Soạn bài lời văn đoạn văn tự sự

Soạn bài lời văn đoạn văn tự sự

Hướng dẫn

I.KIẾN THỨC CƠ BẢN

1.Văn tự Sự: chủ yếu là văn kể người và sự việc. Khi kể người thì phải kể tên, họ, lai lịch,… Khi kể việc thì kể các hành động, việc làm, kết quả và sự đổi thay do các hành động ấy mang lại.

2.Câu chủ đề: câu chủ đề là câu mang nội dung chính, các câu còn lại bổ sung ý nghĩa cho câu chủ đề.

II.CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP

Câu 1.Đọc đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi:

a) Thế là Sọ Dừa đến ở nhà phú ông. Cậu chăn bò rất giỏi. Hằng ngày, Sọ Dừa lăn sau đàn bò ra đồng, tối đến lại lăn sau đàn bò về chuồng. Ngày nắng cũng như ngày mưa, bò con nào con nấy bụng no căng. Phú ông mừng lắm.

b)Ngày mùa, tôi tớ ra đồng làm cả, phú ông có ba cô con gái thay phiên nhau đưa cơm cho Sọ Dừa. Hai cô chị ác nghiệt, kiêu kì, thường hắt hủi Sọ Dừa; còn có cô em út hiền lành, tính hay thương người, đối dãi với Sọ Dừa rất tử tế.

(Sọ Dừa)

c)Cô không đẹp, chí xinh thôi. Và tính cô cũng như tuổi cô còn trẻ con lắm. Thấy khách hàng nói một câu bông đùa, cô đã tưởng người ta chòng ghẹo minh, díu đôi lông mày lại và ngoe nguẩy cái mình. Khách trông thấy chí cười. Nhưng cô cũng không giận ai lâu, chỉ một lát cô lại vui tính ngay.

(Thạch Lam, Hàng nước cô Dần)

Câu hỏi:

Mỗi đoạn vàn trên kế về điều gì? Hày gạch dưới câu chủ đề có ý quan trọng nhất của mồi đoạn văn. Các câu văn triển khai chủ đề ấy theo thứ tự nào?

Gơi ý:

Đoạn 1: Sọ Dừa làm thuê trong nhà phú ông.

-Câu chủ chốt: Cậu chăn bò giỏi lắm.

+ Câu 1: Hành động bắt đầu.

+ Câu 2: Nhận xét chung về hành động.

+ Câu 3, 4: Hoạt động cụ thể.

+ Câu 4: Kết quả, ảnh hưởng của hoạt động.

-Đoạn 2: Thái độ của các con gái phú ông đôi với Sọ Dừa.

+ Câu chủ chốt: Câu 2

+ Quan hệ: Hoạt động nối tiếp và ngày càng cụ thể.

-Đoạn 3: Tính nết cô Dần.

+ Câu chủ chốt: câu 2

+ Quan hệ: Câu 1 + Câu 2: quan hệ nối tiếp Câu 3 + Câu 4: Đối xứng

+ Câu 2, 3, 4: Quan hệ giải thích.

+ Câu 5, 4: Đôi xứng.

Câu 2.Đọc hai câu văn sau, theo em, câu nào đúng câu nào sai, vì sao?

a)Người gác rừng cười ngựa, lao vào bóng chiều, nhảy lên lưng ngựa, đóng chắc chiếc yên ngựa.

b)Người gác rừng đóng chắc chiếc yên ngựa, nhảy lên lưng ngựa, rồi lao vào bóng chiều.

Gơi ý:

-Câu b: Đúng vì đúng mạch lạc

-Câu a: Sai, mạch lộn xộn.

Câu 3. Hai câu văn sau đây, theo em, câu nào đúng câu nào sai? Vì sao?

a) Người gác rừng cưỡi ngựa, lao vào bóng chiều, nhảy lên lưng ngựa, đóng chắc chiếc yên ngựa.

b) Người gác rừng đóng chắc chiếc yên ngựa, nhảy lên lưng ngựa, rồi lao vào bóng chiều.

Gợi ý:

Trong lời kể, các sự việc được kể phải diễn ra theo đúng lôgic của diễn biến sự việc trong thực tế: sự việc nào xảy ra trước phải được kể đến trước, xảy ra sau phải được kể đến sau, không được đảo lộn. Câu (a) sai vì không phản ánh đúng diễn biến trên thực tế của sự việc; phải đóng yên ngựa trước, rồi mới nhảy lên lưng ngựa, rồi mới "lao vào bóng chiều".

Câu 4. Xem lại cách viết câu giới thiệu nhân vật, hãy viết lời kể giới thiệu các nhân vật: Thánh Gióng, Lạc Long Quân, Âu Cơ, Tuệ Tĩnh.

Gợi ý:

– Giới thiệu về nhân vật Thánh Gióng: đọc lại phần mở bài truyện Thánh Gióng, từ đầu cho đến "… cứ đặt đâu thì nằm đấy."

– Giới thiệu về hai nhân vật Lạc Long Quân và Âu Cơ: đọc lại phần giới thiệu nhân vật ở phần đầu truyện Con Rồng cháu Tiên, từ đầu cho đến "… ở cung điện Long Trang."

– Giới thiệu về nhân vật Tuệ Tĩnh: đọc lại Phần mở bài của bài văn về Tuệ Tĩnh ở bài 4.

Câu 5. Viết đoạn văn kể chuyện Thánh Gióng cưỡi ngựa sắt xông trận, ngựa phun lửa giết giặc Ân và đoạn kể chuyện Thánh Gióng khi roi sắt gãy, nhổ tre đằng ngà tiếp tục đánh đuổi quân giặc.

Gợi ý:

Có thể viết một hoặc hai đoạn văn. Nếu viết một đoạn thì kể diễn biến câu chuyện từ sự việc sứ giả đem ngựa sắt, roi sắt, áo giáp sắt đến, cho đến sự việc Thánh Gióng nhổ tre quật vào quân giặc. Nếu viết hai đoạn thì đoạn 2 – kể về chuyện Gióng nhổ tre đánh giặc – nên có câu dẫn dắt mở đầu để thể hiện được diễn biến liền mạch, ví dụ: Dưới roi sắt của tráng sĩ, giặc chết như rạ. Bỗng roi sắt gãy. Tráng sĩ bèn nhổ những cụm tre bên đường quật vào quân giặc tơi bời. Giặc tháo chạy.