Soạn bài: Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo) lớp 9

Trong quá trình phát triển của xã hội, nhiều sự vật, hiện tượng mới nảy sinh. Do vậy ngôn ngữ cũng phải có những từ ngữ mới để biểu thị các sự vật hiện tượng đó. Sự phát triển của từ ngữ diễn ra theo 2 con đường. Thứ nhất, tạo thêm nghĩa mới cho những từ ngữ có sẵn để biểu thị sự vật, hiện tượng mới. Thứ hai, phát triển số lượng từ ngữ bằng cách sáng tạo hoặc vay mượn thêm những từ ngữ mới. Ở bài học trước chúng ta đã tìm hiểu sự phát triển của từ vựng theo con đường tạo nghĩa mới. Bài học nối tiếp này chúng ta cùng nhau tìm hiểu sự phát triển từ vựng theo con đường phát triển số lượng từ ngữ bằng sáng tạo hoặc vay mượn. Dưới đây mình sẽ hướng dẫn các bạn soạn bài “Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)”

SOẠN BÀI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TỪ VỰNG (TIẾP THEO) LỚP 9

I. Tạo từ ngữ mới

1. Câu 1/ 72 sgk văn 9 tập 1

a.Điện thoại di động: điện thoại vô tuyến nhỏ mangtheo người, được sử dụng trong vùng phủ sóng của cơ sở cho thuê bao

b.Kinh tế tri thức: nền kinh tế dựa chủ yếu vào việc sản xuất, lưu thông, phân phối các sản phẩm có hàm lượng tri thức cao.

c.Đặc khu kinh tế: khu vực dành riêng để thu hút vốn và công nghệ nước ngoài, vớinhững chính sách ưu đãi.

d.Sở hữu trí tuệ: quyền sở hữu đối với sản phẩm do hoạt động trí tuệ mang lại, được pháp luật bảo hộ như quyền tác giả, quyền đối với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp.

2. Câu 2/72 sgk văn 9 tập 1

  • Lâm tặc: kẻ cướp tài nguyên rừng
  •  Tin tặc: kẻ dùng kĩ thuật thâm nhập trái phép vào dữ liệu trên máy tính của người khác để khai thác hoặc phá hoại.

II.  Mượn từ ngữ mới của tiếng nước ngoài:

1. Từ Hán Việt:

a.Thanh minh, bộ hành, tiết,   lễ,    xuân,    tảo mộ,    tài tử,    đạp thanh,    giai nhân,     yến anh,     hội

b. Bạc mệnh, duyên, phận, thần, linh, chứng giám, thiếp, đoan trang, trinh bạch, ngọc.

2. Mượn từ tiếng Anh

a. AIDS: Bệnh mất khả năng miễn dịch, gây tử vong.

b. Marketing: nghiên cứu một cách có hệ thống những điều kiện để tiêu thụ hàng hoá, chẳng hạn nghiên cứu nhu cầu, thị hiếu của khách hàng,…

III. Luyện tập Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

1. Câu 1/ 73 sgk văn 9 tập 1

X+trường: chiến trường…

X + hoá: công nghiệp hoá…

2. Câu 1/ 73 sgk văn 9 tập 1

Bàn tay vàng, cầu truyền hình, cơm bụi, công nghệ cao, công viên nước, đa dạng sinh học, đường cao tốc, đường vành đai, hiệp định khung, thương hiệu.

3. Câu 1/ 73 sgk văn 9 tập 1

 Từ mượn từ tiếng Hán: mãng xà, biên phòng, tham ô, tô thuế, phê bình, phê phán, ca sĩ, nô lệ. Còn lại mượn từ tiếng Ấn-Âu

4. Câu 1/ 73 sgk văn 9 tập 1

Những cách phát triển từ vựng: phát triển về nghĩa của từ và phát triển về số lượng từ ngữ. Sự phát triển về số lượng từ ngữ có thể diễn ra bằng hai cách: tạo từ ngữ mới và mượn từ ngữ tiếng nước ngoài.

Nguồn Internet