Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận

bi: Phn tch bi th on thuyn nh c ca Huy Cn

Bi lm

Tc gi Huy Cn l mt nh th tiu biu cho phong tro th mi ca dn tc ta. Trc cch mng thng Tm th ca Huy Cn thng mang ni bun man mc khi cha tm ra chn l ca cuc i mnh.

Nhng sau cch mng thng Tm th th ca Huy Cn thay i hn khi n chuyn i sang phong tro ti vui si ni, ho hng yu i th hin nim tin ca ng trc thi cuc.

Bi th “on thuyn nh c” c tc gi Huy Cn sng tc trong mt chin i thc th vng Qung Ninh. Trc cnh thin nhin hng v v cnh con ngi lao ng hng say nhit huyt tc gi vit bi th v cng c o.

Bng s cm nhn quan st tinh t, th hin s t m ca mnh Huy Cn v ln mt bc tranh hong hn vi cnh on thuyn nh c ra khi v tr v v cng dng mnh. Nhng ngi ng dn ta nhng thy th, nhng chin s trong trn chin vi sng nc, vi bin c mnh mng.

Mt tri xung bin nh hn la
Sng ci then, m sp ca
on thuyn nh c li ra khi
Cu ht cng bum cng gi khi.

Tc gi Huy Cn dng bin php ngh thut so snh lm cho cu th sng bng ln, i lp vi nhng cnh mn m bung xung mt tri dn khut dng.

Cnh hong hn trn bin tht tuyt vi, mt tri ln m c ng n ang t t i xung bin, sng rc r c mt vng tri ta nh hn la.

phan tich bai tho doan thuyen danh ca - Phân tích bài thơ Đoàn thuyền đánh cá của Huy Cận
Phn tch bi th on thuyn nh c ca Huy Cn

Cnh mn m bung xung qua ci nhn ca Huy Cn tht tinh t, th hin s su sc kho lo ca tc gi, nhng t sng bin nh nhng chic then ca an ci ln nhau. Sau khung cnh thin nhin cnh hong hn v cng hng v tuyt vi th bc tranh lao ng ca con ngi cng tr nn hng say, trn y nhit huyt:

Ht rng: c bc bin ng lng
C thu bin ng nh on thoi
m ngy dt bin mun lung sng
n dt li ta n c i!

Li ht ca nhng ngi ng dn trn bin ngi ca s giu c hng v ca bin c vi nhiu loi hi sn khc nhau. N mang li ngun thu nhp, s sng, s phn khch cho nhng ngi ng dn sng gn bin.

Nhng li ca ting ht ca con ngi khi ra khi, mong cho khoang thuyn y p c, vi tinh thn ti vui phn khi to nn s hng say tin tng cho con ngi. Tc gi Huy Cn ti hin li khung cnh on thuyn nh c ra khi v cng sinh ng.

Thuyn ta li gi vi bum trng
Lt gia my cao vi bin bng
Ra u dm xa d bng bin
Dn an th trn li vy ging.

Trong nhng cu th ny tc gi Huy Cn ha mnh vo thin nhin hng v, cng vi nhng ngi ng dn tham gia vo trn chin vi thin nhin bin c mnh mng.

Hnh nh ” Bum trng” “li gi” phng pht nhng nt ngi c thng gp trong th c in nhng li mang hi th cuc sng hin i thng ngy, gn gi thn thuc vi nhng ngi dn lao ng trn bin.

Bin khi lun l ni cho chng ta v cng nhiu ngun li nhun, thc n. N l ngun ti nguyn v cng phong ph mang li s m no cho nhng ngi ng dn

C nh c chim cng c ,
C song lp lnh uc en hng.
Ci ui em quy trng vng che,
m th sao la nc H Long.

Trong kh th ny tc gi Huy Cn gi tn tng loi c mt cch thn mt, nh nhng ngi bn thn thit gi tn nhau, sau bao ngy xa cch.

Hnh nh mn m th, khin cho chng ta lin tng suy ngh ti mt bc tranh thin nhin v cng lng mn xen ln nhng git m hi gian nan vt v ca ngi ng dn nh c.

Sao m ko li kp tri sng
Ta ko xon tay chm c nng
Vy bc ui vng le rng ng
Li xp bum ln n nng hng.

Trong nhng cu th ny tc gi din t li khung cnh nh c vi nhng hnh ng v cng thnh thc, iu luyn ta nh nhng v anh hng ang ma v trn bin c mnh mng.

Nhp bi th nhanh hn, gp gp hn. y cng chnh l khong khc khi mt tri chun b ln khin cho ngi dn phi nhanh chng thu li v mang c ra ch bn. Nhng hnh nh gin d, mc mc y c tc gi Huy Cn miu t bng nhng li l v cng tinh t th hin s v i ca nhng ngi ng dn. H ta nh nhng anh hng trn mt trn bin c

Cu ht cng bum vi gi khi
on thuyn chy ua cng mt tri
Mt tri i bin nh mu mi
Mt c huy hong mun dm phi

Trong kh th cui cng ny tc gi Huy Cn ti hin li khung cnh on thuyn nh c tr v, nhng khc ht vang xa trn i dng gi ln mt sc sng mnh lit, ho hng. Nhng khc ca th hin nim tin khng kh si ni ca nhng ngi ng dn sau mt m lm vic ct lc trn bin h tr v vi c y khoang. Mt thnh qu xng ng vi nhng n lc vt v m nhng ngi ng dn b ra.

Hnh nh “on thuyn nh c” chy ua vi mt tri trong cnh bnh minh l mt hnh nh v cng ti p. N l bc tranh lao ng hng say th hin tinh thn, nhit huyt sng, kht khao chin thng thin nhin, lm ch bin c ca nhng con ngi lao ng.

Vi bi th “on thuyn nh c” tc gi Huy Cn mang mt ci nhn mi m v khung cnh lm vic ca nhng ngi dn ni lng chng. Bi th ca ngi tinh thn hng say lao ng yu i ca nhng con ngi bnh d.

Tho Nguyn