Soạn bài Những bài ca lao động

Soạn bài Những bài ca lao động

Hướng dẫn

A. HOẠT ĐỘNG CƠ BẢN

1.Quan sát tranh và trả lời câu hỏi (SGK/125)

-Bức tranh vẽ ai? Người đó đang làm gì?

-Em biết những câu thơ, thành ngữ, tục ngữ nào nói về sự lao động vất vả của người nông dân?

Gợi ý:

Bức tranh vẽ người nông dân. Người đó đang cày ruộng.

– Cày sâu cuổc bẫm.

Một nắng hai sương.

2.Nghe thầy cô (hoặc bạn) đọc bài “Ca dao về lao động sản xuất” (SGK/126).

4. Thảo luận, trả lời câu hỏi:

1)Những hình ảnh nào nói lên nỗi vất vả, lo lắng của người nông dân trong lao động sản xuất?

Gợi ý:

-Nỗi vất vả (đọc bài 1).

-Sự lo lắng (đọc bài 3).

2)Những câu nào thể hiện tinh thần lạc quan của người nông dân? (Đọc bài 2).

3) Tìm những câu ở cột A phù hợp với từng nội dung ở cột B.

Gợi ý:

1) – Nỗi vất vả: cày đồng buổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa, đắng cay muôn phần.

-Sự lo lắng: trông nhiều bề: trời, đất, mây, mưa, nắng, ngày, đêm. Trông chân cứng đá mềm, trời yên, biển lặng.

2)Những câu thể hiện tinh thần lạc quan: “Công lênh… cơm vàng”.

3)a – 3; b – 1; c – 2.

B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Chuẩn bị kể cho các bạn nghe một câu chuyện em đã nghe hay đã đọc nói về những người biết sống đẹp, biết đem lại niềm vui, hạnh phúc cho người khác.

Gợi ý:

Tham khảo Truyện đọc lớp 5.

3.Điền các thông tin của em để hoàn thành đơn xin học theo mẫu dưới đây (SGK/129).

Gợi ý:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 10, ngày 01 tháng 08 năm 2016

ĐƠN XIN HỌC

Kính gửi Thầy (Cô) Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Diên Hồng.

Em tên là: Lê Thành Nam

Nam, nữ: Nam

Sinh ngày: 12 – 9 – 2005

Tại: Quận 10

Quê quán: Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ trường trú: 234/7/5 Thành Thái, Phường 14, Quận 10.

Đã hoàn thành chương trình Tiểu học Tại Trường Tiểu học: Lê Đình Chinh

Em làm đơn này xin đề nghị Trường Trung học cơ sở Diên Hồng xét cho em được vào học lớp 6 của Trường.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của Nhà trường, phấn đấu học tập và rèn luyện tốt.

Em xin trân trọng cảm ơn.

Ý kiến của cha mẹ học sinh Người làm đơn

Kí tênKí tên

5. Dựa vào mẫu đơn trên, hãy viết đơn gửi Ban Giám hiệu xin được tham gia một trong các hoạt động sau:

-Học một môn học tự chọn (Tiếng Dân tộc, Tiêng Anh, Tin học,…).

-Tham gia các hoạt động năng khiếu (hát, múa, thể dục,…).

Gợi ý

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 5, ngày 06 tháng 09 năm 2016

ĐƠN XIN HỌC MÔN TỰ CHỌN

Kính gửi Ban giám hiệu trường Tiểu học Hoà Bình

Em tên là: Lê Thuý Vy

Sinh ngày: 25 – 3 – 2006

Tại: Long An

Quê quán: Bến Tre

Địa chỉ thường trú: 159/265 Phó Cơ Điều. Phường 6. Quận 11.

Học sinh lớp 5/2 trường Tiểu học Hoà Bình.

Em làm đơn này kính xin Ban giám hiệu nhà trường xét cho em được học môn tự chọn Tiếng Anh.

Em xin hứa thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của lớp học, thực hiện tốt các yêu cầu của lớp học.

Em xin chân thành cảm ơn.

Ý kiến của cha mẹ học sinh Người làm đơn

Kính xin Ban giám hiệu xem xét Kí tên

giải quyết cho cháu Vy được học môn tự chọn Tiếng Anh.