Soạn bài Ôn tập về câu lớp 5

Soạn bài Ôn tập về câu lớp 5

Hướng dẫn

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH

1.Quan sát bức tranh dưới đây (SGK/131).

Dựa vào nội dung tranh, mỗi bạn đặt 1 câu theo các kiểu câu đã học:

– Câu hỏi. (M: Các bạn học sinh đang làm gì?)

Gợi ý:

– Câu hỏi: Các bạn học sinh múa hát ở đâu?

-Câu kể: Các bạn học sinh múa hát ở lửa trại.

Câu cảm: Các bạn múa hát vui ghê!

2.a) Đọc đoạn văn sau (SGK/132).

b)Tìm trong đoạn văn và viết vào phiếu học tập: một câu hỏi, một câu kể, một câu cảm.

c)Điền dấu hiệu nhận biết mỗi kiểu câu, theo mẫu (SGK/132).

Gợi ý:

b) – Câu hỏi: câu (2)

-Câu kể: câu (1)

-Câu cảm: câu (5)

c)

Kiểu câu

Câu

Dấu hiệu nhận biết

Câu hỏi

Phải chăng tiếng hát ấy được cất lên từ trong sâu thẳm trái tim?

Dấu chấm hỏi cuối câu

Câu kể

Tiếng hát ngọt ngào của cậu bé mù vang lên từ trong khán phòng đã chật kín người.

Dấu chấm cuối câu

Câu cảm

Thật tuyệt vời!

Dấu chấm than cuối câu

3.Phân loại các kiểu câu kể:

a)Đọc mẩu chuyện “Quyết định độc đảo” (SGK/133).

b)Các câu trong mẩu chuyện trên thuộc kiểu câu gì? (Điền số câu vào chỗ trống phù hợp trong bảng nhóm).

M: Kiểu câu Ai làm gi? gồm có câu (1),…

c) Ghi các thành phần trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ của các câu trong mẩu chuyện trên vào phiếu học tập theo mẫu:

Gợi ý

b) – Kiểu câu Ai làm gì? gồm có câu (1), (3).

– Kiểu câu Ai thế nào? gồm có câu (2).

– Kiểu Câu Ai là gì? gồm có câu (4).

c)

Câu

Trạng ngữ

Chủ ngữ

Vị ngữ

(2)

Theo quyết định này, mỗi lần mắc lỗi

công chức

bị phạt 1 bảng.

(3)

Ông chủ tịch Hội đồng thành phố

tuyên bố sẽ không kí bất cứ văn bản nào có lỗi ngữ pháp và chính tả.

(4)

Đây

là một biện pháp mạnh nhằm giữ gìn sự trong sáng của tiếng Anh.