Phân tích truyện ngắn “Tôi đi học” của Thanh Tịnh

bài: Phân tích truyn ngn "Tôi i hc" ca Thanh Tnh

Bài làm

Nhà vn Thanh Tnh là mt ngi vit c nhiu th loi c vn ln th, truyn ngn…Trên lnh vc nào ông cng gt hái c nhng thành tu nht nh. Trong các truyn ngn ca ông u cha ng nhng cm xúc trong tro, du dàng, ngt ngào, khin cho trái tim ngi c cm thy thn thc theo tng trang vit.

Truyn ngn "Tôi i hc" c in ln u trong tp truyn Quê m xut bn ln u nm 1941. ây là mt quyn sách th hin nhng xúc ng v k nim bui ban u tu trng ca chính tác gi cách ây hn bao mi nm.

Trong ký c ca tác gi thì k nim vui bun ca tui hc trò vn lu gi vn nguyên trong trái tim tác gi nh mi ngày hôm qua.

Bng ngòi bút sâu sc giàu cht th ca, tác gi ã gieo vào lòng ngi c mt cm xúc khó t th hin ni nim bâng khuâng khó t.

B cc bài vn truyn ngn c tác gi xp theo mt trình t thi gian hp lý t sm ti mun. Tác gi ã th hin nhân vt phát trin ng hành vi nhng s kin áng nh áng nh ca i ngi.

Ngày u tiên ca nm hc cu bé ngây th c m âu ym dt tay dn trên con ng vô cùng quen thuc ti trng. Cu bé ng trc ngôi trng tiu hc say mê ngm nhìn hi hp ch i c ti tên mình và nhng cm xúc lo lng khi ri khi bàn tay m áp ca m.

Tác gi Thanh Tnh ã kt hp hài hòa gia bút pháp miêu t và t s th hin cm xúc sáng to ca mình to nên nhng câu vn m cht tr tình.

phan tich truyen ngan toi di hoc cua thanh tinh - Phân tích truyện ngắn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh
Phân tích truyn ngn Tôi i hc ca Thanh Tnh

Khi m u truyn ngn tác gi th hin khung cnh thiên nhiên vô cùng khi gi, giàu cm xúc và n tng trong lòng ngi c. Mt khung cnh mùa thu tu trng vô cùng ti p, nhng chuyn bin ca thi tit khi giao mùa.

Tác gi Thanh Tnh ã gi m cho truyn ngn bng nhng cm xúc ny n trong lòng nh nhng cánh hoa mùa xuân ang mm ci khi ln u nhìn thy bu tri xanh bao la.

Câu chuyn dn dn gi m vi nhng mch cm xúc vô cùng tinh t, t nhiên. Tác gi ã s dng ngh thut so sánh vô cùng sâu sc và khéo léo.

Tác gi miêu t kt hp vi nhng hình nh vô cùng gi t th hin mt bc tranh mùa thu vô cùng nên th, giàu ngh thut.

Hình nh mt cu bé rt rè, nhút nhát np di bóng m ln u tiên n trng khin cho nhà vn khi nh li bui u tiên tu trng không th nào quên c cm xúc ln u tu trng.

Sau my chc nm nhng tác gi Thanh Tnh vn không quên c cm xúc khi mình vn còn là cu bé c m a ti trng ln u tiên trong mt bui sáng sm c m dt tay ti trng.

Trong tâm trng ca cu bé th hin s hoang mang, hi hp xen ln cm giác mi m, ca ln u c i hc. Tác gi Thanh Tinh ã miêu t li nhng cm xúc này vi nhng câu vn vô cùng tinh t. Cnh vt chung quanh u t dng thay i, dù con ng này ngày nào em bé cng i qua.

Ngày u tiên i hc là mt s kin trng i nht trong cuc i mt con ngi. Nó là k nim vô cùng thiêng liêng ca mt cu bé, là n tng khó phai sut i không th nào quên c. Cu bé t ngh mình hôm nay ã tht s ln lên không còn cùng i câu cá, á bóng vi my a bn thân nh bn thng Quý, thng Sn na.

Mt ý ngh vô cùng trong sáng th hin s ngây th vô cùng nghiêm túc ca mt cu bé ln u i hc, vi cu ây là s kin vô cùng quan trng, rt áng t hào.

Dc ng thy my cu nh tui bng tui cu bé c n mc chnh trang tm tt, tt c u vui v gi tên nhau trao cho nhau nhng quyn v quyn sách th hin s say mê háo hc. Nhìn nhng cnh tng nh vy nhân vt tôi bm tay ghì thì cht.

Trc mt cu bé là c mt khung tri mi m vô cùng l lùng. Cu và ám bn cùng trang la nào có khác gì mt chú chim nh ng bên b t ca mình nhìn bu tri xanh trc mt.
Chú chim mun bay i nhng còn ngp ngng nhng vn còn e s….

Trong trí óc non nt ngây th ca cu không th hình dung c mt th gii sp xy ra trong i mình trong mt ngôi trng vô cùng p .

Cu bé mang tâm trng lo s php phng mong mun c kt bn vi mi ngi, bit thy câu trong ngày u ti trng.

Sau mt hi xy ra nhng ting trong tu trng trong lòng cu bé thy nhng cu bé vô cùng lo lng, cm thy mình b v, lc lõng, ch có mt mình.

Nhng k nim ca cuc sng mãi vi thi gian th hin cm xúc vô cùng t nhiên trong sáng, th hin bút pháp ngh thut miêu t tâm lý nhân vt.

Nhà vn Thanh Tnh ã nói lên tt c nhng m giác mà tt c chúng ta u có ngày u tiên tu trng, th hin nhng k nim p sâu sc nht trong cuc i ca mi con ngi.

ông Tho