Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

bi: Phn tch bi th Vit Bc ca T Hu

Bi lm

T Hu c mnh danh l ngn c tin phong ca phong tro cch mng nc nh, th ng l v kh tuyn truyn c ng tinh thn khng chin ca nhng ngi dn yu nc. Mc d th ca ng thng gn lin vi t tng chnh tr, ngc li rt tnh cm.

Bi th “Vit Bc” sng tc sau khi chin thng thc dn Php tc gi mun gi li tnh cm thm thit ca ngi dn, tnh cm su nng trong khng chin l iu khng c g so snh c.Bi th vit theo th th lc bt, phong cch i p bnh d, m p, thn quen gn gi.

Bi th vit theo m hng nh nhng trm bng m su lng trong lng ngi c, li nhng tnh cm dt do xc cm.

y chnh l s tinh t, kho lo ca T Hu trong vic sng tc ra ngun th chnh tr nhng khng h kh cng m rt gn gi thn thuc. Tc gi T Hu m u bng s nui tic, b rn khng mun ri xa k ngi i trong khung cnh chia ly v cng xc ng.

Mnh v mnh c nh ta
Mi lm nm y thit tha mn nng
Mnh v mnh c nh khng
Nhn cy nh ni nhn sng nh ngun

Nhng cu th ny chnh l ni lng tm trng ca nhng con ngi li trong cnh chia ly, th hin tnh cm ca ngi dn vng ng bo Ty Bc, th hin s lu luyn ca ngi ra i nhng chin s cch mng sau nhiu nm gn b vi ng bo dn tc ni y, t thin nhin ti con ngi u y p nhng k nim gn gi thn thng.

Tc gi T Hu s dng hai t danh xng “Ta” v “mnh” th hin s khng kht keo sn, thy chung, sc son trc sau nh mt. Tc gi a ra qung thi gian khng chin c th chnh l khong thi gian 15 nm khi m cch mng nc ta lp cn c a vng Vit Bc trong cuc khng chin chng thc dn Php.

phan tich bai tho viet bac cua to huu - Phân tích bài thơ Việt Bắc của Tố Hữu

Phn tch bi th Vit Bc ca T Hu

chnh l qung thi gian th hin tnh cm qun dn v cng gn b thit tham tnh su ngha nng, nhng ngi ra i v nhng ngi li u ngp trn nhng k nim gn b thn thit, s lu luyn khng ri.

Tm trng lu luyn khng mun ri xa khin cho ngi ra i khng khi bn chn, day dt khng n ri i, ngi li th khng mun chia xa:

Ting ai tha thit bn cn
Bng khung trong d bn chn bc i
o chm a bui phn li
Cm tay nhau bit ni g hm nay

Tm s ca nhng ngi li ca nhng b con vng dn tc Ty Bc khin cho nhng ngi chin s cch mng ca chng ta khng n ri i, v vng min xui. Nhng k nim gn b mu tht trong nhng nm cng nhau khng chin, cng chung mc tiu, chung ch hng c ngi dn ng bo gip vn nh hin hu ni y

Tm trng bng khung dng dng nu ko khng n ri i, tht kh c th hiu ht c nhng cm xc ca ngi trong cuc, nhng ngi sp phi chia xa nhau vo lc ny. y chnh l tm trng khng th l gii c.

Trong sut mi lm nm gn b vi mnh t v con ngi ni y, nhng ngi chin s cch mng tri qua rt nhiu ma nng cng nhau san s ngt bi cng chia nhau bp kho, c khoai, c sn, bit bao tnh ngha gn b su m khng th no qun.

Ta vi mnh, mnh vi ta
Lng ta sau trc mn m inh ninh

Mi quan h gia “Ta” v “mnh” l mi quan h khng th no ri xa, n ha quyn vo nhau nh nhng ngi thn trong cng mt gia nh. Khi ngi ra i nh v ni rng Vit Bc nh v phong cnh thin nhin ni y. Mi th u hin ln rt su sc, sng ng trn ngha vn tnh.

Ch vi vi vn th nhng tc gi T Hu phc ha ln mt bc tranh thin nhin bn ma, bc tranh t bnh v Xun – H – Thu – ng Vit Bc v cng ti p.

Ta v mnh c nh ta
Ta v ta nh nhng hoa cng ngi
Rng xanh hoa chui ti
o cao nh nng dao gi tht lng
Ngy xun m n trng rng
Nh ngi an nn chut tng si giang
Ve ku rng phch vang
Nh c em gi hi mng mt mnh
Rng thu trng ri ha bnh
Nh c em gi hi mng mt mnh

Mt bc tranh bn ma v cng sng ng, tinh khi th hin cnh thin nhin Vit Bc p lung linh mun mu, mun v, th hin con ngi Vit Bc chm ch cn c, nhng con ngi hng say lao ng sn xut, gn b vi thin nhin, v mt lng kin cng vi s nghip cch mng gii phng dn tc ca nc nh.

Trong bc tranh y khng ch cnh thin nhin ti p hng v m cn xut hin thm hnh nh con ngi v cng mc mc, gin d, th hin s chn thnh, chn cht ca nhng con ngi vng qu Ty Bc gin d thy chung.

y chnh l nhng cu th hay nht th hin c cht tr tnh lng mn, nhng khng km phn cch mng ca nh T Hu trong bi th Vit Bc ny. N th hin quan im sng tc, yu i lc quan, th hin ci nhn nhn sinh ca tc gi.

Trong on th ny ip t “Nh” c tc gi nhc i nhc li nhiu ln th hin tnh cm nh nhung da dit ca ngi i i vi cnh ni rng thin v con ngi ca vng Vit Bc.

Tc gi T Hu khng ch nh ti cnh vt v con ngi ng bo vng Ty Bc m ng hn tt c chnh l tnh cm gn b mu tht, tnh qun dn thm thit trong giai on chin tranh c lit.

Nh khi gic n gic lng
Rng cy ni ta cng nh ty
Ni ging thnh ly st dy
Rng che b i rng vy qun th

Vi ging th tha thit, nhp diu nh nhng, tha thit c trng ca th th lc bt gn gi gn lin vi tnh cm qun dn thm thit tc gi chuyn sang s t ho khi nhng ln xung trn.

Trong mi cu th u th hin ho kh anh hng v cng mnh m, quyt lit, th hin tm lng ca nhng ngi dn v cng dng cm. H ch che cho nhng chin s cch mng ca chng ta, vt qua nhng nm thng kh khn nht i ti thng li v vang.

Bi th “Vit Bc” ca nh th T Hu vi ging th tha thit, ho kh anh hng cht th v cng anh thp gi m ln tnh qun dn v cng m , th hin tnh yu nc v cng mnh lit ca qun v dn ta.

ng Tho