Phân tích bài thơ “Bạn tới chơi nhà” của Nguyễn Khuyến

bi: Phn tch bi th “Bn ti chi nh” ca Nguyn Khuyn

Bi lm

Nguyn Khuyn l mt nh th tiu biu ca nn thi ca thi k cui th k XVIII v u th k XIX. ng c rt nhiu bi th hay li nhiu n tng su sc vi ngi c.

Bi th “Bc n chi nh” th hin tnh cm mc mc ca tc gi dnh cho bn mnh, mt tnh cm khng v vt cht m xut pht t tnh cm thn thit ca hai bn. D bc ti chi nh khng c g tip i bc t t, th tnh bn ca hai ngi vn thn thit, keo sn gn b v h tht s hiu tm lng chn thnh ca nhau.

by lu nay, bc ti nh
Tr thi i vng, ch thi xa
Ao su nc c, khn chi c
Vn rng ro tha, kh ui g
Ci cha ra hoa, c mi n
Bu va rng rn, mp ng hoa
u tr tip khch, tru khng c
Bc n chi y ta vi ta

Bi th lm cho ngi c cm nhn c tm chn tnh ca tc gi vi ngi bn thn tri k ca mnh. Ca ngi tnh bn l th khng v nhng vt cht tm thng m b mt i s cao qu, chn thnh.

by lu nay, bc ti nh

Cu th u tin th hin s vn v thn mt ca mt tc gi khi gp li bn thn ca mnh, rt lu khng ti chi, c th v bn bu cng vic hoc do ng x xa xi nn khng gh thm nhau thng xuyn c.

Tr thi i vng, ch thi xa
Ao su nc c, khn chi c
Vn rng ro tha, kh ui g
Ci cha ra cy, c mi n
Bu va rng rn, mp ng hoa
u tr tip khch, tru khng c.

Nhng cu th u ca bi th khin cho ngi c c cm gic tc gi cm thy ht hng, bun phin, lo lng v lu lm mi c khch qu gh thm m nh chng c g i khch.

phan tich bai tho ban toi choi nha - Phân tích bài thơ "Bạn tới chơi nhà" của Nguyễn Khuyến

Phn tch bi th Bn ti chi nh ca Nguyn Khuyn

n nhng th vn l sn c ca nh nng nh rau ci, bu b mc trong vn lc no chng c n. Nhng nh tc gi cng chng c, tip khch m ming tru cng khng tht ng tic. Nhng li th th hin s phn trn gii thch cho nhng thiu thn, thiu st ca mnh trong vic tip khch qu m chng c g ng gi.

Nhng nu chng ta c k th s cm thy y ch cch ni vui v, bng a cng iu ha ca tc gi Nguyn Khuyn mun tru a bn ca mnh. Thng qua nhng li trn tnh ca tc gi ta cng cm nhn c s gin d mc mc ca lng qu Vit Nam thi xa.

Vi nhp th u n ngt nhp nh nhng th hin cho li th th nh nhng km theo nhng n ci hm hnh, tru a ca tc gi. i lp vi tt c nhng ci khng c y chnh l tm lng, tm chn tnh ca tc gi dnh cho bn mnh

Bc n chi y, ta vi ta…

Cu th cui cng ca bi th th hin r nt tnh cm chn thnh ca tc gi dnh cho bn mnh. N l th tnh bn cao qu quan h bn b xy dng trn nn tng ca tnh cm vng chc khng v nhng vt cht tm thng m b phai nht hay bin mt.

Trong bi th ca b Huyn Thanh Quan c cu th “Mt mnh tnh ring ta vi ta” th hin cho ni bun s c n ca tc gi khi ch c mt mnh i din vi chnh mnh vi ni c n trong lng.
Cn trong bi th “Khch n chi nh” ca Nguyn Khuyn “Bc n chi y ta vi ta” th hon ton tri ngc ta vi ta th hin tuy hai ngi nhng li l mt bi h rt thn thit, hiu nhau v cng, th hin nim vui s ha quyn, ha hp ca hai ngi bn tri k.

Bi th th hin s thnh cng ca tc gi trong vic sng tc th tro phng. Ngn ng c s dng mt cch v cng tinh t c sc, th hin s ti hoa ca tc gi trong vic s dng t ng
Nhp th ca tc gi phi v cng nh nhng, tinh t, th hin s thanh thot, t nhin khng gng p lm cho bi th v cng hp dn ngi c bi ngn ng linh hot, li tm s th th ca tc gi.

y l mt bi th hay, vit v tnh bn. N ca ngi tnh bn trong sng khng ti vi nhau v vt cht hay vinh hoa ph qu, th hin tnh bn vnh cu trong sng, tri k. Mt tnh bn tri qua nhiu gian nan th thch mi c c ch khng phi ngy mt ngy hai. Nn h khng bao gi v nhng th nh nht m lm mt i tnh bn thn thit ng qu ca mnh.

ng Tho