Home / Giáo dục / Văn mẫu lớp 5 / Soạn bài Luật tục xưa của người Ê-Đê

Soạn bài Luật tục xưa của người Ê-Đê

Soạn bài Luật tục xưa của người Ê-Đê

Hướng dẫn

A.KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM

Đọc rõ ràng, trôi chảy văn bản. Ngừng nghỉ đúng chỗ có dấu câu. Nhấn giọng ở những từ ngữ trọng tâm của văn bản: như những từ chỉ tính chất, đặc điểm của sự việc và cách xử lí các sự việc đó.

B.TÌM HIỂU NỘI DUNG BÀI

Câu 1: Người xưa đặt ra luật tục để làm gì?

Trả lời: Ngựời xưa đặt ra luật tục đế bảo vệ cuộc sông bình yên cho cộng đồng của mình.

Câu 2: Kể những việc mà người Ê-đê cho là có tội?

Trả lời: Đó là những việc:

-Tội không hỏi mẹ cha.

-Tội ăn cắp.

-Tội giúp kẻ có tội.

-Tội dẫn đường cho giặc đến đánh làng mình.

Câu 3: Tìm những chi tiết trong bài cho thấy đồng bào Ê-đê xử phạt rất công bằng.

Trả lời: Đó là những chi tiết:

-Chuyện nhỏ thì xử nhẹ (phạt tiền một song).

-Chuyện lớn thì xử nặng (phạt tiền một co).

-Người phạm tội là người bà con anh em cũng xử vậy.

-Tội quá sức con người thì phải chịu chết.

*Tang chứng phải chắc chắn (phải nhìn tận mắt, bắt tận tay; lấy và giữ được gùi, khăn, áo, dao… của kẻ phạm tội; đánh dấu nơi xảy ra sự việc) mới được kết tội, phải có vài ba người làm chứng, tai nghe, mắt thấy thì tang chứng mới có giá trị.

Câu 4: Hãy kể tên một số luật của nước ta hiện nay mà em biết. Trả lời: Có thể nêu một số luật sau đây:

-Luật Giao thông đường bộ; Luật Dân sự; Luật Tố tụng hình sự; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Giáo dục; Luật Bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em; Luật Hôn nhân v.v…

*Nội dung chính: Luật tục ngày xưa của người Ê-đê quy định xử phạt rất nghiêm minh công bằng nhằm bảo vệ cuộc sống bình yên cho buôn làng.

Check Also

8196274182 b443d6b539 b 310x165 - Tả lớp học của em lớp 5, 6 hay nhất

Tả lớp học của em lớp 5, 6 hay nhất

Nội dung bài viết1 Tả lớp học của em lớp 5, 6 hay nhất 2 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *