Săn đón những câu nói hay về tình yêu buồn chạm vào trái tim sâu sắc

Nhng cu ni hay v tnh yu bun ngha hay c sc lun c ng o bn c yu thch v chia s. Tnh yu l mt gia v khng th thiu trong cuc sng, mt tnh yu chn thnh lun c ngng m. Trong tnh yu ngoi nhng lc hnh phc bt tn th khng th trnh nhng ci v, hiu lm khin i la mt mi chn nn. Nu bn ang cm thy chnh vnh th hy cng chng ti theo di bi vit ny nh!

Chn lc nhng cu ni hay v tnh yu bun hay nht

Nhng cu ni hay v tnh yu lun cha ng nhiu ni nim su sc nht. Tnh yu cho ta tri qua nhng cung bc cm xc su sc nhng bi vy ta mi thy cuc sng chng ta thm ngha. Tnh yu lun cho ta nhng bi hc gi tr, mi vp ng s gip ta trng thnh hn trong cuc sng bi th hy yu ht mnh, hi sinh ht sc nh! Cng theo di nha!

1. Trn i ny khng c ngi v tm, ch l tm ca h khng hng v bn m thi.

2. Tht d dng lm quen vi mt ngi xa l, nhng tht kh qun i mt ngi xa l tng quen.

3. au kh nht l khi yu ai , thng ai m khng th bn, khng th ni ra ni lng ca mnh vi ngi y.

4. By gi ti mi au kh nhn ra mt s tht l c nhng ngi ch c th trong tim ta ch khng bao gi c th bc cng ta i n cui cuc i.

5. ng li dng nhau lc cm thy c n, ri ngonh mt lm ng khi thy mnh n

6. m nay, m mai, m sau na .. Ti nh 1 ngi cha tng nh ti

7. Ni bun ln nht khi lc no cng phi t ra mnh l ngi ang hnh phc. Ni au ln nht l lun phi c gng mn ci.

8. Khi yu s nht l ngi ta vn nhn li yu nhng trong tri tim ca h cha bao gi xut hin hnh bng ca mnh.

9. Tht ng s nu bng dng mt ngy mnh thc dy v nhn ra rng mnh khng c ai v khng cn iu g ch i

10. Tnh yu ca anh nh nhng nh gi, mong manh nh nng v li trong tim em cay ng ngt ngn

11. C gng qun ngi mnh yu cng ging nh cch m mnh c gng nh mt ngi cha tng gp

12. i khi ch mt khong trng ca anh li, m c th gii ngoi kia cng khng th lp y khong trng trong tim em

13. Nu bn tht s quan trng vi mt ngi, th ngi s lun c thi gian dnh cho bn: khng l do, khng di tr v khng tht ha

14. Cm n ai v tm hi ht ri ti bit mnh nn dng li u

15. Ln cui cng em khc v anh. Em s ngng khc v ngng c s yu thng

16. Hnh phc th chng c bao lu m ni au th in su khng th xa

17. Ci lnh nht khng phi l khi ma ng sang, m l s v tm hi ht t ngi m bn tng xem l tt c

18. C nhng ngi mnh yu m khng th gn c. V cng c nhng ngi yu mnh nhng khng th c

19. Qu kh bt buc ai phi yu mnh. V cng kh hn khi p bn thn mnh phi ngng yu ai

20. Yu mt ngi khng yu mnh ging nh m mt cy xng rng, cng m cht cng lm bn thn mnh au hn21. Ch cn khong cch xa, thi gian lu th d c quen thuc n th no cng s tr ln xa l

22. Khng phi vt thng no chy mu mi l au nht. C nhng vt thng khng nhn thy mu mi thc s l vt thng au nht

23. Ai cng s c thi im cm thy cuc sng tht ti t, mt mi bt lc vi mi th, ch mun i mt ni tht xa, khng cn bit im n, khng nh trc ngy v

24. Cuc sng th ngn m ni au th di. Qun sng hay sng qun? C l ta nn lnh lng hn mt cht, d dng ng dy bc tip khi vp ng, dng cm gt i nc mt v tm li n ci

25. ng lng ph thi gian trong cuc i ghen ght vi ngi khc. i ngn lm, yu thng cn cha , bi chng ta ch c mt ln sng

