và 6 cột dọc. Cột giao nhau trên cùng, góc trái được ghi:

Gợi ý:

Bảng thống kê tình hình phát triển giáo dục tiểu học Việt Nam (từ năm học 2000 – 2001 đến năm học 2004 – 2005).

Số hiệu

Năm học

Số trường

Số

học sinh

Số

giáo

viên

Tỉ lệ học sinh, dân tộc thiểu số

a) 2000 – 2001

13 859

9 741 100

355 900

15,2%

b) 2001 – 2002

13 903

9 315 300

359 900

15,8%

c) 2002 – 2003

14 163

8 815 700

363 100

16,7%

d) 2003 – 2004

14 346

8 346 000

366 200

17,7%

e) 2004 – 2005

14 518

7 744 800

362 400

19,1%

5. Dựa vào bảng thống kê đã lập được ở hoạt động 4, em rút ra những nhận xét gì? Đánh dấu X vào ô trước ý đúng để trả lời (SGK/106)

Gơi ý:

Check Also

gia tri cuoc song dich thuc 310x165 - Tả cây nhãn

Tả cây nhãn

Nội dung bài viết1 Đề bài: Em hãy tả cây nhãn 2 Bài làm 1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *