Phân tích “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” của Phạm Tiến Duật

bi: Phn tch “Bi th v tiu i xe khng knh” ca Phm Tin Dut

Bi lm

Bi th v Tiu i xe khng knh ca nh th Phm Tin Dut c vit vo nm 1969 khi nc ta ang trong giai on khng chin chng M cu nc gii phng Min Nam rut tht thng nht nc nh.

Bi th th hin c s anh dng, qu cm ca nhng chin s b i c H khi li nhng chic xe thiu nhng trang thit b ti thiu nhng vn bng bng tin ln pha trc, quyt tm gii phng Min Nam thng nht t nc.

Hai cu u ca bi th “Tiu i xe khng knh” tc gi Phm Tin Dut gii thch r rng v vic v sao nhng chic xe t ch lng thc, thuc men, n dc ca b i ta li mt i nhng tm knh

Khng c knh khng phi v xe khng c knh
Bom git, bom rung knh v i ri.

Nhng chic xe khi mi mua v u c knh y nhng theo thi gian tri qua nhiu bon ri, n n nn nhng tm knh b v, bin thnh nhng chic xe khng c knh. u tin ch l mt hai chic nhng dn dn tr thnh mt tiu i xe khng knh.

Ung dung bung li ta ngi
Nhn t, nhn tri, nhn thng

Trong hai cu th ny tc gi Phm Tin Dut s dng t ly “ung dung” th hin cho s ng hong, nh c,th hin cho tm th hin ngang ca ngi lnh trong trn chin.

ip t “nhn” th hin ci nhn yu i, khng s hi, khng lo lng ca ngi lnh, lun lun hng thng tin ln pha trc tt c v Min Nam rut tht, v c m gii phng nc nh thng nht t quc.

Nhn thy gi vo xoa mt ng,
Nhn thy con ng chy thng vo tim
Thy sao tri v t ngt cnh chim
Nh sa, nh a vo bung li.

Nhng chic xe khng c knh chy trong ct bi, ma sa, chy trong bom n tt nhin s c nhng ni vt v m ch c ngi li nhng chic xe ny mi hiu c. Thy gi vo xoa mt ng, th hin s gian kh nhc trong qu trnh khng chin ca nhng chin s dn tc ta.

Nhng trong tri tim ca ngi lnh con ng trc mt n su vo tri tim, chy thng vo tim, nn h c th m tin ln pha trc khng h nao nng, s hi.

Trong qu trnh li xe khng knh c nhng lc ngi lnh nhn thy nhng cnh chim tri bay s vo bung li, ri nhng git ma tp thng vo mt but lnh. C nhng nim vui v c nhng kh khn nhng tt c u tin ln pha trc.

Khng c knh, th c bi,
Bi phun tc trng nh ngi gi.
Cha cn ra, ph pho chm iu thuc
Nhn nhau mt lm ci ha ha!

Trong nhng cu th ny chi tit y tnh tr tnh lng mn, y nhng cht th bi trng, nhng ngi lnh ra i khi tui i cn ang xun xanh phi phi, tc cn mt mu en tuyn ng , nhng do bi, gi ct lm cho nhng mi u en tuyn bin thnh mu trng nh ngi gi.

Nhng tt c u cm thy v cng bnh thng, nh mt chuyn hin nhin, khng c g ng ngi. N cn tr thnh nhng mu chuyn vui nhng trn ci vui v ngi lnh ca chng ta tru a c nhng giy pht x hi, vui v

Khng c knh, th t o
Ma tun, ma xi nh ngoi tri
Cha cn thay li trm cy s na
Ma ngng, gi la kh mau thi!

Nhng cu th ny th hin lng nhit tnh cch mng ca nhng ngi lnh b i c H n khng phi nhng hnh nh tru tng kh hiu m c c th ha bng con s ” li hng trm cy s”.

Thng qua nhng cung ng gi bit bao m hi, xng mu ca nhng chin s cch mng chng ta ri xung. Nhng bt chp mi kh khn gian kh, nhng ngi lnh li xe ca chng ta vn ung dung, lc quan yu i.

Gp bn b sut dc ng i ti
Bt tay qua ca knh v ri.

Trong nhng con ng hnh qun, nhng lc nhn thy ng i, ngi quen vic xe khng c knh li tr thnh nhng u im. Nhng ngi bn ngi ng i bt tay nhau mt cch d dng thun li, qua nhng ca knh v khin cho mi s tip xc, tr nn d dng thun li hn, gn gi nhau hn.

Bp Hong Cm ta dng gia tri
Chung bt a ngha l gia nh y
Vng mc chng chnh ng xe chy
Li i, li i, tri xanh thm.
Xe vn chy v min Nam pha trc;
Ch cn trong xe c mt tri tim

Trong nhng cu th ny hnh nh “Tri tim” th hin s m p ca tnh yu thng con ngi, mt tri tim ang cng trn sc sng, lng th hn dnh cho k th.

Mt tri tim m nng iu khin mi hnh ng ca nhng ngi lnh anh hng, dng cm kia.
Hnh nh tri tim trong xe, th hin cho tnh yu ca ngi lnh, s sng mt tri tim bit rung ng, bit yu ght r rng, bit lm nhng vic c l ch, th hin tinh thn qu cm ca nhng ngi lnh.

Hnh tng nhng chic xe ca tiu i xe khng knh tht l tinh t, c o. Nhng chic xe khng c knh lm ni bt hnh nh anh dng, qu cm ca nhng ngi lnh li xe dc ng Trng Sn. H l nhng ngi chin s hin ngang, gan d bt chp mi nguy him hon thnh nhim v ca mnh.

Trong Bi th v Tiu i xe khng knh, tc gi s dng nhiu bin php ngh thut nh so snh, n d, ip t, ip ng th hin s sng to phong ph ca tc gi. Thng qua bi th tc gi phc ha ln hnh nh ngi lnh c H c v p tm hn phong ph, th hin s anh dng, can trng ca h trong khng chin chng M cu nc.

Chnh nhng chi tit m cht bi trng bin con ng Trng Sn tr thnh con ng mang mu sc huyn thoi, ca dn tc ta. Bi th ” Tiu i xe khng knh” l mt trong nhng bi th v cng thnh cng khi phc ha v chn dung ngi lnh.

Tho Nguyn