Phân tích truyện ngắn “Lặng lẽ Sa pa” của Nguyễn Thành Long

bi: Phn tch truyn ngn “Lng l Sa pa” ca Nguyn Trung Thnh

Bi lm

Truyn ngn Lng l Sa pa ca Nguyn Thnh Longc vit trong nhng ngy thng i thc t vng Sa pa lnh gi. Thng qua tc phm nhng phm cht tt p ca con ngi trong thi bnh c tc gi Nguyn Thnh Longphc ha ln chn thnh gin d.

Hnh nh anh thanh nin khng tui khng tn c tc gi ti hin ln khin cho ngi c khng khi thn phc ngng m, bi anh thanh nin l ngi sng ht mnh v cng vic, cng hin, chm ch, nhit thnh

Nhn vt anh thanh nin hin r nhng c tnh chn thnh ng qu. Tc gi Nguyn Thnh Long ha s l ngi k v anh thanh nin th hin ci nhn khch quan chn thc.

Truyn ngn “Lng l Sa pa” khng c ct truyn, truyn khng c cao tro tht nt, m nt…Nhng li lm cho ngi c v cng xc ng. N ging nh nhan ca truyn vy “lng l” th hin s lng l sng, lng l cng hin ca nhng con ngi bnh d ni y.

Anh thanh nin l mt ngi sn sng cng hin v lao ng. Anh sng mt mnh trn ni cao Yn Sn ni quanh nm ch c lnh lo, ma ng cn c ma tuyt, gi bo. Ngy no anh thanh nin cng dy t mt gi sng leo ln ni i thu pht tn hiu do nng, gi, ma, bo…Cng vic kh khn nh vy nhng anh thanh nin khng bao gi cm thy bun chn, c n.

phan tich truyen ngan lang le sa pa - Phân tích truyện ngắn "Lặng lẽ Sa pa" của Nguyễn Thành Long

phn tch truyn ngn lng l sa pa

Tm s ca ngi thanh nin, c bc ha s gi k li vi thi trn trng, gn b vi lao ng nh mt vic lm n su bn r ngm vo tng mch mu th tht ca nhng ngi tr.

Mt mnh c n trn trm nh ni Phan xi png nhng chnh cng vic lm cho ngi thanh nin y cm thy lc no cng hnh phc. Cng vic l si dy kt ni anh vi tt c mi ngi. Anh thanh nin l ngi c trch nhim nhit huyt vi cng vic lun l vic tn tnh, cng hin ht mnh, th hin l ngi c trch nhim.

Anh thanh nin cn l ngi sng v cng ci m, thn thin, hiu khch, Ngay t ci cch anh mun tm ngi tr chuyn ngi thanh nin y khc cy chn ng xe i khi anh c dp ngh chn. Anh chy xung tr chuyn vi nhng ngi i cng cho bt thm ngi, l mt tri tim yu i, yu ngi, mt tri tim nhn hu m p.

Bc li xe gii thiu nhng v khch s c c hi ln thm nh ca anh thanh nin lm cho anh mng r v cng. Anh chn thnh mi mi ngi ln nh Yn Sn thm mnh.

Anh pha tr, hi hoa mi nhng ngi khch ti thm mnh. Ngi con trai y tuy sng mt mnh nhng v cng gn gng, ngoi cng vic anh cn nui g ly trng, ri trng nhng lung rau nn cuc sng lc no cng v cng tm tt.Anh cn mang hoa tng cho c k s tr, mang tr cho bc ha s gi, ri nhn sm cho bc li xe.

Khi nhn nhng quyn sch t tay bc li xe anh thanh nin mng r v cng. Anh coi nhng quyn sch nh l bu vt, bi n gip anh nng cao kin thc, tm hiu thm v cng vic ca mnh.
Nhng ngi nh anh thanh nin, chm ch, cn c, trn y nhit huyt lm cho t nc Vit Nam chng ta tr nn ti p hn.

Anh thanh nin l lp ngi tui tr trng thnh trong ha bnh nhng tinh thn lao ng lm vic ca anh khng km g cc bc n anh i trc. N th hin mt tm hn cao p, sng c l tng hoi bo, l ngi c nhiu nhit huyt trong cng vic, tm gng sng cho mi ngi.

Khng ch c anh thanh nin m trong truyn ngn “Lng l Sa Pa” cn rt nhiu nhn vt v cng ng yu khc nh c k s tr, bc ha s gi, bc li xe…H u l nhng con ngi nhit huyt vi cng vic ca mnh. Th hin tm hn sng cao p.

Thng qua truyn ngn “Lng l Sa pa” th hin sc hp dn lm lay ng lng ngi th hin nhng con ngi lao ng chn chnh, lun trn y nhit huyt, vi cng vic ca mnh xy dng mt t nc vn minh, ti p.

Tho Nguyn