Ôn Tập 2 Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Kì 1

Ôn Tập 2 Tiếng Việt Lớp 5 Cuối Kì 1

Hướng dẫn

A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

3.Viết thư gửi một người thân đang ở xa kể lại kết quả học tập, rèn luyện của em trong học kì I.

Tham khảo bài viết tại đây:https://vietvanhoctro.com/hay-viet-thu-gui-mot-nguoi-than-dang-o-xa-ke-lai-ket-qua-hoc-tap-ren-luyen-cua-em-trong-hoc-ki-i-33-1878.html

4.a) Đọc bài thơ “Chiều biên giới” (SGK/141).

b) Thực hiện các yêu cầu sau:

-Tìm trong bài thơ một từ đồng nghĩa với từ biên cương và ghi vào vở.

-Trong khổ thơ 1, các từ đầungọn được dùng với nghĩa gốc hay nghĩa chuyển?

-Có những đại từ xưng hô nào được dùng trong bài thơ?

-Viết một câu miêu tả hình ảnh mà câu thơ Lúa lượn bậc thang mây gợi ra cho em.

M: Lúa lẫn trong mây, uốn lượn như làn sóng trên những thửa ruộng bậc thang.

Gợi ý

b) – Biên giới.

-Các từ đầu và ngọn được dùng với nghĩa chuyển.

-Em, ta

-Trong mây mù bao phủ, hàng vạn đợt sóng lúa nhấp nhô trên những thảm ruộng bậc thang uốn lượn.