Phân tích truyện ngắn “Chữ người tử tù” của Nguyễn Tuân

bài: Phân tích truyn ngn "Ch ngi t tù" ca Nguyn Tuân

Bài làm

Tác gi Nguyn Tuân là mt nhà vn tên tui ly lng ca nn vn hc hin i Vit Nam nc ta. Nhà vn Nguyên Tuân là nói ti mt ngh s vô cùng xut chúng, tài hoa, trong mi li vn ca tác gi Nguyn Tuân u phác ha nhng nét chm khc tinh t th hin mt bc thy trong ngôn ng..

Tác phm "Ch ngi t tù" th hin ngh thut phác ha nhân vt ca nhà vn Nguyn Tuân, ng thi th hin s tài hoa ca tác gi khi miêu t.

Nhân vt Hun Cao là mt t tù chính tr, là mt nhân vt in hình ca bút pháp lãng mn ca nhà vn Nguyn Tuân. Chúng ta ai cng u theo ui mt hình mu sáng tác nhân vt lý tng ca riêng mình. Chính vì vy, nhà vn Nguyn Tuân ã miêu t nhân vt Hun Cao vi bút pháp vô cùng tinh t, hoàn ho nht, theo li lãng mn có vóc dáng phi thng, th hin mt tng mo ung dung, anh hùng, xut chúng.

Tác phm th hin nhng gì mà nhà vn Nguyn Tuân luôn theo ui, khát khao, m c. Hun Cao chính là mu hình lý tng ca Nguyn Tuân.

Nhng t u n cui, ông hin ra nh mt con ngi phi thng, tài hoa và vô cùng xut chúng, khí phách hiên ngang, nht là vóc dáng bên ngoài vô cùng cao ln phi thng, Có th nói nhân vt Hun Cao là mt gic m cha ng nhiu tính nhân vn ca Nguyn Tuân trong ó.

Nhân vt Hun cao là mt ngh s có nhng phm cht vô cùng tinh t tài hoa, mt thiên truyn c m ra bng mt on hi thoi ca hai nhân vt c làm vic cai qun tù binh. Ti ây Hun Cao hin lên s tài hoa, ni ting ca nhân vt Hun Cao vô cùng vn võ song toàn.

Cái tài ca tác gi là tài vit ch ca Hun Cao. ó là mt ngh thut vô cùng ln lao th hin mt th pháp cao siêu.

Hun Cao không ch vit rt p mà vit rt nhanh, ngi xa thng nói nét ch nt ngi. Mt ngi có nét ch p nh vy th hin s hào hoa ca tác gi.

Chính vì vy ch ca Hun Cao là tâm nguyn mà nhiu ngi m c có c treo trong nhà th hin s tài hoa ca mình. Là mc tiêu hng ti ca nhng nho sinh ham ch ngha mun có c công danh.

Nhng Hun Cao không ch là mt ng nhân tài hào hao, mà còn có mt tm lòng thin lng, ó là tm trng s hin lng ca con ngi.

Trong mt ca nhân vt Hun Cao thì nhng ngi qun ngc không phi là ngi mt ht tính ngi tht c. Nhng h ch là nhng k bình thng.

phan tich truyen chu nguoi tu tu - Phân tích truyện ngắn "Chữ người tử tù" của Nguyễn Tuân
Phân tích truyn ngn Ch ngi t tù ca Nguyn Tuân

hiu c nhng giá tr nhân vn sâu sc ca nhng cnh cho ch ni lao tù tr nên vô cùng bi tráng. Nó chính là cuc gp g vô cùng éo le ca t tù Hun Cao và viên cai tù. a im gp g chính là nhà loa, thi gian là ngày cui cùng khi Hun Cao sp phi ra pháp trng.

Nhng tr trêu thay hai thân thân th hin bình din ca mt xã hi, h là nhng k i lp ng hai u chin tuyn. Mt ngi là mt nhân vt ly lng ni ting khp vùng, trong ngoài tên tui lng danh không ai không bit. Và mt bên là ngi hâm m thm ngng m Hun Cao ã lâu nhng nay li phi làm nhim v qun giáo nhà tù, nhìn thy thn tng ca mình phi i vào ch cht.

Tâm nguyn ln nht ca ngi qun ngc là xin c ch vit ca Hun Cao. Nên trong cách hành x ca ngi qun ngc th hin s cung kính l ngha vi mt ngi hin ang làm t tù nm trong quyn qun lý ca mình.

Vi mt tng quan lc lng quan h ca h ban u s vô cùng cam go, th hin s cng thng. Nhng tâm nguyn ln nht ca qun ngc là c Hun Cao cho ch. êm nay là êm cui cùng Hun Cao còn sng là c hi cui cùng ca ngi qun ngc. Vy mun có c ch ca ngi t tù Hun Cáo viên qun ngc phi c ông Huân Cao tha nhn là ngi bn tri k ca mình, bi xa nay Hun Cao ch cho ngi tri k ch ca mình.

iu này tht vô cùng khó khn nh ngàn cân treo si tóc, bi trong mt Hun Cao viên cai ngc ch là mt k tm thng, không th nào tr thành bn tr k ca ông c. Vì vy xóa c khong cách này là vô cùng khó khn vi viên qun ngc. T tù Hun Cao là ngi trng tình ngha không bao gi ham công danh h vinh tin bc.

Cng không phi ngi tiêu nhân có th dùng chc quyn chèn ép khin ông phi khip s mà cho ch c. Hun Cao là con ngi khó lay chuyn lp trng ca Hun Cao.

Tuy nhiên, viên cai ngc li là mt ngi có tm lòng yêu cái p trong tro, bit thng tic ngi tài khin cho Hun Cao cm ng nên ông quyt nh cho ch viên qun ngc.

Và trong chn lao tù ó mt cnh tng xa nay cha tng thy. Ngi tù b gông cùm ni hôi hám, chn lao tù, mt ngi vit mt ngi bng mc mài, ni tm ti lao tù li din ra mt cnh tng p cao c.

Nguyn Tuân ã miêu t mt v p cu ri tâm hn ca mt con ngi, giúp con ngi xích li gn nhau hn, hiu nhau và ng cm vi nhau nhiu hn. ó chính là giá tr nhân vn nhân o ca tác phm Ch ngi t tù.

Ngh thut miêu t vô cùng tinh t ca nhà vn Nguyn Huân ã làm ni bt hình tng khng nh s tinh t, chin thng ca cái p trong cuc sng ca con ngi.

ông Tho