Phân tích truyện ngắn “Làng” của Kim Lân

bi: Phn tch truyn ngn “Lng” ca Kim Ln

Bi lm

Nh vn Kim Ln l nh vn hin i Vit Nam. ng c mt vn sng v cng su sc v ngi nng dn Vit Nam, nhng th chi dn gian mang ct cch nng dn. Kim Ln l ngi gn lin cuc sng ca mnh vi ngi nng dn, nhng tc phm ca mnh u gn lin vi ngi dn gn gi mc mc.

Kim Ln l mt ngi c cy bt iu luyn, mi tc phm ca ng u gn lin vi ngi nng dn vi mun mu mun v khc nhau.

Vit v ti nng dn hay ti khng chin truyn Lng ca Kim Ln l tc phm thnh cng. Nhn vt chnh ca truyn ngn chnh l ng Hai mt ngi trong lng c nhiu n tng tt p v qu hng v Lng ca mnh.

ng Hai chnh l mt ng lo nh nng cht phc, hin hu, c lng yu nc tha thit, t ho v qu hng ca mnh. ng gn b vi cch mng, quyt tm i theo khng chin v trung thnh vi s la chn vo c H Ch Minh v i.

ng Hai cng ging nh hng triu ngi nng dn khc, ng hai c nhng ci ng yu cng c nhng iu hn ch ca mnh. ng hay lam hay lm, chm ch cn c “ qu hng lm sut ngy khng c lc no ngi tay ngi chn”. ng lm g cng gii, cy rung, cuc t, lm vn… u gii c.

ng Hai l ngi sng qua nhiu thi k ca ch khc nhau. Thi phong kin ng l ngi nng dn lm thu cuc mn, m ch bn cng. Nhng t khi c ch mi c cch mng th ng Hai c hc ch, c cho rung t lm ch mnh t ca mnh.

tac pham lang cua kim lan - Phân tích truyện ngắn "Làng" của Kim Lân

Ci lng Ch Du ca ng Hai l ni ng sinh ra ln ln, ni chn rau ct rn ca mnh. ng cng rt t ho v lng ca mnh bi lng ng c loa thng tin cao nht khu, lng ng c lt xanh….

ng yu lng Ch Du ca mnh yu mt cch hn nhin, ngy th ca mt ngi nng dn t hc, nhng chn thnh su sc. Nhc li chuyn xa c nh vn Kim Ln vit vi ging vn chm bim nh nhng, su sc, th hin tnh cm ca nhn vt dnh cho lng ca mnh cho qu hng, ca mnh.
Quyt tm theo khng chin, t lng tin vo s lnh o ca c H Ch Minh l mt trong nhng nt p ca ngi nng dn lao ng. Khng chin th khp ni din ra khin cho ngi dn cng phi ng ln, rung ry l chin trng, cuc cy l v kh..

Nhng mt ngy ng Hai nghe tin st nh rng lng Ch Du ca ng lm hn gian, lng theo Ty khin cho ng Hai v cng au n chua xt. ng ti nhc ci gm mt bc i nm vt ra ging nh m nng nc mt trn ra c hng nghn cng, c lc ng chi chua cht.

ng bt u s ch nh khi m ngi ta khng mun cho mnh . ng ngh cng ngh nn i u quay v lng hay i ni khc. Nhng ng ngh nu v lng th phi theo Ty phi lm tay sai cho bn hn gian.

ng yu lng nhiu lm nhng lng m theo Ty th phi th. Chnh v vy, m ng khng mun quay li lng Ch Du na.

Lng trung thnh ca ngi nng dn vi v lnh t ca dn tc Vit Nam. ng l ngi yu nc, yu lng, yu qu hng ca mnh nhng tt c mi tnh cm u t di s tn vong sinh t ca t quc.

V th, khi ci tin tht thit ca ci lng Ch Du i theo Vit gian c ca chnh ng Hai sung sng vui mng. ng ti vui rng r, ng i khoe vi mi ngi, cp mt ca ng sng rc ln hung …

ng Hai i khp ni khoe tin lng Ch Du va lp chin cng ln, th hin nim vui ca ng s t ho ca mt ngi con yu nc. Khi ngi c gp li trang sch chng ta cm thy bi hi xc ng v tnh yu ca ng Hai dnh cho lng ca mnh v ngh thut to tnh hung truyn hp dn, khch tnh hi hp.

Tho Nguyn