Phát biểu cảm nghĩ về mùa thu

bài: Phát biu cm ngh v mùa thu

Bài làm

Nu nh mùa xuân là mùa ca c cây hoa lá, mùa ca sum vy, t tri thiên nhiên có th m hoa kt trái, là mùa ca s âm tri ny lc, sau nhng ngày ông rét but nhng mm non phi thu mình bé nh.

Thì mùa thu li cho ta nhng cm giác vô cùng d chu vi bu tri trong xanh hn, nng không còn gt gng nh màu hè mà du dàng tri thm vàng trên nhng con ng ang i mu lá.

Mùa thu vàng mang n con cho ngi s mênh mang, man mác, mt cm giác khoan khoái vô cùng th thái, khi chúng ta c ngm nhìn nhng óa cúc vàng, nhng cánh ng lúa chín thng cánh có bay, mùi hng i thm ngát trong nhng chic túi khi bà i ch v… Tt c to cho chúng ta mt bu không khí thanh tao, tinh khit vô cùng d chu.

Sc vàng ca mùa thu tht long lánh, nó sóng snh ta nh nhng git mt ông ngt ngào hp dn ngi nhìn vi nét ti tn du dàng.

Mùa thu nh gic m du dàng a chúng ta hòa mình vi thiên nhiên quên i nhng lo toan mt mi ni ô th n ào, nhiu bon chen, cng thng. Thu ti cho chúng ta có th sng chm li, nhìn li bn thân mình và nhng ngi xung quanh có th bit mình úng sai, c mt nhng gì gia bn b lo toan thng nht.

phat bieu cam nghi ve mua thu - Phát biểu cảm nghĩ về mùa thu
Cm ngh v mùa thu

Nhng cn gió thu tht tinh nghch, nó ùa gin ùa mình vào mái tóc nhng bn n sinh khin các bn lúng túng vi vàng mt, nhng chic lá vàng trên ph nh nhàng ri xung chân nhng ngi i b, mt cm giác nh nhàng và bình yên bit bao.

Nhng cn gió thu heo may thi vê vng vn cho con ngi cm xúc tht l, có chút gì cm thy n lnh thy mình tht nh bé gia bao la t tri, nhng vn mun giang tay ôm tt c vào lòng mà hít hà tht mnh cái mùi v trong veo ó.

Nghe vng vng bên tai nhng bài hát v mùa thu làm xao xuyn lòng ngi. Ting chin hót líu lo cao vút ngân dài to nên mt bn giao mùa vô cùng hoàn m.

Nhng khóm hoa hng trc vng nhà ang kiêu hãnh khoe lp áo mi vi nhng chic cánh mn màng ta hng trong nng. Nhng bông hoa sa trng ngn tinh khit nh dòng sa m cng nng nàn du mình trong làn gió, nhng khóm hoa ci e p chúm chím vi b váy màu vàng ti ng ánh. Mùi thm ca hoa qu vng trên vai áo ca nhng bn n sinh trong ngày tu trng làm say m lòng ngi.

Mt th gia v không th nào quên c khi nhc ti mùa thu ó chính là nhng cn gió heo may, tng còn nhè nh không gào thét, kêu rú nh nhng cn gió mùa ông Bc, cng không nó nh nhng cn gió Lào mùa h. Gió heo may nhè nh thi vào qua ô ca s làm cho con ngi kh rùng mình, nhng ch là mt s git mình khi mùa thu ã ti.

Nhc v mùa thu hc trò chúng mình không ai có th không nh ti ngày khai ging, ngày tu trng sau nhng ngày hè ngh ngi, i du lch, v quê thm ông bà, thì nhng ngày tu trng là cm giác vô cùng tuyt vi khi c gp li thy cô bn bè và mái trng thân thng. Vi nhng ngi chuyn cp thì ngày tu trng li càng cho con ngi ta cm giác mi m hn bi bc sang mt ngôi trng mi, thy cô bn bè mi nhiu s b ng trong nhng ôi mt trong veo.

Vi nhng cu hc sinh thì ngày tu trng gi li mt cm giác nh nhung bi hi, m c c quay li tui thn thiên, c sng li mt ln na cái tui nht qu nhì ma th ba hc trò y. Có nhng iu cha làm c, có nhng li lm khin chúng ta day dt mang theo trong hành trang vào i. Nhng cng có nhng cm xúc nghn ngào, nhng k nim khin ta nh mãi không th nào quên.

Nhng con ngi Hà Ni thì mùa thu còn có rt nhiu th quà vô cùng c trng nh cm làng Vòng mùi v ca nhng ht cm thm do n kèm vi chui tiêu chín va ti to nên mt món n có mt không hai, mà ai ã tng nn th mt ln s nh mãi cái hng v ngt ngào thanh thanh ca nó.

Mùa thu ti mang cho con ngi tht nhiu cm xúc, nhng vn vng chm n, nhng ni bun vu v, to nên cho chúng ta mt hi th rt i, nó khin cho con ngi xích li gn nhau hn, nhìn nhau bng ôi mt chân thành, nhiu s yêu mn hn. Có l cng vì vy mà tôi rt yêu mùa thu, mùa thu ca tôi tht tuyt vi, và mi nm tôi u mong ch nó ti bên mình.

ông Tho