26. Vn bit rng qu kh ng sau, v phi sng cho nhng g pha trc. Nhng i khi i chn vn bc ngc dn ta v tm kim nhng ni au

27. Ngi d ci cng l ngi d khc, nhng khi au kh tan nt nht th h s im lng

28. i khi t nh lng phi dng cm gt b tt c mi th khin ta mt mi, nhng do d v l tr khng th thng ni tri tim

29. N ci vn lun trn mi nhng cuc sng ca ti t trc n nay cha bao gi l n

30. Ngi i thng lnh lng vi nhng li chn tht nh nc . M i vi nhng li h ngn th li st sng nng nn

31. Cuc sng cng ging nh con tu trn ng ray. Ch c th tin v pha trc ch khng th li li

32. Nhiu lc ch mun mi nh mt a tr thy cuc sng tht bnh d, vui th ci m bun th khc. Khng n o vi v, khng p lc c yu thng tht nhiu m khng cn phi p tr

Nhng cu ni hay v tnh yu bun ngn gn hp dn nht

Nhng cu ni hay v tnh yu bun ngn gn c nhiu ngi chia s nhm by t nhng tm trng bun chn, au n ca mnh trong tnh yu. Chng ta chp nhn yu l chp nhn bn thn s phi chu nhng lc ci v v tn thng. Tuy nhin tnh yu s mi p nu c hai lun chan thnh i i vi nhau. Cng nhau theo di ngay nh!

1. au kh nht l khi yu ai , thng ai m khng th bn, khng th ni ra ni lng ca mnh vi ngi y.

2. By gi ti mi au kh nhn ra mt s tht l c nhng ngi ch c th trong tim ta ch khng bao gi c th bc cng ta i n cui cuc i.

3.Khi bn bit c rng bn mun dnh trn thi gian cn li ca cuc i bn cnh mt ai , bn ch mun bt u cng sm cng tt.

4. ng li dng nhau lc cm thy c n, ri ngonh mt lm ng khi thy mnh n.

5. Khi ht duyn, ht n, cho d cng mt thnh ph, ht th cng mt bu khng kh, cng khng d dng gp c nhau.

6. c nhng li chia tay khng phi v ht yu ! M n gin ch v khng bn nhau c na

7. Mi tnh u lun p hon m. Cho n khi mt trong hai ngi tm thymi tnh th hai.

8. Ni li xin li khng phi lc no cng c ngha l bn sai v ngi kia ng.

iu y ch c ngha rng bn coi trng mi quan h vi ngi y hn ci ti ca bn m thi

9. C lNn dng li thi

Yu lm g khi ngi ta khng yu mnh

C l Phi bung tay thi

qu xa nu gi ly bn tay ai

C l n lc phi hc cch qun 1 ngi

ng nh n h naNu khng.Tri tim s au y (khuyt danh)

10. Ni bun ln nht l c t ra hnh phc

Ni au ln nht l lun c gng mm ci.

11. Tnh yu

i lc ng tin vo li ni.

Hy nhn vo nhng n lc v c gng

m ngi y lm v bn.

12. C l?

Ti yu nhiu hn ti tng v iu cng lm ti tn thng nhiu hn ti ngh.

13. Chy qu lu? s mt

ng qu lu? s mi

Vp qu nhiu? s au

i qu lu? s chn

V th:

ng chy theo nhng g khng thuc v mnh.

ng ng i nhng g m mnh khng thy trc mt

Vp ng phi bit t mnh ng dy

V? ng ch i nhng g khng bao gi n.

14. n mt lc no bn cht nhn ra rng:

C nhng ngi ch c th trong tim bn ch khng th cng bn i ht cui cuc i.!!!

15. Tnh yu? Cng ging nh i giy vy?

Chic p th ko i va?

Chic va th ko p nht?

Hy chn cho mnh i va chn v hp vi bn?

Ch ng chn i p nht m ko va chn?

V chn bn s au?

Khng thoi mi Yu hon ho mt ngi ch ng tm mt ngi hon ho yu.?

16.? Con Gi yu bng tim.

? Nhng li khc bng mt

? Nhng 1 khi h khc bng n ci tc l h b tn thng qu ln.

17. V tri t trn, nn nhng ngi yu nhau s li v vi nhau.

Ngi ta vn ni nh vy.

Ri cht nhn ra rng, nim tin v thc t khng ging nhau.

Tri t trn nhng vng trn li qu ln. Khng phi tnh yu no cng i ht vng trn y.

18. c g tri tim mnh l nc

khng c nhng vt xc bn trong

Nu cm xc m din t c thnh li

Th

Con ngi ta chng phi gng ci khi au n

19. C nhng vt ct tuy cha lnh nhng vn li so.

C nhng k c tuy xa m nhng mi l ni au.

