Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong “Lặng lẽ Sa pa” của Nguyễn Thành Long

bài: Phát biu cm ngh v nhân vt anh thanh niên trong "Lng l Sa pa" ca Nguyn Thành Long

Bài làm

Truyn ngn "Lng l Sa pa" là tác phm c sang tác khi nhà vn Nguyn Thành Long i thc t ti vùng cao, s thân thin ca nhng con ngi ni ây làm cho tác gi vit tác phm y tính nhân vn, th hin tinh thn sng lc quan yêu i ca nhng con ngi yêu lao ng.

Khi chúng ta gp trang sách li nhng trong lòng vn c mãi vn vng, xao xuyn trc v p tâm hn ca nhng con ngi, nhân vt trong truyn "Lng l Sa pa" c bit là nhân vt anh thanh niên.

Nhng nhân vt trong tác phm "Lng l Sa pa" dù c nói ít hay nhiu nhng mi ngi u toát lên v p cao quý ca mình, khin ngi c vô cùng khâm phc. Trong ó nhân vt trung tâm ca tác phm chính là anh thanh niên cho ngi c nhng n tng khó th nào phai nht, vô cùng sâu sc.

Anh thanh niên là ngi có tm lòng nhân hu, yêu ngh, yêu i, có tinh thn trách nhim vô cùng cao vi công vic ca mình, dù ó là công vic vt v, nhàm chán. Thông qua li gii thiu ca bác ha s già thì anh thanh niên chính là ngi cô c nht th gian.

Bi anh sng mt mình trên nh Yên Sn cao hn 2600m bn bên xung quanh ch toàn mây mù, cây c bao ph lnh lo bi xng mui. Anh thanh niên là ngi làm ngh khí tng thy vn làm ngh o nng, o ma, o gió, o bão..

lang le sapa cua nguyen thanh long - Phát biểu cảm nghĩ về nhân vật anh thanh niên trong "Lặng lẽ Sa pa" của Nguyễn Thành Long
Phát biu cm ngh nhân vt anh thanh niên trong "Lng l Sa pa" ca Nguyn Thành Long

Ni anh sng n c ch có mt mình ch mt mình anh vi cây ci, và công vic. Nhng anh không thy mình n c, anh bo cháu có công vic ri làm sao cháu cô c c, vi anh công vic va là nim vui, va làm bn, là nim say mê ca mình.

Sng mt mình nhng anh không cm thy lòng mình lnh lùng, óng bng, khó tính.. mà ngc li anh rt thèm ngi gp ai cng ti ci nói chuyn tâm tình, th hin tm lòng yêu ngi yêu i ca mình. Anh thanh niên cng vô cùng hiu khách, luôn m ca mi mi ngi lên thm mình.

Anh sng trong iu kin thiu thn phng tin vt cht nhng vn luôn th hin lòng yêu công vic ca mình, nhit huyt vi công vic, bit vun vén cho i sng cá nhân luôn sung túc.

Ngoài ra làm vic anh có chn nuôi gà ly trng, trng thêm rau xanh, ri trng hoa… Cuc sng ca anh ch có mt mình nhng cn phòng nh luôn ngn np sch s, n lng lc cng khá y tm tt.

Anh cng là ngi ham hc hi, cu tin trong công vic, anh thng xuyên nh bác lái xe xung xuôi mua giúp mình nhng quyn sách, khi nhn nhng quyn sách t bác lái xe anh quý nó vô cùng mng quýnh.

Trong tính cách ca anh thanh niên có rt nhiu c tính áng quý, không ch mn khách, ci m, lng thin, mà anh còn là ngi bit quan tâm ti ngi khác, th hin tm lòng sâu sc bit thng yêu con ngi xung quanh mình.

Anh biu bác lái xe nhng ca tam tht mình trng c ca mình khi bit v bác ang m, biu cô k s tr nhng bông hoa trong vn ca anh, tt c nhng th anh trng c anh u chia s vi mi ngi.

Nhng hành ng nhng món quà tuy nh nhng th hin tm lòng áng quý, nhân hu bit quan tâm ti ngi xung quanh ca nhân vt không tên, không tui, sng âm thm lng l nhng nhng vic anh làm li ta sáng vô cùng.

Công vic ca anh thanh niên khá vt v, nhng anh không mun ri xa nó bi xa nó anh cm thy bun vô cùng, anh âm thm cng hin sc lc trí tu, s nhit huyt ca mình cho quê hng. Anh có c tính khiêm nhng, t tn vô cùng áng quý, khi bác ha s già mun v anh nh mt tm gng tui tr tiêu biu, thì anh t chi ngay. Anh cm thy mình vn cha xng áng, còn nhiu ngi xng áng bác v hn cháu.

c tính khiêm tn, nhún nhng càng làm cho anh thanh niên tr nên áng quý hn bao gi ht. Anh nguyn là ngi âm thm làm công vic không ai làm, anh âm thm hy sinh tui tr ca mình sng mt mình lm li trên núi cao nhng không mong ngi ta ghi công sc lc ca mình.

Nguyn Thành Long ã s dng ct truyn vô cùng nh nhàng, vi nhng chi tit vô cùng xúc ng, th hin s tinh t ca tác gi trong miêu t nhân vt anh thanh niên, to nên ct cách vô cùng áng quý cho nhân vt này.

Hình nh anh thanh niên khin cho ngi c vô cùng xúc ng, bi tâm hn cao quý ca mt con ngi vi nhng c tính vô cùng cao p, giàu lòng hy sinh, nhit huyt vi công vic, yêu i, luôn lc quan sng tích cc.

Thông qua tác phm "Lng l Sa pa" nhà vn Nguyn Thành Long mun ca ngi s hy sinh thm lng ca nhng ngi lao ng không tên, không tui nhng h vn âm thm lng l ta hng, cng hin sc lc, trí tu ca mình cho quê hng t nc. ó là s hy sinh vô cùng cao quý, th hin tm lòng cao p ca ngi lao ng dù trong thi chin hay thi bình cng áng trân trng.

ông Tho