Phân tích giá trị nghệ thuật của “Bản tuyên ngôn độc lập” của Hồ Chí Minh

Đề bài: Phân tích giá trị nghệ thuật của "Bản tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh

Bài làm

Bản tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh là một tác phẩm thể hiện tính nhân quyền của một đất nước. Tác giả Hồ Chí Minh thông qua những lời lẽ lập luận đanh thép của mình khẳng định nhân quyền, dân quyền và quyền con người của dân tộc Việt Nam.

Trong bản Tuyên ngôn độc lập tác giả đã nói đến cách mạng tháng Tám là cuộc cách mạng vĩ đại vì quyền sống, quyền được mưu cầu hạnh phúc của người dân Việt Nam.

Mở đầu bản tuyên ngôn tác giả Hồ Chí Minh đã trích dẫn những lời trong tuyên ngôn của Pháp và Mỹ. Mọi người sinh ra ai cũng có quyền được sống, quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.

Lời văn được tác giả Hồ Chí Minh trích dẫn trong tuyên ngôn như một chân lý ngàn đời của cả nhân loại mà không ai có thể chối cãi, bác bỏ được.

Tác giả đã nêu lên quan điểm vô cùng đanh thép ủa mình khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc bằng những lý lẽ không thể nào chối cãi được.

Thông qua những lời lẽ lập luận chắc chắn của tác giả, người đọc cảm nhận được sự kiên cường, quyết tâm của người viết. Thấy rõ được quan điểm vững vàng của tác giả, nhằm nhắc nhở hai nước Pháp và Mỹ hãy tôn trọng quyền tự do, nhân quyền của đất nước khác. Chứ đừng chỉ làm điều đó với người dân của nước mình.

Đồng thời bản tuyên ngôn độc lập còn thể hiện rõ khát vọng hướng tới tự do, độc lập của người dân nước ta. Ca ngợi thành công vẻ vang vĩ đại mang tính lịch sử của cách mạng tháng Tám năm 1945 đã giúp khai sinh ra nước Việt Nam chúng ta. Tác giả đã trịnh trọng tuyên bố với cả thế giới nên độc lập của nước ta, nước ta có quyền sánh vai cùng các nước khác trên thế giới.

phan tich nghe thuat trong tuyen ngon doc lap - Phân tích giá trị nghệ thuật của "Bản tuyên ngôn độc lập" của Hồ Chí Minh
Phân tích giá trị nghệ thuật Bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh

Trong quá trình viết Tuyên ngôn độc lập tác giả đã lấy nhiều trích dẫn đanh thép, để làm luận điểm cho những lý lẽ của mình. Với những lời lẽ đanh thép hùng hồn tác giả Hồ Chí Minh muốn các nước yêu tự do bình đẳng các nước bạn đồng mình hãy ủng hộ giúp đỡ nước ta trên con đường giành độc lập dân tộc

Trong đó, tác giả cũng vạch rõ bộ mặt thật của thực dân Pháp khi chúng huênh hoang đi khắp nơi khoe công khai hóa, nhưng thực chất là mang ách thống trị sang nước ta bắt dân ta làm nô lệ cho chúng. Chúng khai thác tài nguyên thiên nhiên của nước ta mang về nước mình, bóc lột của cải vật chất của dân ta biến dân ta thành lầm than, với kiếp sống nô lệ khốn khổ.

Nhưng thực dân Pháp đi đâu cũng khoe công bảo hộ cho nước ta, rằng chúng có công ơn to lớn với dân tộc ta. Nhưng thực chất từ khi vào nước ta tới nay chúng đã hai lần bán ta cho Nhật, biến dân ta thành nước một cổ ba tròng, vô cùng khốn khổ.

Thực dân Pháp đi đâu cũng thể hiện rằng Đông Dương là thuộc địa của bọn chúng, nên nước Việt Nam chúng ta cũng là một nước thuộc địa của Pháp. Nhưng trong bản Tuyên ngôn độc lập của Hồ Chí Minh đã chỉ rõ từ năm 1940 chúng ta đã làm thuộc địa của Nhật, Pháp đã bán ta cho Nhật. Nay người dân Việt Nam giành lại quyền độc lập từ tay người Nhật thì Pháp không còn quyền hành gì với nước ta nữa.

Thực dân Pháp tuyên bố rằng những nước đồng minh đã chiến thắng Nhật nên Pháp có quyền với ba nước Đông Dương nhưng trong bản Tuyên ngôn độc lập tác giả đã chỉ rõ chính Pháp đã từng phản bội quân đồng minh. Vì vậy, việc chúng có quyền với ba nước Đông Dương là hoàn toàn vô lý.

Bên cạnh đó, bản Tuyên ngôn độc lập còn lên án tội ác của thực dân Pháp khi chúng đã tàn sát nhiều chiến sĩ cách mạng yêu nước của dân tộc Việt Nam chúng ta. Nhưng dân ta đã đối xử vô cùng nhân đạo với chúng đã giúp người Pháp vượt biên giới trong trận chiến với Nhật.

Trong bản Tuyên ngôn độc lập tác giả Hồ Chí Minh thể hiện sự biểu cảm, lòng căm thù giặc, bằng những lời lẽ đanh thép lên án tội ác của thực dân Pháp. Đồng thời khẳng định nền độc lập, dân quyền của đất nước chúng ta.

Bản Tuyên ngôn độc lập của tác giả Hồ Chí Minh xứng đáng là một áng thiên hùng ca, có ý nghĩa lịch sử, chính trị, nghệ thuật vô cùng to lớn. Từ đây, một nước Việt Nam vô cùng bé nhỏ đã được bạn bè quốc tế biết tới như một nước độc lập, có tên trên bản đồ thế giới.

Thảo Nguyên