Phân tích bài thơ “Đây mùa thu tới” của Xuân Diệu

bi: Phn tch bi th “y ma thu ti” ca Xun Diu

Bi lm

Xun Diu c mnh danh l mt nh th tnh ni ting ting, l ng hong ca cc bi th tnh. ng vit nhiu bi th trong mi bi th u gi gm tnh cm yu thin nhin, con ngi mt cch mnh lit, khao kht c cng hin c sng ht mnh vi tui tr.

Bi th “y ma thu ti” l mt bi th tuyt vi ca Xun Diu. N c in trong tp “Th Th” xut bn vo nhng nm 1938. Bi th th hin nhng rung cm ca tc gi khi t tri chuyn ma sang Thu.

Cnh vt v lng ngi khin cho tc gi cm thy lng mnh bun hiu ht, mt ni bun nh mt c gi tr d xc ng trc cnh nhn l vng ri. Xun Diu cm nhn c ma thu vi nhng nt p mng manh, mang cht liu trai, khi nhn nhng hng liu r bng bn h:

“Rng liu u hiu ng chu tang,
Tc bun bung xung l ngn hng”.

Tc gi Xun Diu s dng t ly “u hiu” khin cho cu th cm gic trm bun. Hnh nh nhng cy liu r bng xung mt h nh nhng ngi thiu n, qu ph ang chiu tang ngi thn, khin cho hai cu th tr nn bun b, mang mu sc th lng.

Ngh thut nhn ha khi nhng hng liu, c th khc nh con ngi “l ngn hng” cng lm cho hai cu th tr nn th lng, hiu ht, khin ngi c cm gic c s m m tang tc trong cu th.

“y ma thu ti/ma thu ti
Vi o m phai/dt l vng”.

Tuy nhin, sang ti hai cu th sau ny tc gi lm cho nhp th tr nn vi v, rn rng hn. Cch ngt nhp 4/3 lm cho cu th c nhiu sc sng hn, khng cn trm bun, hiu ht nh hai cu th u.

Hnh nh ma thu ti vi tit tri se lnh, nhng hng cy chuyn mu l t xanh sang vng, khin cho con ngi cm thy thi v, ni ln tm hn ca cy c sc l, gi ln cm gic thanh tao, nh nhng, ti sng hn v ma thu.

Tc gi Xun Diu khc ha ln mt bc tranh ma thu v cng xinh p, th mng vi nhng nt bun man mc nhng lm say m long ngi.

Hn mt loi hoa rng cnh
Trong vn sc ra mu xanh.
Nhng lung run ry, rung rinh l,
i nhnh kh gy xng mng manh”.

Trong kh th ny tc gi s dng nhng t ly nh “run ry” “rung rinh” “mng manh” th hin s mong manh ca cy c khi ma thu v, trc ci khng kh se se lnh ca ma thu lm cho cnh vt, thin nhin cng nh con ngi tr nn b nh, hiu ht

phan tich bai tho day mua thu toi cua xuan dieu - Phân tích bài thơ "Đây mùa thu tới" của Xuân Diệu

Phn tch bi th y ma thu ti

Tc khng s dng t nhiu loi hoa rng cnh, m s dng t hn mt. Hn mt c th l hai, ba hoc nhiu hn na. chnh l s tinh t trong ngh thut s dng t ng ca Xun Diu.

“Thnh thoang nng trng t ngn ng
Non xa khi s nht sng m…
nghe rt mt lun trong gi,
vng ngi sang nhng chuyn

Trong kh th th bai ny cht liu lm nn bc tranh thin nhin ca ma thu ca tc gi va h va thc. Tc gi Xun Diu nhn cch ha nh trng thnh mt c gi bit tng t, suy ngh thnh thong cng ngn ng nh nh nhung t vng mt iu g .

Mt hnh nh th v cng p m cht tr tnh lng mn. Bc tranh thin nhin hin ln c trng, c sng, ni, con , to nn mt khung cnh tuyt vi h h thc thc ta nh chn bng lai tin cnh.

ip t “” c lp li khin cho trong lng ngi nghe cm nhn r khng gian bao la, vng v thanh tnh ca mt bui chiu ma thu se lnh. T “” cng th hin s vic i qua, th hin c qu kh.

Cu trc ca cu th song hnh th hin phong cch din t v cng mi m c o, c nhng chuyn i t thnh gic, sang cm gic, th gic…Tc gi Xun Diu v cng tinh t khi s dng t “lun” cm gic nh hi lnh ca ma thu thm ti da tht ca con ngi.

“My vn tng khng chim bay i,
Kh tri u ut hn chia li…
t nhiu thiu n bun khng ni,
Ta ca nhn xa, ngh ngi g”

Trong kh th cui ny tc gi Xun Diu v ln mt bc tranh thin nhin tuyt vi v p ca my tri, nhng cnh chim, hnh nh ngi con gi, ri nt bun vng vn trn khun mt ngi thiu n,

Tt c u gi ln rt p nhng thong cht bun mnh mang, m h. Hnh nh nhng cnh chim tri gi ln nhng ni bun chia ly trong tnh ca. Nh th Xun Diu ly ci ng ca nhng cnh chim bay i, vi m my tri m m, lm ni bt nhng ci “tnh” nhng c gi vi ni bun man mc trong lng.

Bi th “y ma thu ti” l mt tuyt phm ca tc gi Xun Diu. ng s dng rt nhiu bt php iu luyn, c th phc ha ln mt bc tranh ma thu v cng ti p sinh ng, nhng bun man mc, lm xao xuyn say m lng ngi c.

ng Tho