Phân tích bài thơ “Thương vợ” của Trần Tế Xương

bi: Phn tch bi th “Thng v” ca Trn T Xng

Bi lm

Nh th Trn T Xng l mt bi th tro phng vi ging th v cng sc so, chm bin, th hin s ch nho, mnh m him thy.

Trn T Xng sng trong x hi phong kin ng b dy v bi cm gic mnh khng lm trn trch nhim vi ngi v ca mnh. Bi th “Thng v” th hin s dn vt ca tc gi khng lm cho v mnh c hnh phc. Khin cho v mnh phi chu kh.

Quanh nm bun bn mom sng,
Nui nm con vi mt chng.
Ln li thn c khi qung vng,
Eo so mt nc bui ng.
Mt duyn hai n u nh phn,
Nm nng mi ma dm qun cng
Cha m thi i n bc,
C chng h hng cng nh khng.

Hnh nh ngi v, ngi ph n trong bi th l hnh nh ngi v tn to, chm ch hy sinh v chng v con, v mt ngi chng lun rn vt bn thn mnh v cha lam cho v c hnh phc.

Quanh nm bun bn mom sng,
Nui nm con vi mt chng.

Ngi ph n lm ngh bun bn quanh sng, nh mi ngh mu sinh khc nhng nhng cng vic bun bn gn lin vi sng v bin thng phi thc khuya dy sm. Ngi ph n c v nh thn c, thn vc.

Bng i qung gnh ca mnh, nh s tn to ca ngi ph n m gia nh nhng ngi con c nui dng chm sc, d thu nhp cng chng l bao. Nhng cng vic c th lm nn s mu sinh ca ngi ph n

Cng vic th kh khn, nhc nhn thu nhp khng nhiu, nhng b T li phi lo lng cho c mt gia nh c tt c su ming n “Nm con vi mt chng” tt c nhng ngi thn u ph thuc vo cng sc lao ng ca b T.

Thng qua nhng cu th gin d ca Trn T Xng ngi c c th cm nhn c s hy sinh gian kh ca b T trong cng vic thng ngy. Mt ngi ph n v cng chm ch, thng chng thng con c th lm ht tt c cho nhng ngi thn ca mnh.

Ln li thn c khi qung vng
Eo so mt nc bui ng.

Hnh nh b T c v nh mt thn c, chm ch hin lnh, quanh nm mu sinh nht nhnh kim n ni ng rung, mom sng, tr thnh biu tng lam l hy sinh v chng v con ca ngi ph n Vit Nam

Trong th ca Trn T xng khng phi l thn con c, nhng c v nh thn c, khng cn l con vt c th m l thn phn, mt ci g v cng gy guc mng manh, nh b trc bit bao xoay vn ca cuc i.

phan tich bai tho thuong vo - Phân tích bài thơ "Thương vợ" của Trần Tế Xương

phn tch bi th thng v

Ngi ph n yu ui, lun ph thuc vo ngi n ng ca i mnh nhng gi phi ln li, kim sng mu sinh gnh gng nui c gia nh

c tnh hy sinh ca b T chnh l s hy sinh ca nhng ngi ph n Vit Nam h lun chu ng mi s thit thi, hy sinh m khng bao gi than th lm tt c ch v gia nh thn yu ca mnh.

Mt duyn hai n u nh phn,
Nm nng mi ma dm qun cng.

Trong hai cu th ny Trn T Xng th hin s duyn phn ca vic tr thnh v chng. Ngi xa c cu tu trm nm mi c ngi cng thuyn, tu nghn nm mi thnh v chng th hin duyn phn ca nhng con ngi khi thnh v chng u c nhn duyn t kip trc.

Ngi ph n khi ly chng mong gp c ngi c th mang li hnh phc cho mnh nhng b T li tr thnh tr ct ca gia nh, phi chm sc chng con

Cha m thi i n bc,
C chng h hng cng nh khng.

Trong hai cu th cui ny, tc gi Trn T Xng ang t trch chnh mnh, thng cho s phn ngi ph n, ngi v ca mnh khi phi vt v mu sinh quanh nm lo lng cho chng cho con.

Tc gi chi bn thn khi khng lo c cho v mnh mt cuc sng y , chi mnh “h hng” nghe sao tht cay ng chua cht, th hin s bt lc ca ngi chng khi khng lo lng, chm nom cho v c tt.

Bi th “Thng v” c tc gi Trn T Xng vit tng v mnh th hin cuc sng long ong ln n ca ngi ph n khi ly nhm chng phi tn to, nhn ni, qun mnh lo toan cho chng con.

Bi th “Thng v” l mt bi th th hin s kim im, tc gi t trch bn thn mnh khi khng lo lng c cho v con t t cho ngi v u p m k ca mnh phi lam l vt v.
Thng qua nhng li th tc gi mun th hin tnh cm thng v, tm lng ca tc gi dnh cho ngi v ca mnh.

Tho Nguyn