20. Khi mt ngi yu bn ch cn bn nhu my ngi cng cm thy lo lng. Nhng khi ngi ta ht yu bn th d c khc sng c mt ngi cng chng quan tm.

21. Nh li qu kh ch lm ta thm bun.

Nhc li k nim ch lm lng thm au.

Thi th c qun mau ni au cha tng tn ti.

22. Khi ai lm ta tn thng, ta hc c cch tr nn mnh m. Khi ai ri b ta, ta hc c cch tr nn t lp hn.

23. Trong tnh yu, ti khng thi ch i, khng phi ch i mt ngi no s yu ti, m l ch i cho n khi ti c th qun i v ngng yu ai .

24. Trn i ny khng c ngi v tm. Ch l tm ca h khng hng v bn m thi.

25. C nhng ngi ch ch mnh ni mt cu li.

C nhng ngi ch ch mnh di mt ln b i.

26. Khi bn yu tht lng mt ai bn s hiu s im lng ca ngi ta c sc tn ph nh th no trong tim bn!

27. Bi kch trong tnh yu m ngi con gi no cng phi s, chnh l yu nhm ngi

28. Hy chn mt kt thc bun thay v mt ni bun khng bao gi kt thc.

29. Ti cng c tnh yu ca ring mnh, ch c iu ngi ti yu cha tng yu ti.

30. Tha th th d dng nhng tin tng mt ln na th khng d dng nh vy.

31. Ci lnh nht khng phi l cn gi khi tri sang ng m l s v tm ca mt ngi m bn xem l tt c.

32. Nu bn c mi c chp bn cnh mt ngi khng tt th chng bao gi bn tm c ngi s lm bn hnh phc hn.

Khm ph nhng cu ni hay v tnh yu bun bng ting Anh n tng

Nhng cu ni hay v tnh yu bun bng ting Anh c sc v mi m thi gian gn y ang gy st trn cng ng mng. Nh nhng cu ni ny m chng ta d dng by t tnh cm v suy ngh ca bn thn n vi mi ngi. Cng theo di nh!

1. In this life we can not do great things. We can only do small things with great love.

Trong cuc i ny nu khng th thc hin nhng iu ln lao th chng ta vn c th lm nhng vic nh vi mt tnh yu ln.

2. One cannot love and be wise.

Ngi ta khng th sng sut khi ang yu.

3. Just because someone doesnt love you the way you want them to, doesnt mean they dont love you with all they have

Nu mt ai khng yu bn c nh bn mong mun, iu khng c ngha l ngi khng yu bn bng c tri tim v cuc sng ca h.

4. You may only be one person to the world but you may be the world to one person.

i vi th gii ny bn ch l mt ngi nhng i vi ai bn l c mt th gii.

5. It only takes a second to say I love you, but it will take a lifetime to show you how much.

Ti ch mt 1 giy ni ti yu bn nhng phi mt c cuc i chng t iu .

6. They say as long as at least one person cares for you, life isnt a waste. So when things go terribly wrong, and you feel like giving up, please remember you still got me.

Ngi ta ni rng, nu c t nht mt ngi quan tm n mnh, th cuc i vn ng sng. V th, khi no m gp rc ri hay em mun b cuc, hy nh rng cn c anh em nh!

7. A great lover is not one who lover many, but one who loves one woman for life.

Tnh yu ln khng phi yu nhiu ngi m l yu mt ngi v sut i.

8. Hate has a reason for everything but love is unreasonable.

Ght ai c th nu c l do, nhng yu ai th khng th.

9. A man falls in love through his eyes, a woman through her ears.

Con gi yu bng tai, con trai yu bng mt.

10. Believe in the sprit of love it can heal all things.

Tn vo s bt t ca tnh yu iu c th hn gn mi th.

11. A cute guy can open up my eyes, a smart guy can open up, a nice guy can open up my heart.

Mt thng kh c th m mt, mt g thng minh c th m mang tr c, nhng ch c chng trai tt mi c th mi c th m li vo tri tim.

12. When you love someone and you love them with your heart, it never disappearswhen youre apart, and when you love someone more and you ve done all you can do, you set them free. and is that love was true, when you love someone, it will alll come back to you.

