Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao

bi: Pht biu cm ngh v truyn ngn “Lo Hc” ca Nam Cao

Bi lm

Nh vn Nam Cao l mt nh vn hin thc ni ting ca nn vn hc Vit Nam. ng c nhiu tc phm v cng ni ting gy c ting vang, c sc lay ng ln ti nn vn hc nc nh. Trong truyn ngn “Lo Hc” th hin ni thng kh ca ngi nng dn trong cnh ngho kh, tng qun, b ch p bc bch ti ng cng, khng c li thot.

Thng qua tc phm “Lo Hc” nh vn Nam Cao mun t co ti c ca ch c. Mt x hi x y con ngi ti ng cng.

Nhn vt lo Hc l mt ngi nng dn ngho kh sut i sng trong cnh ngho i. Lo Hc ga v t sm, ch c mt ngi con trai duy nht lm ngun vui, nim an i ca i mnh. Lo thng con v b bn, nhng hon cnh ngho qu khin con lo phi b lng i vo n in cao su lp nghip.

Con trai lo b x ra i m gic mng lm giu gia mt vng t ni ting l khc nghit, bc lt sc ngi ti tn xng ty. Trc khi i con trai lo c mua v mt con ch. N chnh l ngi bn thn thit duy nht ca lo Hc trong cuc sng c n bun ti ca mnh.

Cuc sng ngy cng kh khn, lo n g con ch n . Lo sp sa khng nui ni n na ri. Lo th c th n c khoai, ca chui, sung luc. Nhng, ch ch th khng th, n khng th sng lay lt, qua ngy nh ng lo c.

Lo Hc thng con ch nh chnh con trai ca mnh, mi tm t tnh cm ca mnh lo u tm s vi n. Nn khi lo quyt nh bn con ch i lng lo au nh c ai ct tht mnh vy.

Chnh v vy lo ngh tt nht lo khng nn sng na, nn li s tin m lo dnh dm c cho a con trai duy nht ca mnh.Mt l do na khin lo phi t t chnh l v lo mun gi li mnh vn ca mnh cho con trai lo. Mnh vn ny chnh l ti sn duy nht ca lo c th cho con trai ca mnh, ch khi n ly v th cn c ch m .

Cn c mnh t cm ri nhng, mnh t y cng ang c nguy c b chim mt khi m gia nh lo B Kin ang nhm nhe chim mnh vn ca lo. Nhiu ln lo B Kin cho ngi lm sang mun mua li mnh vn. Nhng lo Hc khng b, nn lo B Kin ang m mu cp khng mnh vn ca lo Hc.

phan tich nhan vat lao hac - Phát biểu cảm nghĩ về truyện ngắn "Lão Hạc" của Nam Cao
Phn tch nhn vt Lo Hc ca Nam Cao

Ngh vy, nn lo Hc t sp xp cho mnh mt ci cht, mt cuc ra i gp ng b t tin, t gii thot cho cuc i mnh. Cuc sng ca nhng ngi nng dn nc ta trong giai on trc cch mng thng Tm tht l au xt bit bao, ngi nng dn phi chu mt c hai ba tng lp bc lt.

Lo Hc chnh l hnh nh i din cho ngi nng dn y, lo b bc lt b ch p ti mc cng qun. Nhng d th no lo vn gi c nhn phm, o c ca mnh, khng cho than danh mt i ca lo b ci ngho i lm vn c.

Lo Hc cht. Nhng ci cht ca lo li lm cho tc phm ca Nam Cao tr nn bng sng, bi tinh thn nhn vn cao c ca con ngi. N khin cho ngi ta va cm thng va n phc lng t trng ca mt ng lo nng dn ngho kh.

Lo cht nhng vn quyt gi c mnh vn cho con trai mnh, bi tnh thng con v b bn. Lo cht nhng khng mun lm phin ly ti mi ngi, ti b con lng xm. Mt ngi n ng c lng t trng, t tn. Ci cht ca lo Hc mun t co ti c ca ch phong kin thc dn.

c tc phm “Lo Hc” ca Nam Cao khin ngi c v cng nghn ngo xc ng, ngi ta khng ch cm nhn c s au kh ca mt mnh lo Hc, m cn cm nhn c c s bn cng ca c mt x hi, nhng con ngi nh Binh T v ngho kh qu m tr nn hn ngi, bin cht, ch thc cht nhng ngi ny u ng thng c.

l hnh nh ng gio c hc thc, c c hiu bit nhng li loay hoay khng tm ra gii php cu thot cuc i mnh khi p bc bc lt, khi ni lo cm o go tin, tt c nhng nhn vt trong tc phm “Lo Hc” u v cng ng thng. Tt c nhng s phn, nhng kip ngi u ang phi ngp ln trong b kh, chu cnh lm than n l, chu cnh p bc bc lt v cng tn nhn.

Chnh ci ngho khin cho ng gio phi bn i nhng quyn sch m mnh v cng yu qu, trn trng hn c mng sng ca mnh i ly c ba cm no cho con ci. Tt c u xoay vn trong ni thng kh ca nhn loi, khng tm ra li thot ca mnh.

Thng qua s tinh t, lng nhn vn su sc ca mnh tc gi Nam Cao vit ln mt cu chuyn v cng cm ng v s phn ngi nng dn ngho kh. Thng qua tc phm ca mnh nh vn Nam Cao mun ni ln ci nhn nhn sinh quan v su sc ca tc gi.

Tho Nguyn