Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Người con gái Nam Xương

bi: Phn tch nhn vt V Nng trong Ngi con gi Nam Xng

Bi lm

Truyn ngn “Ngi con gi Nam Xng” l cu chuyn k v thn phn oan khut ca ngi ph n chnh chuyn, chung thy c nhan sc nhng b x y ti ng cng phi tm n ci cht chng minh mnh trong sch.

Ci cht oan nghit ca V Nng chnh l li t co ti c ca ch c ” trng nam khinh n” th hin s nhn vn, ng cm vi s phn ngi ph n ca tc gi Nguyn D.

Tc gi Nguyn D tht ti tnh khi xy dng c nhn vt ngi ph n thy chung, su sc V Nng nhng ng t V Nng vo tnh hung v cng o le, tnh hung truyn khin ngi con gi ny bc l c phm cht ca mnh.

V Nng l ngi con du hiu tho, ngi v thy chung son sc trc sau nh mt. Nhng hon cnh tr tru nn V Nng chu s hiu lm ca ngi chng, b nh ui ra khi nh, nn V Nng phi tm ci cht.

phan tich nhan vat vu nuong1 - Phân tích nhân vật Vũ Nương trong Người con gái Nam Xương
Phn tch nhn vt V Nng trong Ngi con gi Nam Xng

Trong cuc sng v chng bnh thng, nng gi gn phm hnh lm trn o hiu ca ngi con du ngi v trong nhng ngy chng nng l Trng Sinh i xa, i ra chin trng nh gic.

Khi xa chng V Nng l ngi v rt thy chung tha thit yu chng, ni bun c xm chim trong lng ngi ph n, lun ch c hnh nh ca ngi chng ca mnh.

Trong thi gian Trng Sinh i chin trng nng V Nng l con du hiu tho, ngi m chm sc con chu o tn ty vi cng vic nh chng. Khi m chng au m v nh con trai nng tn tnh chy cha thuc men chm sc m chng. Nhng b khng qua khi.

Nng ng ra lo ma chay chu o cho m chng ri mt mnh nui con ch Trng Sinh tr v. V Nng l ngi ph n thy chung, hiu ngha trc khi qua i m chng cn ni vi V Nng rng “V Nng l ngi con du tt khi Trng Sinh v s khng ph lng con”

Tnh cm ca V Nng dnh cho m chng khng khc g m rut ca mnh, khi b ra i V Nng v cng au xt, nhng ngy thng ch cn hai m con nng v cng bun kh nh thng Trng Sinh chnh v th m hng m nng thng ch vo bng mnh v ni vi con trai rng “Ba con ”

Khi Trng Sinh quay v nh tng rng V Nng c sng trong ngp trn hnh phc, nim vui tng phng trn vn, v chng, con ci hnh phc bn nhau. Nhng khng ai ng ch v mt s hiu lm nh m Trng Sinh ni nng vi V Nng, cho rng nng khng oan chnh, khng gi trn c hnh lm v.

Ri Trng Sinh khng cho nng c c hi gii thch vi vng ui nng ra khi nh. Mc d V Nng ht sc gii thch thanh minh nhng Trng Sinh khng nghe, mt mc nghi oan cho nng, khin cho V Nng v cng au kh.

Nng v cng au kh khi b nghi oan, i x bt cng khng c quyn c gii thch mt li nn V Nng v cng tht vng nng t kt liu i mnh chng minh s trong sng.

Trong on truyn ny th hin tnh tit kch tnh, V Nng b y ti bc ng cng lm cho nng phi t tm ti ci cht, chnh l s bt cng ca s phn, ca x hi. Bi kch ca V Nng chnh l bi kch ca nhng ngi ph n sng trong x hi phong kin.

Mt ngi con gi c tm lng thy chung, c hnh ng l ra phi c hng hnh phc trn vn, nhng li phi cht oan ung, au n, phi t kt liu i mnh khi cn rt tr, b li con th b v.

Phi chng chnh v cuc hn nhn gia V Nng v Trng Sinh l s bt bnh ng, Trng Sinh hi ci V Nng vi mt trm lng vng, nh vy gi tr ca V Nng c mua v vi gi mt trm lng. Trng Sinh c quyn i x vi v mnh nh mt n l ngi hu k h trong gia nh ch khng phi ngi v.

Trng Sinh th hin thi v phu gia trng khi khng cho V Nng quyn t gii thch cho mnh, m khng khng nh ui nng ra khi nh, bi kch ca V Nng chnh l bi kch ca ngi ph n trong x hi phong kin.

K giu c c hip ngi ngho kh, ngi n ng c quyn quyt nh mi vic cn ngi ph n th phi cam chu mi s bt cng v l nht.

ng Tho