Phân tích bài thơ “Đồng chí” của Chính Hữu

bi: Phn tch bi th “ng ch” ca Chnh Hu

Bi lm

Bi th “ng ch” l mt bi th th hin tnh cht thi ca, to nn d v tuyt vi cho tnh bng hu, ng ch. Ni n th trc ht phi ni ln c cm xc s chn thnh ca tc gi trong nhng li th ca mnh, khng c cm xc th bi th khng th lm lay ng tri tim ngi c, khng c s chn thnh v khng th to du n cho ngi c.

Mt cht chn thnh, lng mn, bi th “ng ch” gieo vo lng ngi nhng tnh cm, cm xc kh phai. Bi th chnh l nhp iu trm lng su sc nhng m p tnh cm ti vui, th hin bng ging th bnh d, mc mc, nhng c sc lan ta thuyt phc lm lay ng lng ngi.

Cht lnh trong bi th “ng ch” kin cho bi th c nhng nt thi v, c o ring. Mc d, ti ngi lnh chnh l ti m c nhiu tc gi khai thc, n l ngun cm hng bt tn cho th ca trong thi k khng chin.

Qu hng anh t mn ng chua
Lng ti ngho t cy ln si

Nhng ngi lnh ca chng ta sinh ra t nhng vng qu khc nhau. H chnh l nhng ngi nng dn chnh hiu nhng khi t quc lm nguy h khng ngi ngn b li qu hng, rung nng theo ting gi ca t quc ng ln chng li ch p bc bc lt, thot cnh n l kip sng lm than.

dong chi - Phân tích bài thơ "Đồng chí" của Chính Hữu

Phn tch bi th ng ch

Nhng vng qu ngho lam l. H tuy sinh ra nhng vng min khc nhau nhng li c chung mt mc ch mc tiu hng ti chnh l kht khao c c lp t do. T nhng vng qu ngho h tm bit gia nh ngi thn, tm bit nhng ngi nh thn thng, nhng xm khoai nng du…. ra i v c lp t do, v dn tc.

Anh vi ti i ngi xa l
T phng tri chng hn quen nhau
Sng bn sng, u st bn u
m rt chung chn thnh i tri k

H ti vi khng chin vi cch mng v c chung mt l tng mun dng hin cho i, cho qu hng t quc. Sng l cho l cn s hy sinh. Nhng con ngi hon ton xa l, chung mt l tng chin u v chin u lun k vai bn nhau chung mt chin ho.

Trong mi cu th li th nhp th nh dn dp, mc mc gn gi hn, khin cho ngi c cm nhn c s gn b ca tnh ng ch gia nhng ngi lnh.

Sng bn sng u st bn u
m rt chung chn thnh i tri k
ng ch!…

“Sng bn sng” “u bn u” ip ng th hin s st cnh ca nhng ngi lnh trong mc tiu, nh hng. H cng hng ti k th, cng chung mt mc tiu sng, mun gi vng nn c lp ca dn tc, quyt tm bo v qu hng t nc ca mnh.

Mt lot t ng lit k vi ngh thut ip ng c tc gi s dng v cng ti tnh, nh th khng ch a bi th ln ti cm xc thng hoa tn cng, m cn khin cho ngi c cm nhn c tnh cm ng ch cao p, cao qu hn. Cu th ch c ting nhng li gi trong lng ngi c nhng tnh cm thn thng, cm xc.

Trong mun vn nt nhc ca tnh cm, tnh ngi tnh tnh cm ng i ng ch chnh l tnh cm cao p nht.N th hin ln l tng sng ca nhng con ngi trong cuc sng. Tc gi Chnh Hu thi v linh hn ca bi th mt tnh cm gn b, mt m thanh ca tnh cm ng i, lm cho bi th mi tr thnh mt phn p khng th no phai trong s nghip sng tc ca Chnh Hu.

Rung nng anh gi bn thn cy
Gian nh khng mc k gi lung lay

Trong hai cu th ny tnh cch chn thnh, cht phc ca nhng ngi lnh ng qu, ng trn trng bit bao. i vi nhng ngi nng dn rung nng, chnh l ti sn v cng qu gi chnh l cng c lao ng, ngun mu sinh ca nhng ngi dn lao ng, H ln ln t ng rung nhng gi y h quyt tm dt o ra i bo v nhng th mnh yu thng nht.

Nhng ngi lnh ra i b li pha sau hnh nh qu hng, v nhng ngi thn thng ca cuc i, mi ngi lnh u quyt tm ln ng v t quc thn thng, bo v qu hng v ngi thn ca mnh.

Anh vi ti bit tng cn n lnh
St run ngi vng trn m m hi
o anh rch vai
Qun ti c vi mnh v

Ming ci but gi
Chn khng giy
Thng nhau tay nm bn tay

Nhng cu th chm chm th hin nhng m thanh t qung th hin kh khn vt v, thiu thn ca nhng ngi lnh lm cho bi th ng ch su sc hn, khin cho ngi c cm nhn c tnh cm nng m ca nhng ngi lnh. Ngi lnh thi xa c rt nhiu kh khn thiu thn qun trang, phi i mt vi nhiu trn m st rt rng gia mn m ca rng hoang vu.

Gia ci thiu thn ca vt cht nhng ngi lnh vn lun ti ci, vn th hin tnh cm m p, nim tin vo tng lai ti sng. Trong kh khn tnh cm ng i, ng ch cng tr nn gn b thm thit hn, tnh cm y lan ta lm cho bi th tr nn m p tnh ngha, tnh ng i.

m nay rng hoang sng mui
ng cnh bn nhau ch gic ti
u sng trng treo

Mt hnh nh bi th v cng p lng mn nhng cng th hin m cht chn thc tr tnh. Mt s quyn ha gia khng gian, nh trng v tnh cm ca nhng ngi lnh. Hnh nh “u sng trng treo” ci thc an xen ci mng, th hin dng kh chin u ca nhng ngi lnh. Hnh nh h ng cnh bn nhau ch gic ti, l mt hnh ng hin ngang khng h run s, th hin t th sn sng chin u.

Cu th th hin hnh nh hin ngang, bi trng ca ngi lnh, th tnh cch mng cht thp ha v cu th, to nn mt s xao xuyn ca bi th. Nhng cu th mc mc, gin d nhng li c sc gi t v cng su sc lm cho ngi c cm nhn c tnh cm thing ling, thn thit ca nhng ngi con v i sn sng ra i v t m yu thng.

Bi th l mt xc cm th hin tnh cm thing ling ca ngi lnh, tnh ng i ng ch, trong tnh cm ln lao, th hin tnh cm bao la, thing ling ca tnh ng ch ng i. Bi th “ng ch” vi ngn ng chn thc, hnh nh lng mn khin cho ngi c, cm thy v cng xc ng trc hnh nh ca ngi lnh trong tnh cm ng ch ng i .

ng Tho