Soạn bài Con Gái

Soạn bài Con Gái

Hướng dẫn

A- KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM

Giọng đọc toàn bài là giọng kể, âm điệu nhẹ nhàng, thủ thỉ. Biết ngừng nghỉ đúng chỗ có các dấu câu, nhằm diễn tả được rõ ràng tâm trạng, tình cảm và sự suy nghĩ của bé Mơ trước những quan niệm sai trái, lệch lạc về nam, nữ của một bộ phận người trong xã hội. Biết lên giọng, xuống giọng sau những câu cảm, câu kể.

B- TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

Câu 1: Những chi tiết nào ở trong bài cho thấy ở làng quê Mơ vẫn còn tư tưởng xem thường con gái?

Trả lời: Đó là những chi tiết:

-Lại một vịt trời nữa (câu nói của dì Hạnh tỏ ý thất vọng).

– Cả bố mẹ Mơ đều có vẻ buồn buồn (thể hiện quan niệm xem thường con gái, trọng con trai).

Câu 2: Những chi tiết nào chứng tỏ Mơ không thua gì các bạn trai?

Trả lời: Đó là những chi tiết:

-Ở lớp, Mơ là học sinh giỏi (không thua kém về học tập).

-Đi học về, Mơ tưới rau, chẻ củi, nấu cơm giúp mẹ (Biết làm được tất cả mọi việc, có ý thức giúp đỡ gia đình).

-Bố đi công tác, mẹ mới sinh em bé, Mơ đảm đang mọi công việc nhà (Biết giúp đỡ gia đình khi bố mẹ gặp hoàn cảnh khó khăn).

-Mơ dũng cảm lao xuống ngòi nước đế cứu Hoan (một hành động dũng cảm không thua nam giới).

Câu 3: Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ có thay đối quan niệm về “con gái” không? Những chi tiết nào cho thấy điều đó.

Trả lời: Sau chuyện Mơ cứu em Hoan, những người thân của Mơ đã thay đổi quan niệm về “con gái”.

-Những chi tiết cho thấy sự thay đổi đó là:

+ Bố ôm Mơ chặt đến ngộp thở.

+ Cả bố và mẹ đều rơm rớm nước mắt thương Mơ.

+ Dì Hạnh nói: “Biết cháu tôi chưa? Con gái như nó thì một trăm đứa con trai cũng không bằng”.

Câu 4: Đọc câu chuyện này, em có suy nghĩ gì?

Trả lời: Em có thể nói lên những suy nghĩ của mình như sau: Câu chuyện đã cho em thấy: Trong cuộc sống hiện tại vẫn còn có quan niệm trọng nam khinh nữ, một quan niệm sai trái và lệch lạc. Muốn thay đổi quan niệm của họ chỉ có thể lấy hành động, tình cảm để chứng minh cho sự không thua kém giới nam của giới nữ. Bạn Mơ là con gái đã chứng minh cho điều ấy. Từ học tập đến việc làm, từ tình cảm đến hành động Mơ không hề thua kém một bạn trai nào. Chính vì vậy mà những người thân của Mơ đã hoàn toàn thay đổi về quan niệm sai trái của mình, ngược lại còn đề cao giới nữ: “Con gái như nó thì một: trăm đứa con trai cũng không bằng”.

* Nội dung chính: Phê phán tư tưởng lạc hậu trọng nam khinh nữ. Chính tình cảm, việc làm của bé Mơ đã làm cho những người thân thay đổi về quan niệm sống.