Phân tích truyện ngắn “Chiếc lá cuối cùng” của O Hen ri

bi: Phn tch truyn ngn “Chic l cui cng” ca O Hen ri

Bi lm

Nh vn O Hen ri l mt ngi sao sng lp lnh trong nn vn hc ca nc M. Nhng tc phm ca ng u cha ng tinh thn nhn vn cao c su sc.

Truyn ngn “Chic l cui cng” l tc phm v cng su sc, th hin tinh thn nhn vn su sc, mt tc phm th hin tinh thn nhn o, tnh ngi su sc.

Ngi bt ca nh vn O Hen ri v cng tinh t khi c th v ln nhng mnh i v cng bt hnh nhng cha ng nhiu tnh cm su sc.

Cu chuyn xoay quanh nhng nhn vt u l ha s, trong mt ngi nh tr ti tn c ba ngi ha s mt gi l c B Men, mt ng lo khn kh lun mong mun to ra mt tc phm kit tc i. Nhng ng li phi ngi lm mu v cho nhng ngi ha s tr, sinh vin m thut mi vo ngh, kim vo ng kim sng qua ngy.

Cuc sng mu sinh gian kh v cng vt v, lm cho ng quyn dn c m thnh thin ca mnh.

Hai ngi con gi tr, Gin xi, v Xiu trong o Gin xi b phong hn nhng c lun t k m th rng mnh sp cht. Mi ngy Gin xi u ngi trn ging m nhng chic l ngoi ca s v tng tng rng n mt ngy khi nhng chic l cui cng trn cy ri xung th c gi s cht.

B Men l ngi ha s gi l tc gi v ln kit tc cui cng dnh cho c gi khn kh, nhng dng vn ca tc gi th hin s trn trng, u i, cuc i ca ng B Men chm trong ngho kh, vic mu sinh ca cuc sng. Cuc sng v cng khn kh, ng thc s rt chn nn v hay cu gt vi mi ngi xung quanh mnh. Nhng iu khng c ngha l tri tim ng v cm khng cm nhn c ni kh ca nhng ngi xung quanh.

truyen chiec la cuoi cung - Phân tích truyện ngắn "Chiếc lá cuối cùng" của O Hen ri

Lng yu thng con ngi ca ng lo B Men c khai thc ngun cm hng ng c th ng trong ma tuyt, gi bo ca ma ng lnh gi, v ln kit tc ca i mnh. chnh l Chic l cui cng.

Khi nghe Xiu c bn thn cng nh ca Gin xi k cho ng lo B Men nghe v nim tin ca Gin xi khn kh. Chnh v vy, ng c B Men thc c m v ln bc tranh chic l cui cng. sng hm sau khi thc dy Gin xi cho rng mnh s khng cn nhn thy chic l no trn cy na, v mnh s cht. Nhng tht bt ng, trn ci cy kia vn cn mt chic l mng manh.

Nh chic l cui cng vn cn tn ti m c b Gin xi khn kh dn dn ly li hy vng cho cuc sng ca mnh. C tin rng mnh s ht bnh, rng mnh c th tip tc theo hc trng m thut, s i thc t sng tc khi ma xun ti. Rt nhiu c m n vi c gi tr trung nhng thiu nim tin .

Gin xi khi bnh nh chic l cui cng nui dng nim tin trong tm hn ca c. Nhng khi Gin xi ht bnh c mi li gn bn ca s nhn ngm chic l diu k, chic l dng cm tn ti qua c ma ng lnh gi, th Gin xi bit c chic l kia ch l mt bc tranh m thi.

Cui cng Gin xi bit c mt s tht au n hon thnh bc tranh kit tc ng ha s gi B Men vnh bit ci i, khi ng ng c m trong ma tuyt hon thnh bc tranh cho Gin xi khn kh.

Kit tc y chnh l kt qu ca s tch ly kinh nghim sng, l s tch ly gi tr ngh thut hn bn mi nm ca mt ng ha s gi. Cui cng ng B Men thc hin c c m kht khao chy bng ca mnh.

Chnh bc B Men hy sinh trt hi th cui cng nui dng s sng cho c gi tr Gin xi. Chnh chic l cui cng l im sng ca cu chuyn, n c v ging nh tht, n ra i hon ton v mt ng c trong sng.

Ngi bt ca tc gi v cng su sc khi vit ln mt tc phm v cng hay th hin gi tr nhn vn cao c trong tng chi tit, khin ngi c v cng xc ng.

ng Tho