Khi bn yu mt ai vi tt c tri tim mnh, tnh yu s khng bao gi mt i ngay c khi bn phi chia xa.Khi bn yu mt ai v d bn lm cho tt c m vn khng c p li th hy h ra i, v nu tnh yu l chn tht th chc chn rng n s tr v vi bn.

13. I love you like my life,do you know why? Because you are my life…

Anh yu em nh yu cuc sng ca chnh mnh, em bit ti sao ko? V em chnh l cuc sng ca anh.

14. Love consists in desiring to give what is our own to another and feeling his delight as our own.

Tnh yu l nim kht khao c dng hin bn thn v cm nhn nim vui ca ngi khc nh ca chnh mnh.

15. I want a person who comes into my life by acident, but stay on purpose.

Ti mun mt ngi bc vo cuc i ti mt cch ngu nhin nhng v ti m li.

16. Bried is life but love is long.

Cuc i ngn nhng tnh yu th trng cu

17. If you love someone, showing them is better than telling them. If you stop lovingsomeone, telling them is better than showing them.

Meeting you was fate, becoming your friend was a choice, falling in love with you beyond my control.

Gp em l nh mnh, tr thnh bn ca nhau l la chn cn yu em l vt ra ngoi tm kim sot ca ti

18. Real love is not based on romance candle light dinner and walks along the beach. Infact, it is based on respect, compromise, care and trust.

Mt tnh yu thc s khng phi l mt bui ti lng mn di nh nn lung linh hay bui bui do quanh b bin. Thc t n da trn s tn trng, cam kt, quan tm v tin tng

19. You come to love not by finding the perfect person, but by seeing an imperfect person perfectly.

Chng ta khng cn tm mt ngi hon ho yu m l nhn nhn s hon ho trongnhng ngi khng hon ho

20. In your darkest hour, when you feel scare some things, just remember this: Ill always be here for you. Im not an angle and I cant change your fate but Id do anything for you because you are my mate!

Trong thi khc u m nht, khi m em s hi iu g , hy nh rng anh lun bn em. Anh khng phi l thin thn v anh khng th thay i c s mnh ca em nhng anh s lm mi iu cho em bi v em l mt phn ca i anh.

21. Do you know why the marriage ring is placed at the fourth finger from the thumb of your hand? Because its the only finger that has a vein which is directly connected to your heart.

Bn c bit ti sao nhn ci li eo ngn p t. l bi v ch ngn ny c mt tnh mch kt ni vi tri tim ca chng ta.

22. Life has taught us that love does not consist in gazing at each other but in looking outward together in the same direction.

Cuc i dy chng ta rng tnh yu ko phi l nhn ln nhau m l nhn v chung mt hng.

23. The hunger for love is much more difficult to remove than the hunger for bread.

Cn i tnh cm au kh hn nhiu so vi cn i th xc.

24. For you see, each day I love you more

Today more than yesterday and less than tomorrow.

Em s thy rng mi ngy anh cng yu em. Hm nay nhiu hn hm qua v t hn ngy mai.

25. Let your love be like the misty rains, coming softly, but flooding the river.

Hy tnh yu ca bn nh nhng cn ma m sng, n nh nhng nhng lm lt c dng sng.

26. I looked at your fare my heart jumped all over the place.

Khi nhn em, anh cm gic tim anh nh lon nhp.

27. If Im in Hell and you are in Heaven, Ill look up and be glad of you. But if Im in Heaven and you are in Hell, Ill pray to God to send me down because the heaven is not heaven without you!

Nu anh di a ngc v em trn thin ng, anh s ngc ln nhn v hn hoan cng em. Nhng nu anh trn thin ng v em di a ngc, anh s cu tri gi anh xung bi anh bit rng thin ng s chng cn l thin ng na nu thiu em

28. When it hurts to look back and you are scared to look ahead look beside you, Ill always be there for you!!

Khi nhn li mt iu au kh v em s nhn v pha trc Em hy nhn sang bn cnh ni m anh lun i em.

29. Love is like the air, we cant always see it but we know it is always their! Thats like me, you cant always see me but Im always there and you know Ill always love you!

Trn y chng ti chia s n cc bn nhng cu ni hay v tnh yu bun n tng v ngha nht. Nhng cu ni ny lay ng hng triu tri tim su sc. Tnh yu l mt gia v khng th thiu m bt c ai cng mong mun mnh c c. Nhng cung bc cm xc trong tnh yu d c au thng nhng nh chng ta mnh m hn. Cm n theo di bi vit ny ca chng ti nh!